Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci11
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy15
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna4
 • różne14
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • sztuka/muzyka1
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe6
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada2
 • Europa1
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online2
 • Chiny1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Litwa1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Włochy2
 • Łotwa1
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa11
 • firma2
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowe Profesury na Akademii Brytyjskiej 2023

organizator:

The British Academy

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 01.10.2023

Międzynarodowe Profesury na Akademii Brytyjskiej 2023

Program ten zapewnia pochodzącym z dowolnego kraju, starszym rangą lub będącym na środkowym etapie kariery naukowcom, możliwość czteroletniego pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to naukowców zajmującymi się dowolną dziedziną w ramach nauk społecznych i humanistycznych.

Stypendia Global Professorships odbywają się w instytucjach badawczych i przeznaczone są dla osób indywidualnych. Wnioski stypendialne muszą dotyczyć nowych, koherentnych i nowatorskich projektów badawczych. Oczekuje się, że stypendia będą wartościowe dla brytyjskiej instytucji goszczącej jak i dla samego stypendysty. Dlatego też proponowane projekty powinny nieść ze sobą dużą wagę i prowadzić do nowatorskiej i innowacyjnej  współpracy.

W ramach Global Professorships Akademia Brytyjska chce wspierać naukowców, którzy mają pomysły na ambitne i wykraczające poza ramy badania wyznaczające nowe możliwości i obszary i działania. Akademia Brytyjska postrzega Global Professorships jako okazję do prowadzenia powodowanych głodem wiedzy i wysoce ryzykownych badań w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Program ten ma umożliwić stypendystom i  instytucjom goszczącym osiągnięcie skokowych zmian w swoich badaniach naukowych.

Cel programu

Celem programu jest zachęcenie uznanych na arenie  międzynarodowej naukowców do realizacji  własnych celów badawczych zwiększając jednocześnie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w międzynarodowe partnerstwo i współpracę badawczą. Program ma również na celu podniesienie jakości i zwiększenie możliwości badawczych Wielkiej Brytanii w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Kryteria kwalifikowalności

 • Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł doktora (lub równoważne doświadczenie badawcze)
 • Kandydaci muszą być gotowi do skorzystania z bezpłatnego urlopu, długoterminowego oddelegowania lub zatrudnienia w kwalifikującej się instytucji brytyjskiej. W przypadku niejasności wynikających z kraju pochodzenia  wnioskodawcy, Akademia zachęca do kontaktu jeszcze przed złożeniem wniosku. Uprawnione instytucje to między innymi Brytyjskie Międzynarodowe Instytuty Badawcze.
 • Stypendia są dostępne tylko dla osób indywidualnych i będą odbywać się w odpowiedniej instytucji badawczej. Współwnioskowanie nie jest dopuszczalne.
 • Stypendia nie będą przyznawane z mocą wsteczną. Oznacza to, że projekt, którego  dotyczy wniosek, nie może być rozpoczęty przed ogłoszeniem listy stypendystów. Wnioski muszą zawierać zupełnie nowe pomysły badawcze, które są same w sobie całkowicie spójne i nowatorskie.
 • Wymagane jest dostarczenie przez wnioskodawcę  formalnego oświadczenia wsparcia od starszego rangą pracownika brytyjskiej instytucji goszczącej (zazwyczaj  prorektora (pro-vice-chancellor) – albo jego równoważnika,  lub co najmniej kierownika departamentu/fakultetu/instytutu).
 • Wymaga się, aby wnioskodawca nominował innego naukowca jako osobę mogącą udzielić mu referencji. W momencie składania wniosku, osoba ta nie może być pracownikiem brytyjskiej instytucji goszczącej, nie może pochodzić z obecnego miejsca pracy wnioskodawcy i nie może być zaangażowana w program badań lub jakąkolwiek inną aktywność będącą częścią wniosku. List referencyjny powinien być napisany na papierze firmowym i musi być opatrzony datą i podpisem osoby udzielającej referencji.

Wysokość i czas trwania stypendium

Przewiduje się, że stypendium będzie trwać cztery lata poczynając od daty uzgodnionej z Akademią Brytyjską. Data rozpoczęcia stypendium powinna przypadać  pomiędzy 1 marca i 30 września 2024 roku.

Akademia zapewnia 900 000 funtów dofinansowania na jedno stypendium.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać online na stronie internetowej the British Academy’s Grant Management System.

Termin ostateczny składania wniosków upływa 1 października 2023 roku, 17:00 czasu GMT.

Program jest finansowany przez Brytyjski Departament ds Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (UK’s Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

Informacje pochodzą ze strony: www.thebritishacademy.ac.uk

Ogłoszenie przetłumaczyła: Marta Bagińska

Przejrzyj też inne oferty zagranicznych stypendiów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

The British Academy
10–11 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AH

internationalgrants@thebritishacademy.ac.uk
www.thebritishacademy.ac.uk