Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci16
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • literatura1
 • sztuka/muzyka5
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • różne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • cały świat8
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Stany Zjednoczone8
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Niemcy7
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Oferta stypendialna – Szkoła Biznesu w Nottingham, Wielka Brytania

organizator:

Szkoła Biznesu w Nottingham

Rodzaj:
ekonomia/biznes
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 30.04.2013

Oferta stypendialna – Szkoła Biznesu w Nottingham, Wielka Brytania

Stypendium Szkoły biznesu w Nottingham dla studentów dziennych Magisterskich Studiów Menedżerskich (MBA)

Szkoła Biznesu w Nottingham oferuje następujące stypendia na rok akademicki 2013/2014:
• Siedem stypendiów pokrywających połowę czesnego dla studentów z Wielkiej Brytanii, UE i międzynarodowych;
• Siedem stypendiów Deana na kwotę 5,000 £ dla studentów z Wielkiej Brytanii, UE i międzynarodowych;

Istnieją również dwa stypendia pokrywające całe czesne dla brytyjskich bezrobotnych menedżerów.
Stypendium jest przeznaczone dla studentów, którym zostały zaoferowane miejsca na dziennych studiach magisterskich. Sponsorowani studenci (w całości lub częściowo) nie są uprawnieni do ubiegania się o stypendium.

O Stypendium
Stypendia zostaną przyznane kandydatom, którzy najlepiej spełniają podane niżej kryteria. Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podjęta przez komitet stypendialny. Wszystkie decyzje komitetu są wiążące. Jeżeli otrzymasz stypendium, Twoje czesne zostanie skorygowane przed zakończeniem procesu rekrutacji.

Terminy aplikacji o stypendium
Ostateczne terminy ubiegania się o stypendium to (odpowiednio):
• 30 kwietnia 2013

• 30 lipca 2013
Aplikacje przesłane do godziny 16 (czasu GMT) 30 kwietnia zostaną ocenione, a nagrodzeni kandydaci zostaną poinformowani o otrzymaniu stypendium do 21 maja 2013.
Aplikacje przesłane do godziny 16 (czasu GMT) 30 lipca zostaną ocenione, a nagrodzeni kandydaci zostaną poinformowani o otrzymaniu stypendium do 20 sierpnia 2013.

KANDYDACI MUSZĄ WYPEŁNIĆ FORMULARZ:
1. Dane personalne
2. Praca własna
Proszę załączyć (na osobnym arkuszu papieru) 1500 wyrazowy esej na następujący temat: „Menedżerowie odgrywają istotną rolę w kreowaniu środowiska, w którym poszczególni pracownicy mogą się albo rozwijać albo poddawać i wycofywać. Jakie są Twoje doświadczenia i czego się nauczyłeś w kwestii rozwijania się i stagnacji?”

(„Managers play an important role in creating an environment within which individuals either thrive or disengage. What have been your experiences and what have you learnt about developing the former and avoiding the latter?”)

3. Lista kontrolna
Proszę sprawdzić poniższe podpunkty przed wysłaniem wniosku:
• Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki umowy
• Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś kryteria osobiste
• Proszę użyć osobnych arkuszy papieru dla każdej sekcji aplikacji
• Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie sekcje i załącz je do podpisanego wniosku o przyjęcie na studia MBA
• Upewnij się, że Twoja praca jest dokładna, jasna i sprawdź ją przed wysłaniem.

Program jest dostępny tylko dla studentów studiów dziennych MBA. Wyklucza się studentów w całości lub częściowo sponsorowanych.
Proszę odesłać wypełniony formularz aplikacyjny na adres emailowy: nbs.enquiries@ntu.ac.uk lub pocztą na adres:

Nottingham Business School
MBA Scholarship Applications
BLSS Marketing
Newton building
Burton Street
Nottingham
NG1 4BU

4. Warunki – WAŻNE
Zapoznaj się z warunkami i wymaganiami Programu Stypendialnego i podpisz rubrykę w formularzu.
(Potwierdzam, że informacje w formularzu są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że przeczytałem i zrozumiałem warunki Programu Stypendialnego.)

Regulamin Programu Stypendialnego Szkoły Biznesu W Nottingham dla Studentów MBA
1. Wnioskujący kwalifikują się do programu tylko, jeżeli zostało im zaoferowane miejsce na dziennych studiach MBA w roku akademicki 2013/2014.
2. Studenci sponsorowani w całości lub częściowo nie kwalifikują się do udziału w programie.
3. Wnioskujący muszą posiadać stopień naukowy licencjata z wyróżnieniem w Wielkiej Brytanii (minimum 2.1) lub równoważny za granicą. Należy dostarczyć kopię dyplomu/certyfikatu jako dowód posiadanego stopnia naukowego.
4. Stypendium będzie przyznane tylko, kiedy aplikant zaakceptuje warunki studiów dziennych MBA.
5. Stypendia są konkurencyjne, kandydaci są zobowiązani do wypełnienia formularza i spełnienia kryteriów osobistych.
6. Ostateczne terminy składania aplikacji to 30 kwietnia i 30 lipca 2013 roku, godzina 16:00 czasu GMT. Aplikacje przesłane przed datą 30 lipca 2013 roku zostaną ocenione, a ich nagrodzeni autorzy poinformowani o otrzymaniu stypendium w ciągu trzech tygodni od ostatecznego terminu.
Aplikacje przesłane do 30 lipca 2013 roku zostaną ocenione, a ich nagrodzeni autorzy poinformowani o otrzymaniu stypendium w ciągu trzech tygodni od ostatecznego terminu.
Aplikacje przesłane po ostatecznych terminach nie będą rozpatrywane.
7. Nagrodzeni kandydaci zostaną poinformowani o otrzymaniu stypendium w ciągu trzech tygodni od ostatecznego terminu nadsyłania prac. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi od Szkoły w ciągu tego czasu, powinieneś założyć, że nie zostałeś nagrodzony.
8. Komitet stypendialny może zdecydować o przyznaniu częściowego stypendium.
9. Proszę pamiętać, że jeżeli zostałeś nagrodzony innym stypendium/redukcją czesnego ze Szkoły, maksymalna wysokość nagrody nie może przekraczać połowy czesnego na dziennych studiach MBA.
10. Stypendia są przyznawane w formie redukcji czesnego. Jeżeli otrzymasz stypendium, Twoje czesne zostanie zredukowane przed zakończeniem procesu rekrutacji.
11. Jeżeli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych materiałów, mogących obejmować dane osobowe i fotografię.
12. Decyzje Szkoły w sprawach dotyczących stypendium są ostateczne.

Tłumaczenie MK

Informacje pochodzą ze strony www.ntu.ac.uk

Kontakt

Szkoła Biznesu w Nottinghamnbs.enquiries@ntu.ac.uk
www.ntu.ac.uk/nbs