Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy13
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna3
 • różne13
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa1
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online1
 • cały świat3
 • Indie1
 • Włochy3
 • Litwa1
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

McGraw Fellowship – stypendium dla dziennikarzy biznesowych 2022

organizator:

The McGraw Center for Business Journalism

Rodzaj:
ekonomia/biznes, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
cały świat, online
termin składania wniosków: 31.03.2022

McGraw Fellowship – stypendium dla dziennikarzy biznesowych 2022

Centrum Dziennikarstwa Biznesowego im. Harolda W. McGraw, Jr. (Harold W. McGraw, Jr. Center for Business Journalism), które powstało z inicjatywy Craig Newmark Graduate School of Journalism at the City University of New York,  zaczęło organizować stypendia dla utalentowanych dziennikarzy latem 2014 roku. Od tego czasu prawie 40 dziennikarzy skorzystało ze stypendium w wysokości do 15000 dolarów amerykańskich.

Celem stypendium organizowanego przez Centrum Dziennikarstwa Biznesowego im. Harolda W. McGraw, Jr. jest wspieranie powstawania ambitnych reportaży zajmujących się istotnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki światowej, finansów i biznesu. W czasach, gdy wiele agencji informacyjnych nie ma środków na zmierzenie się ze złożonymi, czasochłonnymi reportażami, stypendium daje doświadczonym dziennikarzom możliwość stworzenia wnikliwych reportaży dziennikarstwa śledczego i przedsiębiorczego. Więcej informacji na temat obecnych stypendystów i ich projektów znajdziesz tutaj.

Stypendium im. McGraw udziela wsparcia redaktorskiego i finansowego dziennikarzom, którzy potrzebują czasu i środków na przygotowanie reportażu śledczego, stawiającego w nowym świetle ważny temat z zakresu finansów, gospodarki lub biznesu. Akceptowane są wnioski reprezentujące różne formy przekazu: teksty, dokumenty audio i wideo. Dziennikarze zachęcani są do składania projektów łączących różne formy przekazu. Nie jest to stypendium rezydenckie – każdy stypendysta pracuje w swoim miejscu pracy.

Warunki

Stypendium jest skierowane do dziennikarzy, którzy mają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Wnioski o stypendium mogą składać dziennikarze niezależni, reporterzy, redaktorzy pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit.

Korzyści

Stypendium zapewnia dotację do 15000 dolarów amerykańskich na realizację projektu. Dokładna kwota dotacji zależy od czasu trwania projektu i wydatków jakie są potrzebne do ukończenia tegoż projektu. Dziennikarze niezależni mogą skorzystać z części dotacji na pokrycie kosztów życia podczas trwania stypendium. Poszukiwani są kandydaci posiadający potwierdzone umiejętności w przekazywaniu informacji i realizacji złożonych projektów w wybranym przez siebie środku przekazu. Idealnie, kandydaci powinni mieć duże doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie sprawozdawczości w temacie, którego będzie dotyczył projekt.

Centrum im. McGraw zapewnia nadzór redakcyjny podczas trwania stypendium. Stypendyści otrzymują pomoc w opracowywaniu projektu na etapie zbierania informacji oraz redakcji. Pracownicy centrum pomagają opublikować reportaże w wydawnictwie prasowym, rozgłośni radiowej lub redakcji internetowej. Reportaże umieszczane są również na stronie internetowej Centrum im. McGraw. Znajdziesz je na stronie Reportaże Stypendystów .

Jak złożyć wniosek?

Kandydaci powinni złożyć propozycję reportażu nie dłuższą niż 3 strony używając formularza online. Pomyśl o tym jak o możliwości sprzedania swojego pomysłu, jakbyś przedstawiał ją redaktorowi  w wydawnictwie prasowym, redakcji internetowej lub rozgłośni radiowej: przedstaw nam wystarczająco dużo informacji wstępnych oraz dokumentacji, by udowodnić, iż historia jest rzetelna. Propozycja reportażu powinna podkreślać co nowego oraz co znaczącego jest w tej historii, dlaczego jest ważna, i jaki może mieć potencjalny wpływ na odbiorcę.  W propozycji reportażu powinny znaleźć się informacje dotyczące miejsc, w których miały miejsce publikacje poruszające ten sam temat i czym proponowany reportaż różni się od wcześniejszych. Kandydaci powinni zarysować krótko plan reportażu i ramy czasowe, w których zostanie on ukończony. Należy również poinformować nas czy istnieje redakcja, która podejmie się publikacji reportażu.

Co więcej, do wniosku powinny być dołączone trzy teksty dziennikarskie. Teksty te muszą być artykułami uprzednio opublikowanymi, które ukazują twoją umiejętność zmierzenia się z wybranym tematem w sposób wnikliwy i dogłębny. Kandydaci proszeni są również o nadesłanie życiorysu (CV) oraz dwóch listów referencyjnych napisanych przez redaktorów lub inne osoby, które zaznajomione są z pracą kandydatów. Jeżeli dostarczenie listów referencyjnych stanowi problem, kandydaci proszeni są o kontakt z organizatorem stypendium w celu przedyskutowania innych wariantów.

W momencie składania wniosku budżet nie jest wymagany. Kandydaci wybrani jako finaliści będą poproszeni o przedstawienie szacowanego budżetu.

Termin składania wniosków: 31 marca 2022 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.mcgrawcenter.org.

Tłumaczenie AR

Zobacz, jakie inne oferty stypendiów zagranicznych znajdują się w bazie MojeStypendium.pl!

Kontakt

The McGraw Center for Business Journalism, City University of New York
219 W. 40th Street
New York, NY 10018
tel. +1 (646) 758-7781

www.mcgrawcenter.org