Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Europa2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Finlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu (IPS)

organizator:

Bundestag

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 30.06.2012

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu (IPS)

Do 30 czerwca 2012 r. można za pośrednictwem Ambasady Niemiec ubiegać się o stypendium Niemieckiego Bundestagu na rok 2013.

Stypendium trwa od 1.03.2013 do 31.07.2013 (5 miesięcy)

Na początku programu stypendyści otrzymują informację o życiu akademickim oraz zostają zapoznani z pracami parlamentu przez administrację Bundestagu. Główną część stypendium stanowi 15 – tygodniowy staż w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu, podczas którego stypendyści aktywnie włączeni są w pracę parlamentarną (uczestniczą w posiedzeniach komisji, frakcji i innych gremiów). Na drugą cześć stypendium składają się różne programy informacyjne, seminaria Bundestagu oraz fundacji politycznych. Stypendyści są w trakcie programu imatrykulowani na Uniwersytecie Humboldta (semestr letni), mogą również brać udział w seminariach, wykładach na Wolnym Uniwersytecie oraz na Technicznym Uniwersytecie w Berlinie.

Świadczenia: Stypendyści otrzymują miesięcznie stypendium w wysokości 450 euro. Dodatkowo pokrywane są koszty ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów oraz koszty administracyjne i składki socjalne.

Stypendystom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie lub – w przypadku zakwaterowania we własnym zakresie – dodatek do opłaty za mieszkanie w wysokości 250 euro miesięcznie. Ponadto organizatorzy pokrywają koszty przyjazdu do Berlina oraz powrotu do miejsca zamieszkania w Polsce.

Proces rekrutacji: Uczestnicy programu stypendialnego wybierani są w dwóch etapach: wyboru 12 kandytatów dokonuje Ambasada Niemiec na podstawie przesłanych aplikacji, osoby te będą zaproszone przez Ambasadę na rozmowy kwalifikacyjne przed niezależną komisją Bundestagu (prawdopodobnie w drugiej połowie września), która decyduje o przyznaniu stypendiów 5 osobom.

Warunki uczestnictwa:
– obywatelstwo polskie,
– ukończone studia wyższe (licencjat, magister, doktor); dyplom można przesłać w terminie do 31.12.2012,
– bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
– wiedza z zakresu niemieckiej polityki, społeczeństwa, historii,
– plany zawodowe związane z pracą w administracji państwowej lub inna działalność w życiu publicznym w Polsce (np. media, partie, organizacje, związki, szkoły wyższe i in.),
– wiek: o stypendium mogą się ubiegać kandydaci, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium , tj. 1.03.2013 r.

Dokumenty aplikacyjne:
Na stronie internetowej Niemieckiego Bundestagu: www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/polen.html znajdą Państwo następujące formularze do wydrukowania: Bewerbungsbogen, Persönlichkeitsbogen, Nachweis der Sprachkenntnisse. Dokument Checkliste pomoże Państwu sprawdzić, czy aplikacja jest kompletna.

Dokumenty w języku niemieckim:
– Bewerbungsbogen,
– Persönlichkeitsbogen,
– Potwierdzenie bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego – certyfikaty (TestDaF,
ZOP, DSH) lub na podstawie dokumentu „IPS-Nachweis” (dostępny na stronie internetowej Bundestagu). Bardzo dobrą znajomość języka poświadczyć mogą również: matura niemiecka, studia germanistyki, zatrudnienie jako nauczyciel niemieckiego,
– List motywacyjny (max. 2 strony),
– Dyplom ukończenia studiów wyższych (proszę nie przysyłać dyplomu w oryginale, a jedynie jego potwierdzoną urzędowo kopię (informacje o urzędowym potwiedzeniu dokumentów znajdą Państwo w dokumencie Checkliste) oraz urzędowe tłumaczenie dyplomu na język niemiecki. Tłumaczenie dyplomu nie jest konieczne, jeżeli dyplom jest w języku niemieckim lub angielskim. Dyplom należy przesłać najpóźniej do końca tego roku. W dokumencie Bewerbungsbogen (tabela Angaben zum Studium) można podać planowany termin otrzymania dyplomu,
– Dwa pisma polecające w języku niemieckim lub angielskimm (nie starsze niż 1 rok), w tym jeden nauczyciela akademickiego lub pracodawcy, potwierdzający fachowe kwalifikacje kandytata starającego się o stypendium Bundestagu,
– 4 zdjęcia (wielkość zdjęć – patrz ramka w Bewerbungsbogen), proszę na odwrocie zdjęć napisać swoje imię i nazwisko.
Internationales Parlaments-Stipendium – Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne istnieje od 20 lat. W programie biorą udział młodzi ludzie z 28 krajów, Polska uczestniczy w programie od 1990 r. Program objęty jest patronatem przewodniczącego Niemieckiego Bundestagu, Norberta Lammerta.

Termin przesłania dokumentów: 30 czerwca 2012
(data stempla pocztowego) na adres:
Deutsche Botschaft Warschau
Internationales Internationales Parlaments-Stipendium
Lidia Łukasik
ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa
Kontakt w razie pytań: Tel. +48 (0) 22 – 58 41 731
Byli polscy stypendyści założyli w roku 2010 Stowarzyszenie IPS-Alumni Polska. O ich działalności oraz doświadczeniach ze stypendium dowiedzą się Państwo na stronie internetowej www.ips-alumni.pl

Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Bundestag
ul. Jazdów 12
00-467 Warszawa