Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat4
 • Norwegia1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

organizator:

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.03.2009

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

W Międzynarodowym Programie Stypendialnym AER mogą wziąć udział studenci z wojewódzctwa śląskiego oraz młodzi pracownicy administracji samorządowej.

Program stypendialny AER to roczne stypendium akademickie, umożliwiające podjęcie intensywnych (rocznych) studiów magisterskich za granicą w dziedzinach pokrewnych tematyce regionalnej (m.in. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, zarządzanie w sferze publicznej, europeistyka, studia regionalne).

Warunkiem udziału w programie stypendialnym jest posiadanie czynnego prawa wyborczego, napisanie krótkiego eseju w języku angielskim na temat roli współpracy międzyregionalnej w Europie (objętość do 1000 słów), wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz uzyskanie wstępnej akceptacji władz wydziału na wybranej przez siebie uczelni zagranicznej, prowadzącej badania o tematyce regionalnej i usytuowanej w jednym z 270 regionów zrzeszonych w AER.

Pracę w języku angielskim wraz z kwestionariuszem zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2009 r. na adres podany niżej. Materiały przekazane AER w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane! Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach około 15 czerwca 2009 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie internetowej AER www.aer.eu

Kontakt

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)
.
.