Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Oferta stypendialna – University of Wales, Newport, Wielka Brytania

organizator:

University of Wales, Newport

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 03.09.2012

Oferta stypendialna – University of Wales, Newport, Wielka Brytania

Studenci chcący aplikować powinni pobrać i wypełnić formularz aplikacyjny (http://www.newport.ac.uk/international/fees/Documents/scholarshipapplication%202012.pdf).

Liczba stypendiów jest ograniczona i będą przyznawane studentom na podstawie wybitnych osiągnięć. Kategorie w których można się ubiegać o świadczenie to:
– naukowa
– społeczna lub kulturowa (włączając projekty społeczne lub pracę wolontariacką)
– wybitne osiągnięcia artystyczne

Formularz aplikacyjny wymaga dołączenia również wypowiedzi na 500-700 słów, motywującej wniosek. Pamiętaj że wnioski muszą być w pełni kompletne, a wypowiedź motywująca kandydaturę musi się mieścić w limicie słów.

Stypendia są dostępne zarówno dla wnioskodawców na studiach licencjackich i magisterskich. Nagrody zostały przygotowane na rok akademicki 2012/2013 (lub w czasie trwania twojego kursu). Zostaną przyznane stypendia wysokości 1000 funtów na rok, która to wysokość nagrody zostanie następnie potrącona od rocznej opłaty za naukę. Maksymalnie zostanie przygotowanych 10 stypendiów na studia licencjackie i 5 na studia magisterskie (podyplomowe) na każdy nabór (wrzesień 2012 i styczeń 2013).

Stypendia będą przyznawane przez komitet stypendialny w zależności od średniej, poprzez analizę kompletnego formularza aplikacyjnego. Stypendia będą przygotowane na początku każdego semestru, a decyzja komitetu stypendialnego jest ostateczna.
Wnioskodawcy muszą posiadać list wizowy/CAS dla celów nauki na kursie uniwersyteckim (licencjackim, magisterskim), a ich oferta uczestnictwa w kursie powinna zostać zaakceptowane przed złożeniem wniosku o stypendium.

Przyjęci na kurs warunkowo mogą składać wnioski, lecz będą brani pod uwagę do stypendium jedynie wtedy, kiedy wszystkie warunki zostaną spełnione przed upłynięciem ostatecznego terminu.

Ostateczny termin dla wnioskodawców ubiegających się o świadczenie od września 2012 -3 września 2012

Ostateczny termin dla wnioskodawców o stypendia rozpoczynające się w styczniu 2013- 7 stycznia 2013

Uwagi dla wnioskodawców:
– Studenci są uprawnieni do aplikowanie o jedno stypendium uniwersyteckie, np. albo 1000 funtów stypendium, albo przedsemestralne angielskie stypendium językowe
– studenci posiadający środki fundatora (np. Chevening lub stypendia DFID) nie są uprawnieni do aplikowania
– Wnioskodawcy muszą być płacącymi pełne opłaty studentami międzynarodowymi na programie nauczania w pełnym wymiarze czasu.
– Zwycięzcy zostaną powiadomieni w przeciągu 4 tygodni od ostatecznego terminu aplikacji

Stypendia zewnętrzne:
Wiele stypendiów jest dostępnych ze źródeł zewnętrznych.  Podsumowanie i przewodnik po tym możliwościach można znaleźć na stronie internetowej British Cauncil pod hasłem „funding your studies”( http://www.britishcouncil.org/learning-funding-your-studies.htm)
Studenci z krajów wspólnoty brytyjskiej także powinni odwiedzić sekcję Shared Scholarship Fund (http://cscuk.dfid.gov.uk/apply/shared-scholarships/) by zbadać możliwości aplikowania o stypendia na rok 2012 i 2013.

Tłumaczenie AJ

Informacje pochodzą ze strony www.newport.ac.uk

Kontakt

University of Wales, Newport
www.newport.ac.uk