Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci6
 • doktoranci16
 • naukowcy8
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • literatura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • ekonomia/biznes4
 • sztuka/muzyka4
 • prawo2
 • różne13
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone5
 • Włochy1
 • Francja1
 • Singapur1
 • Węgry1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Europa2
 • Australia1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada2
 • Republika Południowej Afryki1
 • Turcja1
 • Czechy1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Niemcy5
 • Indie1
 • Słowacja1
 • Austria2
 • cały świat5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa13
 • firma1
 • instytucja rządowa6
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy program studyjny Republiki Federalnej Niemiec dla osób pracujących w zakresie opieki

organizator:

Rząd Republiki Federalnej Niemiec

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 29.02.2012

Międzynarodowy program studyjny Republiki Federalnej Niemiec dla osób pracujących w zakresie opieki

Międzynarodowy program studyjny Republiki Federalnej Niemiec dla osób pracujących w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz pracy socjalnej – edycja 2012

Każdego roku rząd Republiki Federalnej Niemiec przyznaje osobom pracującym w zawodach związanych z opieką nad młodzieżą i pracą socjalną około 20 stypendiów na około dwumiesięczny pobyt studyjny w Niemczech dla kandydatów z europejskiej zagranicy.

Ten międzynarodowy program realizowany jest od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Służb Pracy Socjalnej i z Dziećmi i Młodzieżą na zlecenie Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. Stowarzyszenie tworzą niezależne i publiczne podmioty działające w zakresie opieki nad młodzieżą. W programie wzięło już udział kilkanaścioro uczestników z Polski.

Termin: 17 wrzesień 2012 – 08 listopad 2012 r. (ok. 8 tygodni)

Tematyka i przebieg programu
Program obejmuje seminaria, rozmowy na tematy związane z programem, zwiedzanie placówek oraz praktyki w różnych miastach i poszczególnych zakresach opieki nad dziećmi i młodzieżą, np: w publicznej opiece nad dziećmi i młodzieżą, pomocy (urzędów ds. młodzieży) świadczonej sądowi przy rozpoznaniu sprawy i opieki nad nieletnim w czasie i po zakończeniu sprawy, w zakresie wspierania wychowania w rodzinie poza rodziną jak również pomocy w trudnej sytuacji osobistej i socjalnej, w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i niepełnosprawną młodzieżą.

Program dzieli się na trzy etapy. W pierwszym, jednotygodniowym, wprowadzającym, uczestnicy programu wprowadzani są w zarys historii i stosunki polityczne w Republice Federalnej Niemiec (głównie zagadnienia opieki nad dziećmi/młodzieżą, pracy socjalnej i różnych systemów pomocowych oraz wymiana dotychczasowych doświadczeń zawodowych uczestników w międzynarodowym ujęciu porównawczym). Podczas drugiego, sześciotygodniowego etapu, uczestnicy odbywają praktyki zgodne ze swoim dotychczasowym wykształceniem zawodowym. Na trzydniowym seminarium podsumowującym program uczestnicy wymieniają się wzajemnie wrażeniami, zdobytą wiedzą oraz zdobytymi doświadczeniami.

Finansowanie programu
Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży względnie Stowarzyszenie Służb Pracy Socjalnej i z Dziećmi Młodzieżą przejmuje koszty podróży na obszarze Republiki Federalnej Niemiec, związane z realizacja programu, zamieszkania (pokoje dwuosobowe), dopłatę do wyżywienie oraz koszty ubezpieczenia.

Kwalifikacje kandydatów

O udział w programie mogą ubiegać się osoby:

 • zawodowo lub społecznie zajmujące się praca socjalno-pedagogiczna w placówkach, organizacjach oraz instytucjach zajmujących się opieka nad dziećmi/młodzieżą oraz/lub pracą socjalna jak również rehabilitacja,
 • posiadające minimum roczna praktykę zawodową po uzyskaniu wykształcenia zawodowego
 • w wieku 25 do 45 lat,
 • z dobra znajomością języka niemieckiego.

Jeżeli spełniają Państwo te kryteria i są Państwo zainteresowani udziałem w programie, organizatorzy proszą o nawiązanie kontaktu z panią Gawlikowska pod adresem e-mail: soz-10@wars.auswaertiges-amt.de, skąd otrzymają droga pocztową formularze zgłoszeniowe. Formularze dostępne są również w internecie: www.agj.de (tam: Fachkräfteprogramme CIP & ISP) oraz pod adresem ispcip@agj.de.

Dwa wypełnione formularze z dwiema oryginalnymi fotografiami oraz pisemną zgodą pracodawcy na zwolnienie od pracy na czas uczestnictwa kandydata w programie powinny być odesłane do Ambasady Niemiec do 29 lutego 2012 r. Oto adres: ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa. Wstępne rozmowy kwalifikacyjne odbędą się do końca marca 2012 r. W korespondencji (również na kopercie, w sposób dobrze widoczny) proszę każdorazowo podawać znak sprawy: Soz 652.31

Informacje pochodzą ze strony www.warschau.diplo.de

Kontakt

Rząd Republiki Federalnej Niemiec
ul. Jazdów 12
00-467 Warszawa


www.warschau.diplo.de