Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • cały świat4
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Oferta stypendialna – University of South Australia, Australia

organizator:

University of South Australia

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Australia
termin składania wniosków: 31.08.2013

Oferta stypendialna – University of South Australia, Australia

Stypendia uniwersyteckie dla międzynarodowych kandydatów

University of South Australia oferuje następujące stypendia dla międzynarodowych kandydatów:
• Międzynarodowe Podyplomowe Stypendium Naukowe, International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)
• Stypendium Rektora Uniwersytetu, University President's Scholarships (UPS)

Międzynarodowe Podyplomowe Stypendium Naukowe, International Postgraduate Research Scholarships (IPRS).

Stypendium jest fundowane przez Wydział Przemysłu, Innowacyjnych Nauk, Badań Naukowych i Szkolnictwa (Department of Industry, Innovation Science, Research and Tertiary Education, DIISRTE) i jest przyznawane na podstawie osiągnięć akademickich i potencjału naukowego. IRPS pokrywa Twoje czesne i Zagraniczne Studenckie Ubezpieczenie Zdrowotne (Overseas Student Health Cover, OSHC) oraz zapewnia stypendium pokrywające koszty utrzymania, ale nie pokrywające kosztów podróży. Dodatkowo stypendysta otrzymuje dodatek na pokrycie kosztów drukowania i bindowania swojej pracy.

Korzyści i warunki
Aplikant musi zapoznać się z regulaminem (http://www.unisa.edu.au/Global/Research/scholarships/conintschols.pdf) przed zgłoszeniem swojej aplikacji. Regulamin obowiązuje wszystkich, którzy chcą się ubiegać o stypendia.

Warunki kwalifikacji
Należy spełnić poniższe kryteria (http://www.unisa.edu.au/Research/Research-degrees/Scholarships/Are-you-eligible-to-apply-for-a-research-degree-scholarship/)

Wartość
29.843 dolarów rocznie przez 3 lata, z możliwością jednorazowego sześciomiesięcznego przedłużenia (dane na rok 2013).

Daty
31 sierpnia (stypendium na przyszły rok akademicki, 2013/2014)

Aplikacja
Wniosek online (http://www.unisa.edu.au/Research/Research-degrees/How-to-apply/).

Stypendium Rektora Uniwersytetu, University President's Scholarships (UPS)

Stypendia są przyznawane na podstawie osiągnięć akademickich.
UPS pokrywa Twoje czesne i Zagraniczne Studenckie Ubezpieczenie Zdrowotne (Overseas Student Health Cover, OSHC), koszty utrzymania muszą zostać pokryte przez University of South Australia (przez wydział lub katedrę na którą kandydat aplikuje). Kwota minimalna ustalana jest na podstawie programu Australian Postgraduate Award (http://www.unisa.edu.au/Research/Research-degrees/Scholarships/University-wide-scholarships-for-Australian-research-degree-applicants/ ). W niektórych przypadkach dodatek na utrzymanie może zostać przyznany przez sponsora lub zewnętrznego dotującego.
Warunki kwalifikacji są analogiczne do IPRS (http://www.unisa.edu.au/Research/Research-degrees/Scholarships/Are-you-eligible-to-apply-for-a-research-degree-scholarship/), jednakże mogą wystąpić drobne zmiany dotyczące źródła dochodu aplikanta, każda oferta zostanie uzupełniona o dokładne warunki i wymagania przyznawania stypendium.
Stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Korzyści i warunki
Warunki stypendium UPS zostaną dołączone do danej oferty stypendialnej i powinieneś się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. Warunki (http://www.unisa.edu.au/Global/Research/scholarships/conintschols.pdf) dotyczą wszystkich kandydatów, którzy zaakceptują indywidualne oferty stypendialne IPRS lub UPS.

Warunki kwalifikacji
Musisz mieć prowadzącego (promotora) na University of South Australia, który wskaże do rozpatrzenia Twoją kandydaturę, posiadać wybitne osiągnięcia akademickie oraz być obywatelem zagranicznym, zdolnym do pobytu w Australii na czas trwania stypendium. Stypendia UPS są prawie zawsze przyznawane doktorom, ale w niektórych przypadkach mogą być również przyznane magistrom. Stypendia mogą być podejmowane jedynie na tej uczelni.

Wartość
Czesne plus zasiłek (co najmniej 24.653 dolarów rocznie), dane na rok 2013.

Daty
31 sierpnia (stypendium na przyszły rok akademicki, 2013/2014

Tłumaczenie KM

Informacje pochodzą ze strony www.unisa.edu.au

Kontakt

University of South Australiaresearch.degrees@unisa.edu.au
www.unisa.edu.au