Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci12
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce1
 • różne17
 • projektowanie/architektura2
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania1
 • Szkocja1
 • Niemcy4
 • Europa3
 • Japonia1
 • Finlandia1
 • Polska1
 • Francja1
 • cały świat3
 • Turcja1
 • Australia1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwecja1
 • Austria1
 • Indie1
 • Singapur1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja2
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • online1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa8
 • firma2
 • instytucja rządowa5
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Oferta stypendialna – Instytut Leibniz Historii Europejskiej, Niemcy

organizator:

Instytut Leibniz Historii Europejskiej (IEG)

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.08.2012

Oferta stypendialna – Instytut Leibniz Historii Europejskiej, Niemcy

Nagrody Instytutu Leibniz Historii Europejskiej (IEG) dla międzynarodowych młodszych naukowców w historii, teologii i innych historycznych przedmiotach.

Projekty z zakresu komunikacji europejskiej i procesów transferowych, a także projekty koncentrujące się na kwestiach związanych z teologią, historią kościoła i historią intelektualną są szczególnie mile widziane.

Oferta:
Finansowanie obecnie wynosi 1200 euro miesięcznie. Stypendyści badawczy pracują co najmniej przez 6 miesięcy i do 12 miesięcy w instytucje w Moguncji i mogą realizować swój indywidualny program studiów doktorankich. Są oni również także zapraszani do współpracy z kadrą akademicką w IEG, zgodnie i ich poszczególnymi dziedzinami i zainteresowaniami (www.ieg-mainz.de/forschungsbereiche). Specjalistyczna biblioteka instytutu i szeroka infrastruktura Moguncji są dostępne dla ich badań.

Wymagania
Aplikacje są zaproszeniem dla doktorantów. Wnioskodawcy muszą posiadać pierwszy stopień historii, teologii lub w innym przedmiocie historycznym. Nie powinni prowadzić swoją pracę naukową więcej niż przez trzy lata w przypadku rozpoczęcia stypendium. Tezy pracy nadal są nadzorowane i są zakończone pod patronatami uczelni macierzystej stypendystów. Stypendyści są zobowiązani są do oficjalnej rejestracji w Moguncji i wzięciu udziału w wydarzeniach w Instytucie. Stypendyści nie mogą podejmować pracy zarobkowej podczas pobierania stypendium IEG.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 sierpnia 2012.
Aplikacje należy przesyłać drogą elektroniczną (ieg3@ieg-mainz.de) do:
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Die Direktoren | dr Irene Dingel und dr Johannes Paulmann Betreff: Stipendienbewerbung

Instytut prosi o dołączenie (w jednym pliku) formularza zgłoszeniowego (do pobrania: http://www.ieg-mainz.de/stipendienprogramm), w tym:
• życiorys, lista publikacji (jeśli jest dostępna)
• krótki opis tezy doktorskiej ze strukturą, szczegółowy plan pracy i harmonogram pobytu w instytucie 5-6 stron, do 1500 słów)
Ponadto należy kierować przed terminem składania wniosków za pośrednictwem poczty lotniczej:
• kopie stenogramów uniwersyteckich
• dwa listy rekomendacyjne od dwóch wyższych akademickich wykładowców (w zaklejonej kopercie lub przesłać bezpośrednio do IEG) – ogólne listy rekomendacyjne nie będą akceptowane

Należy pamiętać, że wnioski złożone późno lub niekompletne nie mogą być brane pod uwagę.

Kontakt:
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Referat Stipendien | Frau Ulrike Moritz Alte Universitätsstraße 19 | 55116 Mainz –Germany
E-Mail: ieg3@ieg-mainz.de | Tel. 0049 (0)6131 – 3939365

W celu uzyskania dalszych informacji na temat programu stypendialnego i aplikacji zobacz:
www.ieg-mainz.de/stipendienprogramm

Tłumaczenie AK

Informacje pochodzą ze strony www.ieg-mainz.de

Kontakt

Instytut Leibniz Historii Europejskiej (IEG)
Universitätsstraße 19 | 55116 Mainz
Germany


www.ieg-mainz.de