Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy19
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe12
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna1
 • różne18
 • nauki humanistyczne/społeczne13
 • literatura2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Ukraina1
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone9
 • Norwegia1
 • Francja1
 • Hiszpania3
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Oferta stypendialna – Uniwersytet Techniczny w Queensland, Brisbane, Australia (QUT)

organizator:

Uniwersytet Techniczny w Queensland

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Australia
termin składania wniosków: 31.07.2012

Oferta stypendialna – Uniwersytet Techniczny w Queensland, Brisbane, Australia (QUT)

Instytut Nauk o Ziemi, Nauki przyrodnicze (Environmental and Biological Sciences) (EEBS), Wydział Nauki i Inżynierii (SEF) na Uniwersytecie Technicznym w Queensland (QUT) w Brisbane, w Australii oferuje stypendium doktoranckie na okres 3 lat. Projekt będzie prowadzony we współpracy z Institute for Future Environments QUT. 
Projekt badawczy jest finansowany przez Arrow Energy Pty Ltd i ma na celu zrozumienie procesu przenikania wód podziemnych przez pokłady węgla (CSG)w Niecce Surat. Szczególnym celem badań jest określenie wzajemnego oddziaływania pomiędzy Walloon Coal Measures a przykrywającym je aluwialnym wodonośnym systemem górnej Condamine River oraz wykorzystanie hydrochemii / izotopów przy określaniu procesów hydrologicznych.

Pytania badawcze będą musiały odnosić się do: geomorfologicznego charakteru powierzchni  skalnej (jura), pozostałych struktur, które mogą zostać naniesione na mapy (np. uskoki, fałdy), hydrologicznego charakteru podstawy aluwium, możliwego hydraulicznego połączenia w obszarze wzajemnego oddziaływania pomiędzy aluwium, a znajdującą się pod nim warstwą skalną, wahań poziomów wód oraz w powierzchniach piezometrycznych, chemicznego oraz izotopowego charakteru oraz wieku względnego wód podziemnych, procesów hydrologicznych (np. przepływu wód podziemnych, trendów lokalnych, mixingu, izolacji oraz reakcji na ekstrakcję/ odnowę, izotopowych wskaźników pochodzenia gazu w Walloon Coal Measures.

Kryteria selekcji kandydatów:        
• Stopień naukowy z wyróżnieniem
• Wykazanie zainteresowania systemami wód podziemnych, hydrologią oraz hydrochemią
• Wiedza z zakresu sedymentacji oraz geologii basenów
• Udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych
• Wysokie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i piśmiennej oraz zdolność analitycznego myślenia
• Umiejętność pracy w zespole
•  Aktualne prawo jazdy

Stypendium ma wartość 35,000$ AU na rok i nie podlega opodatkowaniu zarówno w przypadku obywateli Australii, jak i studentów zagranicznych; studenci zagraniczni mogą ubiegać się także    o zwolnienie z kosztów czesnego. Na prace terenowe, pobieranie próbek i wsparcie analityczne, a także inne podróże (w tym konferencje) będą przeznaczone dodatkowe fundusze. QUT oferuje sprzęt laboratoryjny do wodnych analiz (np. ICP-OES, IC, CRDS) oraz analiz skał (np. ICP-MS, XRF, SEM, XRD), a także zaawansowane rozwiązania informatyczne. Projekt ten będzie połączony z innymi projektami dot. wód podziemnych tej niecki, a także innych basenów oraz do projektów związanych z tworzeniem modeli wizualizacyjnych 3D. Teren badawczy znajduje się 3-5 godzin drogi od Brisbane. Więcej informacji o naszych badaniach wód podziemnych można znaleźć na stronie internetowej www.isr.qut.edu.au/gsr/index.jsp.

Strona internetowa QUT:www.qut.edu.au/

W celu złożenia wniosku proszę przesłać do 31 lipca 2012 dwustronicowe CV oraz dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie w pracy badawczej oraz umiejętności (np. publikacje, podsumowanie konferencyjne, podsumowanie pracy dyplomowej, podsumowanie raportu technicznego). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę telefoniczną, najprawdopodobniej we wrześniu lub październiku 2012. Kandydaci z krajów nieanglojęzycznych są zobowiązani do poświadczenia biegłej znajomości języka angielskiego (np. IELTS).

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktuj się z Assoc Professor Malcolm Cox [m.cox@qut.edu.au] lub Dr Matthias Raiber [Matthias.raiber@qut.edu.au]. Wnioski należy wysyłać do Assoc Professor Cox.     

Tłumaczenie SD

Informacje pochodzą ze strony www.earthworks-jobs.com

Kontakt

Uniwersytet Techniczny w Queensland