Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci19
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • prawo2
 • literatura4
 • różne16
 • sztuka/muzyka6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Włochy4
 • Niemcy3
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

organizator:

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.03.2009

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

W Międzynarodowym Programie Stypendialnym AER mogą wziąć udział studenci z wojewódzctwa śląskiego oraz młodzi pracownicy administracji samorządowej.

Program stypendialny AER to roczne stypendium akademickie, umożliwiające podjęcie intensywnych (rocznych) studiów magisterskich za granicą w dziedzinach pokrewnych tematyce regionalnej (m.in. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, zarządzanie w sferze publicznej, europeistyka, studia regionalne).

Warunkiem udziału w programie stypendialnym jest posiadanie czynnego prawa wyborczego, napisanie krótkiego eseju w języku angielskim na temat roli współpracy międzyregionalnej w Europie (objętość do 1000 słów), wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz uzyskanie wstępnej akceptacji władz wydziału na wybranej przez siebie uczelni zagranicznej, prowadzącej badania o tematyce regionalnej i usytuowanej w jednym z 270 regionów zrzeszonych w AER.

Pracę w języku angielskim wraz z kwestionariuszem zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2009 r. na adres podany niżej. Materiały przekazane AER w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane! Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach około 15 czerwca 2009 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie internetowej AER www.aer.eu

Kontakt

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)
.
.