Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 30.09.2012

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich

Stypendium w programie Polskich Honorowych Stypendiów Naukowych im. Aleksandra von Humboldta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendia są przyznawane wybitnym uczonym niemieckim o najwyższych kwalifikacjach i znaczącym wkładzie w naukę światową, w uznaniu ich dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz aby umożliwić im prowadzenie badań naukowych w wybranym ośrodku w Polsce.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu uczeni polscy. Wnioski pochodzące bezpośrednio od uczonych niemieckich nie będą przyjmowane.

Kandydat powinien posiadać stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią.

Program realizowany jest w formie konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki.

Termin składania wniosków upływa 30 września danego roku.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać złożony poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Fundacji, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a). informację o przebiegu kariery naukowej i najważniejszych dokonaniach
kandydata,
b). listę najważniejszych publikacji kandydata oraz trzy wybrane publikacje
z ostatnich lat,
c). krótki opis przedsięwzięcia badawczego, które kandydat chce podjąć w Polsce,
d). opinię nominującego polskiego uczonego dotyczącą kwalifikacji naukowych
nominowanego kandydata,
e). co najmniej trzy kompletne adresy referencyjne uznanych naukowców, do których
Fundacja może zgłosić się po opinię o kandydacie.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym poniżej.

Informacje pochodzą ze strony http://www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
01-001 Warszawa
tel. 22 845 95 11
krystyna.frak@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl