Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Norwegia1
 • cały świat4
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Oferta stypendialna – Victoria University of Wellington, Nowa Zelandia

organizator:

Victoria University of Wellington

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Nowa Zelandia
termin składania wniosków: 01.11.2012

Oferta stypendialna – Victoria University of Wellington, Nowa Zelandia

Stypendia są dofinansowaniem krajowego czesnego, płatnego za program studiów do wysokości 5,000 $. Stypendia Graduate Awards są przyznawane wyłącznie na podstawie kryteriów naukowych.

Jako że, celem strategicznym Uniwersytetu jest zachęcanie studentów studiów pierwszego stopnia to podjęcia nauki na stopniach wyższych, wystosował on ofertę stypendiów Victoria Graduate Awards do osób, zamierzających rozpocząć studia na stopniu licencjackim (Honours) lub magisterskim (Masters).

Stypendia te nie są dostępne dla osób posiadających doświadczenie zawodowe liczone od chwili ukończenia studiów wyższych lub studiów typu MBA, MLIS, MMIS, a także dla studentów zamierzających rozpocząć naukę na czwartym roku czteroletnich studiów pierwszego stopnia typu LLB, BTech, BEng. Dyplom studiów drugiego stopnia będzie brany pod uwagę, jeśli spełnia warunki opisane w dwuletnim programie studiów magisterskich.
Aplikujący powinni uzyskać średnią przynajmniej na poziomie A (GPA 8.0) o wysokości ponad 72 punktów na poziomie 300 lub wyższym. Przynajmniej 60 z tych punktów musi stanowić nominalną większość lub jeśli wymagana jest większość mniejsza niż 60 punktów, punkty dodatkowe muszą przy 300-punktowym programie stanowić większość. 

Wartość: jedynie opłaty za czesne do wysokości 5,000 $

Jak aplikować
Aplikacje o w/w stypendium muszą zostać przesłane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej stypendiów lub w biurze stypendialnym. Rekrutacja na studia licencjackie (Honours) lub magisterskie (Master) oraz aplikowanie o stypendium Victoria Graduate Award to dwa odrębne procesy. Warunkiem otrzymania w/w stypendium jest uzyskanie wpisu na studia licencjackie (Honours) lub magisterskie (Master).
Aplikujący, którzy nie ukończyli studiów na Uniwersytecie Victoria, muszą załączyć potwierdzoną notarialnie kopię uzyskanych wyników naukowych z innych uczelni. Aplikujący, którzy uzyskali tytuł poza Nową Zelandią będą rozpatrywani w dwóch kategoriach:
Kategoria 1: aplikujący z Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Niemiec lub Australii muszą załączyć oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię wyciągu z indeksu.
Kategoria 2: aplikujący z każdego innego kraju muszą dostarczyć wyciąg z indeksu zweryfikowany i poddany ewaluacji, kurs po kursie, jednego z programów ewaluacyjnych podanych poniżej:
– Educational Credential Evaluators www.ece.org/
– National Recognition Information Centre (UK) www.naric.org.uk/    

Selekcji osób, którym stypendium zostanie przyznane dokona Komitet Stypendialny (Scholarships Committee), podkomitet Uniwersyteckiej Rady Naukowej (University Research Council).

Jak i kiedy studenci otrzymają decyzję?
Pod koniec grudnia, w roku w którym zostanie złożony wniosek aplikacyjny. W przypadku decyzji  negatywnej, studenci zostaną poinformowani o tym fakcie wyłącznie drogą mailową. Organizatorzy proszą o podanie aktualnych adresów mailowych.

Warunki dotyczące przyjęcia stypendium
Stypendium przepadnie,  jeśli osoba, której zostało ono przyznane nie wypełni i nie prześle do Kierownika Biura Stypendialnego (Scholarships Officer) w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania oficjalnej decyzji o uzyskaniu stypendium: potwierdzenia przyjęcia stypendium oraz zgody na wypełnienie warunków obejmujących otrzymanie stypendium.
Stypendium rozpoczyna się zwykle nie później niż 15 marca roku następującego po roku, w którym aplikacja została złożona.

Informacje dodatkowe  
Studenci zagraniczni są upoważnienie do aplikowania o w/w stypendium, jednakże opłaty za czesne dla studentów zagranicznych będą wynosiły tyle samo, co w przypadku obywateli oraz osób na stałe zamieszkałych w Nowej Zelandii. Wyjątek stanowić mogą studenci zagraniczni, którzy kończą studia licencjackie na Uniwersytecie Wiktorii i osiągną GPA na poziomie 8.5 lub ponad 72 punkty nominalnej większości. Ci studenci mogą być brani pod uwagę przy przyznawaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla opłat za czesne zagraniczne na studiach licencjackich (Honours) lub magisterskich (Master).
Stypendium Victoria Graduate Award może być pobierane wraz z innymi formami dofinansowania, z wyjątkiem innych darmowych stypendiów, do których student jest upoważniony.

Wskazówki, formularze aplikacyjne oraz więcej informacji można uzyskać pod adresem:
The Scholarships Office
Victoria University of Wellington
PO Box 600
Wellington
New Zealand   
Tel.: (04) 4635113; (04) 463 5557
E-mail: scholarships-office@vuw.ac.nz  

Tłumaczenie SD

Informacje pochodzą ze strony internetowej www.fis.org.nz.

Kontakt

Victoria University of Wellingtonscholarships-office@vuw.ac.nz
www.fis.org.nz