Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Norwegia1
 • cały świat4
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody Kurta Schorka dla dziennikarzy-korespondentów

organizator:

Kurt Schork Memorial Fund

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 31.05.2012

Nagrody Kurta Schorka dla dziennikarzy-korespondentów

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Kurta Schorka na rok 2012.

Lokalni reporterzy i freelancerzy pracujący na całym świecie mogą zgłosić się do nagrody, pod warunkiem ich prace spełniają kryteria poniższe kryteria.

Termin składania zgłoszeń upływa o północy (czasu londyńskiego) 31 maja 2012 r.

Wytyczne do wniosków:

 • Nadesłane artykuły muszą być opublikowane między 1 czerwca 2011 i 2012 roku.
 • Przyjmowane są artykułu, które ukazały się w gazetach i czasopismach lub ustalone publikacje internetowe. Blogi, osobiste strony internetowe i strony social media nie są akceptowane.
 • Artykuły mogą obejmować sprawozdawczość wojenną, tematykę praw człowieka, problemy transgraniczne, korupcję lub inne kontrowersyjne sprawy wpływające na życie ludzi. Sędziowie będą szukać profesjonalizmu, spełnienia wysokich standardy dziennikarstwa, dowodów poświęcenia i odwagi w pracy dziennikarskiej.
 • Można złożyć do konkursu jeden, dwa lub trzy artykuły.
 • Każdy artykuł musi być dostarczone w postaci pliku tekstowego – MS Word (doc lub docx.) lub w podobnym formacie tekstowym (RTF) albo PDF z pliku tekstowego.
 • Można dostarczyć link URL do artykułu (S), lub skan w postaci pliku PDF lub JPG jako dowód potwierdzający publikację, ale zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane, w przypadku nie złożenia wymaganych plików tekstowy.

Dodatkowe załączniki:

 • CV
 • zdjęcie paszportowe (JPEG, GIF lub PNG w rozmiarze mniejszym niż 250 kb)
 • Angielskie tłumaczenie artykułu jeśli oryginalny artykuł jest w innym języku
 • Oświadczenie wyjaśniające, co trzeba było zrobić, aby zdobyć informacje do artykułu

Maksymalna wielkość plików zgłoszenia to 5mb.

Definicje:

Lokalny reporter: korespondent, dziennikarz zatrudniony przez lokalne media, a zamieszkały w kraju rozwijającym się czy kraju będącym w okresie przejściowym (nienależącym do OECD lub krajów UE), którego praca została opublikowana w lokalnej gazecie lub dziennikarz prasy lokalnej piszący o wspomnianych krajach, którego prace są publikowane na całym świecie poprzez ustalony publikacje online. Główny nacisk kładziony jest na pojedyncze zgłoszenia, ale wnioski zespołów dziennikarskich również będą brane pod uwagę.

Freelancerzy: dziennikarz, który nie jest zatrudniony konkretne media. Pracuje na własny rachunek.

Formularz zgłoszeniowy on-line znajduje się na stronie www.ksmfund.org

Należy wydrukować i wypełnić czytelnie formularz, a następnie wysłać go z wymaganymi załącznikami na adres:

Kurt Schork award
c / o Thomson Reuters Foundation
30 South Colonnade
Londyn E14 5EP
UK

Szczegóły dotyczące nagrody i zgłoszeń do Konkursu dostępne sa na stronie: www.ksmfund.org

Informacje pochodzą ze strony: www.ksmfund.org

Kontakt

Kurt Schork Memorial Fund
30 South Colonnade
Londyn E14 5EP, UK

enquiries@ksmfund.org