Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat6
 • Norwegia1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowe stypendia na University of Wales

organizator:

University of Wales

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 03.09.2012

Międzynarodowe stypendia na University of Wales

Szczegóły oferty stypendialnej dotyczącej angielskich przedsemestralnych stypendiów językowych dla studentów międzynarodowych we wrześniu 2012 można znaleźć tutaj – http://www.newport.ac.uk/

Studenci składający wnioski o przyjęcie na University of Wales we wrześniu 2012 lub styczniu 2013 mogą ubiegać się o te stypendia. Wszyscy chcący aplikować powinni pobrać i wypełnić formularz aplikacyjny (http://www.newport.ac.uk/international/fees/Documents/scholarshipapplication%202012.pdf). Liczba stypendiów jest ograniczona i będą przyznawane studentom na podstawie wybitnych osiągnięć. Kategorie w których można się ubiegać o świadczenie to:

 • naukowa
 • społeczna lub kulturowa (włączając projekty społeczne lub pracę wolontariacką)
 • wybitne osiągnięcia artystyczne

Formularz aplikacyjny wymaga również umotywowania wniosku na 500-700 słów. Wnioski muszą być w pełni kompletne.

Stypendia są dostępne zarówno dla wnioskodawców na studia licencjackie, jaki i magisterskie. Nagrody zostały przygotowane na rok akademicki 2012/2013 (lub w czasie trwania twojego kursu). Zostaną przyznane stypendia wysokości 1000 funtów na rok, która to wysokość nagrody zostanie następnie potrącona od rocznej opłaty za naukę. Maksymalnie zostanie przyznanych 10 stypendiów na studia licencjackie i 5 na studia magisterskie (podyplomowe) na każdy nabór (wrzesień 2012 i styczeń 2013).

Stypendia będą przyznawane przez komitet stypendialny w zależności od średniej, poprzez analizę kompletnego formularza aplikacyjnego. Stypendia będą przygotowane na początku każdego semestru a decyzja komitetu stypendialnego jest ostateczna.

Wnioskodawcy muszą posiadać list wizowy/CAS dla celów nauki na kursie uniwersyteckim (licencjackim, magisterskim), a ich oferta uczestnictwa w kursie powinna zostać zaakceptowane przed złożeniem wniosku o stypendium.

Przyjęci na kurs warunkowo mogą składać wnioski, lecz będą brani pod uwagę do stypendium jedynie wtedy, kiedy wszystkie warunki zostaną spełnione przed upłynięciem ostatecznego terminu.

Ostateczny termin dla wnioskodawców ubiegających się o świadczenie od września 2012 –3 września 2012 r.
Ostateczny termin dla wnioskodawców o stypendia rozpoczynające się w styczniu 2013- 7 stycznia 2013 r.

Uwagi dla wnioskodawców:

 • Studenci są uprawnieni do aplikowanie o jedno stipendium uniwersyteckie, np albo 1000 funtów stypendium, albo przedsemestralne angielskie stypendium językowe
 • Studenci posiadający środki fundatora (np. Chevening lub stypendia DFID) nie są uprawnieni do aplikowania
 • Wnioskodawcy muszą być płacącymi pełne opłaty studentami międzynarodowymi na programie nauczania w pełnym wymiarze czasu.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni w przeciągu 4 tygodni od ostatecznego terminu aplikacji

Stypendia zewnętrzne:
Wiele stypendiów jest dostępnych ze źródeł zewnętrznych.  Podsumowanie i przewodnik po tym możliwościach można znaleźć na stronie internetowej British Cauncil pod hasłem „funding your studies”(http://www.britishcouncil.org/learning-funding-your-studies.htm)

Tłumaczenie AJ

Informacja pochodzi ze strony: www.newport.ac.uk

Kontakt

University of Wales
Lodge Road
Newport, NP18 3QT, United Kingdom

uic@newport.ac.uk
www.newport.ac.uk