Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • sztuka/muzyka1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • różne30
 • medycyna5
 • języki obce2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Australia1
 • Indie1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Japonia3
 • Hiszpania1
 • Włochy4
 • Niemcy9
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

organizator:

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.03.2009

Międzynarodowy Program Stypendialny Zgromadzenia Regionów Europy (AER)

W Międzynarodowym Programie Stypendialnym AER mogą wziąć udział studenci z wojewódzctwa śląskiego oraz młodzi pracownicy administracji samorządowej.

Program stypendialny AER to roczne stypendium akademickie, umożliwiające podjęcie intensywnych (rocznych) studiów magisterskich za granicą w dziedzinach pokrewnych tematyce regionalnej (m.in. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, zarządzanie w sferze publicznej, europeistyka, studia regionalne).

Warunkiem udziału w programie stypendialnym jest posiadanie czynnego prawa wyborczego, napisanie krótkiego eseju w języku angielskim na temat roli współpracy międzyregionalnej w Europie (objętość do 1000 słów), wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz uzyskanie wstępnej akceptacji władz wydziału na wybranej przez siebie uczelni zagranicznej, prowadzącej badania o tematyce regionalnej i usytuowanej w jednym z 270 regionów zrzeszonych w AER.

Pracę w języku angielskim wraz z kwestionariuszem zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2009 r. na adres podany niżej. Materiały przekazane AER w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane! Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach około 15 czerwca 2009 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie internetowej AER www.aer.eu

Kontakt

Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions)
.
.