Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Master made in Germany-Stypendia dla menadżerów z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

organizator:

Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 01.11.2011

Master made in Germany-Stypendia dla menadżerów z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

Master made in Germany
Stypendia fundacji Mummerta dla menadżerów przyszłości z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert oferuje stypendia dla odznaczających się wysokim potencjałem, pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich, którzy w przyszłości zamierzają dołączyć do elity kadry zarządzającej swoich krajów. Stypendia obejmują m.in. dwu i pół letnie studia magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii (die Deutsche Sporthochschule) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH Aachen). Program oferowany jest w ramach współpracy z Fundacją Roberta Boscha.

Program obejmuje:

 • świadczenia pieniężne:

– miesięczne stypendium w wysokości 850-900 Euro
– semestralny dodatek naukowy w wysokości 228 Euro
– zwrot kosztów podróży z i do Akwizgranu/Kolonii w wysokości 150-250 Euro
– dodatek na zakup laptopa – 700 Euro
– ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne
– premię pieniężną za wybitne wyniki w nauce – 500 Euro

 • wsparcie rozwoju kompetencji menadżerskich:

Fundacja oferuje szeroko zakrojony program najwyższej jakości:
– warsztaty Soft-Skills z położeniem nacisku na rozwój osobowości i zarządzenie zasobami ludzkimi
– 4-5 miesięczną praktykę w niemieckim przedsiębiorstwie
– wyjazdy szkoleniowe do Berlina i Brukseli
– wizytacje przedsiębiorstw i udział w zorganizowanych wydarzeniach kulturalnych
– zaangaŜowanie w projekty w ramach fundacji

 • wszechstronną i indywidualną opiekę dla każdego ze stypendystów

– mentoring ze strony jednego z członków zarządu fundacji
– opiekę wybranej niemieckiej rodziny (wybitne osobowości sceny gospodarczej i akademickiej oraz świata kultury)
– opiekuna naukowego na uczelni
– wsparcie ze strony starszych stypendystów i alumni

 • networking


Oczekiwania wobec aplikantów:

 • pochodzenie z jednego z wymienionych krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Serbii, Słowacji, Słowenii, Polski, Rumunii lub Węgier,
 • ukończone lub studiowanie na ostatnim roku studiów licencjackich o profilu ekonomicznym, inżynierskim, przyrodniczym lub kierunku turystyka i rekreacja,
 • bardzo dobre wyniki w nauce (również z przedmiotów matematycznych),
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego oraz język angielskiego,
 • silna, ciekawa osobowość i bycie urodzonych liderem,
 • zaangażowanie w dodatkowe aktywności
 • gotowość powrotu do kraju ojczystego po ukończeniu studiów magisterskich w Niemczech.

Wymagane dokumenty:

 • Fotografia
 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Świadectwa: maturalne, z odbytych praktyk itp
 • Certyfikat z języka niemieckiego


Aplikacje:

Aplikację można wysłać wypełniając formularz pobrany ze strony internetowej Fundacji https://bewerbung.boschstiftung-portal.de/onlinebewerbung/.
Dodatkowe pytania oraz dokumenty aplikacyjne należy kierować do:
Edith Wolf
E-Mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefon: +49 (0) 711/460 84-976
www.mummertstiftung.de

Termin aplikacji:

Aplikacje na program przyjmowane są wyłącznie w terminie od 1. września do 1. listopada
każdego roku dla kandydatów planujących rozpocząć studia magisterskie w Niemczech w zimowym
semestrze roku następnego.

Informacje pochodzą ze storny www.mummertstiftung.de

Kontakt

Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert
Heidehofstrasse 31
70184 Stuttgart, Deutschland
tel. +49 (0) 711/460 84-976
mummertstipendium@bosch-stiftung.de
www.mummertstiftung.de