Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • prawo3
 • informatyka3
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

organizator:

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)

Rodzaj:
stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.03.2009

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

W Międzynarodowym Programie Stypendialnym AER mogą wziąć udział studenci z wojewódzctwa śląskiego oraz młodzi pracownicy administracji samorządowej.

Program stypendialny AER to roczne stypendium akademickie, umożliwiające podjęcie intensywnych (rocznych) studiów magisterskich za granicą w dziedzinach pokrewnych tematyce regionalnej (m.in. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, zarządzanie w sferze publicznej, europeistyka, studia regionalne).

Warunkiem udziału w programie stypendialnym jest posiadanie czynnego prawa wyborczego, napisanie krótkiego eseju w języku angielskim na temat roli współpracy międzyregionalnej w Europie (objętość do 1000 słów), wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz uzyskanie wstępnej akceptacji władz wydziału na wybranej przez siebie uczelni zagranicznej, prowadzącej badania o tematyce regionalnej i usytuowanej w jednym z 270 regionów zrzeszonych w AER.

Pracę w języku angielskim wraz z kwestionariuszem zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2009 r. na adres podany niżej. Materiały przekazane AER w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane! Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach około 15 czerwca 2009 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie internetowej AER www.aer.eu

Kontakt

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)
.
.