Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Międzynarodowe Stypendia Fundacji Bayer

organizator:

Bayer Foundation

Rodzaj:
ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo, nauki ścisłe, medycyna, chemia/biologia
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 03.06.2016
termin rozstrzygnięcia: 18.07.2016

Międzynarodowe Stypendia Fundacji Bayer

Program stypendialny Fundacji Bayer jest skierowany do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i medycznych. Program ma na celu wspieranie przyszłego pokolenia badaczy i naukowców, którzy chcą wziąć udział w projekcie fundacji : „Science for a better life”

Międzynarodowe Stypendia Fundacji Bayer („International Fellowship”) oferują wsparcie finansowe dla innowacyjnych projektów naukowo-badawczych realizowanych na skalę międzynarodową.

Stypendystami mogą zostać studenci lub absolwenci uczelni niemieckich, którzy chcą zrealizować swój projekt za granicą lub studenci spoza Niemiec, którzy chcą zrealizować swój projekt właśnie w tym kraju.

Aby wziąć udział w najbliższej edycji programu trzeba przesłać swoją aplikację w terminie od 3 czerwca do 18 lipca 2016 roku. W tym celu należy wypełnić formularz aplikacyjny (link dostępny poniżej)

Program składa się z sześciu stypendiów dotyczących różnych dziedzin:

 • Nauki przyrodnicze – studenci i młodzi profesjonaliści w dziedzinie biologii molekularnej, biologii, bioinżynierii, bioinformatyki, chemii, biochemii, farmacji i obliczeniowych nauk ścisłych mogą ubiegać się o stypendium Otto Bayera.
 • Medycyna – studenci i młodzi profesjonaliści w dziedzinie medycyny i weterynarii, inżynierii medycznej, zdrowia publicznego oraz ekonomii zdrowia mogą ubiegać się o stypendium Carla Duisberga.
 • Nauki rolnicze – studenci i młodzi profesjonaliści w dziedzinie nauk rolniczych, agronomii, nauk uprawnych, zielonej biotechnologii, nauk środowiskowych i nauk o zrównoważonym rozwoju mogą ubiegać się o stypendium Jeffa Schella.
 • Nauczyciele biologii i chemii – studenci uczący się zawodu nauczyciela biologii i chemii (do poziom magistra) mogą ubiegać się o stypendium Kurta Hansena. Koncentruje się ono na projektach studyjnych, stażach i kursach letnich.
 • Praktykanci – praktykanci i młodzi specjaliści w zawodach nieakademickich mogą ubiegać się o stypendium Hermanna Strengera. To stypendium koncentruje się na zagranicznych projektach, stażach, kursach uzupełniających. Preferowane są następujące dziedziny zawodowe: ochronie zdrowia, zawody techniczne lub naukowe, administracja i biznes.
 • „Talenty dla Afryki” – program jest skierowany do niemieckich studentów i młodych specjalistów posiadających do dwóch lat doświadczenia zawodowego, którzy chcieliby zrobić projekt badawczy lub zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy w Afryce. Jest również otwarte dla studentów z Afryki, którzy chcieliby studiować, przeprowadzić badania lub odbyć staż w Niemczech.

Dokumenty aplikacyjne wymagane do stypendiów Otto Bayera, Carla Duisberga, Jeffa Schella i Kurta Hansena :

 • pismo potwierdzające z instytutu- lub uczelni-gospodarza,
 • opis projektu (czas trwania 2-12 miesięcy) z planem finansowym z harmonogramem od września 2016 do sierpnia 2017,
 • najbardziej aktualne transkrypty kandydata,
 • wszelkie dodatkowe dokumenty, które zwiększają atrakcyjność aplikacji,
 • zdjęcie (format paszportowy).

Dokumenty aplikacyjne wymagane do stypendium Hermanna Strengera:

 • list potwierdzający od zagranicznej uczelni / instytutu gdzie ma być zrealizowany planowany projekt (września 2016 do sierpnia 2017),
 • najbardziej aktualne transkrypty kandydata (oceny co najmniej dobre),
 • opis projektu (czas trwania 2-12 miesięcy), z planem finansowym,
 • zdjęcie (format paszportowy).

Informacje pochodzą ze strony: www.bayer-foundations.com

 

LINKI:
Formularz Aplikacyjny

Kontakt

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Katalog Stypendiów