Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci11
 • absolwenci13
 • doktoranci19
 • naukowcy14
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura2
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
 • sztuka/muzyka5
 • różne17
 • języki obce1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Finlandia1
 • Polska1
 • Rumunia1
 • cały świat3
 • Turcja1
 • Japonia1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwecja1
 • Austria1
 • Indie1
 • Australia1
 • Czechy1
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • online1
 • Singapur1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja2
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania3
 • Francja1
 • Niemcy5
 • Europa3
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa9
 • firma2
 • instytucja rządowa6
ARCHIWUM
Wróć do listy

NAWA: Preludium BIS 2

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 10.12.2025

NAWA: Preludium BIS 2

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie NAWA Preludium Bis 2.

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
 2. pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
 3. odbyciu stażu doktorskiego;
 4. realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka z powyższych działań z uwzględnieniem ich celów, znaczenia dla rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Uprawnieni wnioskodawcy

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Staż zagraniczny, o którym mowa we wniosku składanym w ramach Programu NAWA Preludium Bis 2, nie może być przedmiotem wniosku składanego w innym programie NAWA.

Ramy czasowe realizacji projektu

Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 kwietnia 2022 r., a najpóźniej 31 grudnia 2025 r.

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi od 3 do 6 miesięcy w przypadku wszystkich uprawnionych Wnioskodawców.

Okres realizacji projektu:

 1. Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.
 2. Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez ośrodek goszczący. W okresie zawieszenia stypendium nie przysługuje. Okresy zawieszenia realizacji projektu nie stanowią podstawy do zwiększenia finansowania.
 3. Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu).

Termin składania wniosków

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 10 grudnia 2025 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji. Po zalogowaniu należy wybrać opcję Doktoranci i Naukowcy.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

W naszej bazie znajdziesz także wiele innych stypendiów zagranicznych dla doktorantów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. (+48) 22 390 35 46
preludium.bis@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl