Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Oferta stypendialna – Instytut Leibniz Historii Europejskiej, Niemcy

organizator:

Instytut Leibniz Historii Europejskiej (IEG)

Rodzaj:
historia
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.08.2012

Oferta stypendialna – Instytut Leibniz Historii Europejskiej, Niemcy

Nagrody Instytutu Leibniz Historii Europejskiej (IEG) dla międzynarodowych młodszych naukowców w historii, teologii i innych historycznych przedmiotach.

Projekty z zakresu komunikacji europejskiej i procesów transferowych, a także projekty koncentrujące się na kwestiach związanych z teologią, historią kościoła i historią intelektualną są szczególnie mile widziane.

Oferta:
Finansowanie obecnie wynosi 1200 euro miesięcznie. Stypendyści badawczy pracują co najmniej przez 6 miesięcy i do 12 miesięcy w instytucje w Moguncji i mogą realizować swój indywidualny program studiów doktorankich. Są oni również także zapraszani do współpracy z kadrą akademicką w IEG, zgodnie i ich poszczególnymi dziedzinami i zainteresowaniami (www.ieg-mainz.de/forschungsbereiche). Specjalistyczna biblioteka instytutu i szeroka infrastruktura Moguncji są dostępne dla ich badań.

Wymagania
Aplikacje są zaproszeniem dla doktorantów. Wnioskodawcy muszą posiadać pierwszy stopień historii, teologii lub w innym przedmiocie historycznym. Nie powinni prowadzić swoją pracę naukową więcej niż przez trzy lata w przypadku rozpoczęcia stypendium. Tezy pracy nadal są nadzorowane i są zakończone pod patronatami uczelni macierzystej stypendystów. Stypendyści są zobowiązani są do oficjalnej rejestracji w Moguncji i wzięciu udziału w wydarzeniach w Instytucie. Stypendyści nie mogą podejmować pracy zarobkowej podczas pobierania stypendium IEG.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 sierpnia 2012.
Aplikacje należy przesyłać drogą elektroniczną (ieg3@ieg-mainz.de) do:
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Die Direktoren | dr Irene Dingel und dr Johannes Paulmann Betreff: Stipendienbewerbung

Instytut prosi o dołączenie (w jednym pliku) formularza zgłoszeniowego (do pobrania: http://www.ieg-mainz.de/stipendienprogramm), w tym:
• życiorys, lista publikacji (jeśli jest dostępna)
• krótki opis tezy doktorskiej ze strukturą, szczegółowy plan pracy i harmonogram pobytu w instytucie 5-6 stron, do 1500 słów)
Ponadto należy kierować przed terminem składania wniosków za pośrednictwem poczty lotniczej:
• kopie stenogramów uniwersyteckich
• dwa listy rekomendacyjne od dwóch wyższych akademickich wykładowców (w zaklejonej kopercie lub przesłać bezpośrednio do IEG) – ogólne listy rekomendacyjne nie będą akceptowane

Należy pamiętać, że wnioski złożone późno lub niekompletne nie mogą być brane pod uwagę.

Kontakt:
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Referat Stipendien | Frau Ulrike Moritz Alte Universitätsstraße 19 | 55116 Mainz –Germany
E-Mail: ieg3@ieg-mainz.de | Tel. 0049 (0)6131 – 3939365

W celu uzyskania dalszych informacji na temat programu stypendialnego i aplikacji zobacz:
www.ieg-mainz.de/stipendienprogramm

Tłumaczenie AK

Informacje pochodzą ze strony www.ieg-mainz.de

Kontakt

Instytut Leibniz Historii Europejskiej (IEG)
Universitätsstraße 19 | 55116 Mainz
Germany


www.ieg-mainz.de