Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci19
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • literatura4
 • sztuka/muzyka6
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Finlandia2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Holandia1
 • Włochy4
 • Niemcy3
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nabór na Pobyty badawcze Global Education Outreach Program

organizator:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 28.02.2018

Nabór na Pobyty badawcze Global Education Outreach Program

Dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life and Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w ramach Global Education Outreach Program, zostaną sfinansowane pobyty badawcze dla doktorantek i doktorantów na okres 3 miesięcy, oraz dla osób ze stopniem doktora na okres 5 miesięcy. Uczestniczki i uczestnicy programu będą przebywać w Warszawie, w charakterze rezydentów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Laureatki i laureaci otrzymają gratyfikację finansową w wysokości odpowiednio 6 tysięcy lub 10 tysięcy dolarów amerykańskich na cały okres pobytu, wypłacaną w złotówkach.

Program ma na celu wsparcie badań realizowanych w zakresie historii i kultury Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państwach sukcesyjnych, a także projektów badawczych związanych z muzealnictwem, tematycznie dotyczącym tego obszaru wiedzy. Jego celem jest również stymulowanie rozwoju i powiększania się grupy naukowców wyspecjalizowanych w tej tematyce. Preferowane będą projekty wymagające badań w zbiorach i kolekcjach przechowywanych w Warszawie.

Uczestniczki i uczestnicy programu będą mogli korzystać z zasobów muzeum: wystawy stałej i zbiorów, Centrum Informacyjnego oraz biblioteki MHŻP POLIN, a także archiwum, biblioteki, oraz zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Do ich dyspozycji pozostają również inne warszawskie instytucje posiadające zbiory archiwalne i biblioteczne.

Osoby uczestniczące w programie będą mogły:

 • prezentować wyniki swoich badań na seminarium doktorskim;
 • brać udział w pełnym programie wykładów, warsztatów i konferencji organizowanych w Muzeum POLIN i Żydowskim Instytucie Historycznym;
 • prowadzić badania w archiwach i bibliotekach na terenie Warszawy i innych miast;
 • konsultować swoją pracę z mentorem z Muzeum POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego lub innego ośrodka akademickiego w Polsce.

Wymagania
Doktoranci mogą aplikować na pobyt 3 miesięczny, a osoby ze stopniem doktora na pobyt 5 miesięczny. Konieczna jest dobra znajomość j. angielskiego oraz przynajmniej bierna znajomość języków niezbędnych do prowadzenia badań, jakie kandydat/kandydatka zamierza realizować w trakcie pobytu badawczego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zajmujące się każdą dziedziną nauki, w obszarze której realizowane są badania związane z historią Żydów polskich.

Doktorantki i doktoranci: kandydaci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady muszą legitymować się
statusem ABD. Osoby z Europy, Izraela i innych krajów powinny mieć nie więcej niż 2 lata do
ukończenia studiów doktoranckich.

Osoby ze stopniem doktora: aplikować mogą badaczki i badacze, ze stopniem doktora uzyskanym nie
wcześniej niż w przeciągu pięciu ostatnich lat, lub siedmiu ostatnich lat, jeżeli kandydatka po
uzyskaniu stopnia doktora urodziła dziecko i/lub przebywała na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym.

Proces aplikacji
Osoby aplikujące powinny złożyć CV wraz z listą publikacji (nie więcej niż 4 strony), a także
szczegółowy opis prowadzonego projektu badawczego i planu pracy podczas pobytu (do 2000 słów)
oraz jedną próbkę pracy pisemnej (nie więcej niż 25 stron). Dokumenty w formacie PDF w języku
angielskim należy przesłać na adres: geopfellowships@polin.pl.

Wymagane są dwa listy polecające, które powinny zostać przesłane bezpośrednio przez polecających na adres: geopfellowships@polin.pl. Członkinie i członkowie komisji kwalifikacyjnej (skład poniżej) nie mogą występować w roli polecających. Tylko dwa listy zostaną wzięte pod uwagę.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2018 r.
 • Termin przesyłania listów polecających: 28 lutego 2018 r.
 • Aplikacje i listy rekomendacyjne wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę
 • Lista laureatek i laureatów zostanie ogłoszona do 16 kwietnia 2018 r.
 • Pobyty badawcze będą mogły rozpocząć się już w październiku 2018 r. Muszą zakończyć się nie później niż w lipcu 2019 r.
 • Więcej informacji uzyskać można pod adresem: geopfellowships@polin.pl.

Komisja kwalifikacyjna

 • Antony Polonsky (Muzeum POLIN, Przewodniczący)
 • Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny)
 • Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński)
 • François Guesnet (University College, London)
  Samuel Kassow (Trinity College, Hartford, Connecticut)
 • Erica Lehrer (Concordia University, Montreal)
 • Artur Markowski (Muzeum POLIN, sekretarz)
 • Mirjam Rajner (Uniwersytet Bar-Ilan)
 • Moshe Rosman (Uniwersytet Bar-Ilan)
 • Don Seeman (Emory University)
 • Marc Slobin (Wesleyan University, Middletown, CT)
 • Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
 • Genevieve Zubrzycki (University of Michigan)
 • Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa


www.polin.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Informacja