Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Oferta stypendialna – Princton University

organizator:

Princton University

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.11.2012

Oferta stypendialna – Princton University

Fung Global Fellows Program zaprasza naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora (Ph.D. lub ekwiwalent) w ciągu ostatnich 10 lat (licząc od daty rozpoczęcia stypendium) do składania aplikacji. W przypadku stypendium, rozpoczynającego się jesienią 2013 roku tytuł nie może być nadany wcześniej niż 1 września 2003 roku.

1. Uzyskanie tytułu doktora jest rozumiane jako data, kiedy zostały spełnione wszelkie warunki związane z nadaniem stopnia w instytucie macierzystym, łącznie z obroną i zarchiwizowaniem pracy doktorskiej.

2. Aplikujący muszą zachować dotychczasowe miejsca poza USA w czasie procesu aplikacyjnego i wrócić do tych instytucji po zakończeniu stypendium.

3. Stypendia zostaną przyznane kandydatom, którzy zaprezentują osiągnięcia naukowe oraz wykażą się nadzwyczajnymi umiejętnościami intelektualnymi, a przy tym są na początku swojej kariery naukowej. Kryteria stypendium obejmują: jakość projektów badawczych kandydata, ich związek z tematyką programu stypendialnego, dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, potencjalny wkład kandydata w życie intelektualne oraz intelektualną wymianę programu, a także doświadczenie badawcze kandydata zdobyte poza USA. Komisja selekcyjna zadba o stworzenie puli stypendiów, których projekty badawcze będą różniły się pod względem podejścia analitycznego oraz czasu i miejsca ich przeprowadzenia. Fung Global Fellows Program kładzie szczególny nacisk na tworzenie innowacyjnych podejść interdyscyplinarnych.

4. Do aplikowania uprawnieni są obywatele USA oraz innych krajów, bez względu na rasę, pochodzenie, religię, płeć, orientację seksualną, wiek, status materialny lub niepełnosprawność.

5. Stypendyści muszą zamieszkać w czasie trwania stypendium w lub w pobliżu Princeton,  tak aby móc uczestniczyć w cotygodniowych seminariach oraz innych wydarzeniach na terenie campusu. Stypendyści będą także proszeni o przedstawienie referatu nt. prowadzonego projektu na jednej z sesji cotygodniowych seminariów.

Uniwersytet Princeton  zapewnia równość szans i przestrzega zasad EEO i praw akcji afirmatywnej.

Tłumaczenie SD

Informacje pochodzą ze strony www.princeton.edu

Kontakt

Princton University
www.princeton.edu