Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci12
 • absolwenci12
 • doktoranci19
 • naukowcy12
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • projektowanie/architektura2
 • ekonomia/biznes5
 • różne18
 • prawo1
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • literatura1
 • języki obce1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania1
 • Szkocja1
 • Europa3
 • Japonia1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Norwegia1
 • Polska1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Niemcy4
 • Austria1
 • Francja1
 • Indie1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja3
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Kanada1
 • Szwecja1
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • cały świat3
 • online1
 • Singapur1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Holandia3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma3
 • instytucja rządowa4
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Marie Skłodowska-Curie Actions – stypendia podoktorskie

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
cały świat, Europa
termin składania wniosków: 14.09.2022

Marie Skłodowska-Curie Actions – stypendia podoktorskie

Istotą programu są indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora. Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

Kto może złożyć wniosek?

Naukowcy ze stopniem doktora, pochodzący z różnorodnych jednostek: uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z Horizon Europe.

Każda z jednostek musi wskazać opiekuna naukowego dla zatrudnianych naukowców.

Naukowiec powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 8 lat w dniu zakończenia naboru*. Do ośmioletniego doświadczenia naukowego nie wlicza się przerw w pracy naukowej oraz pracy naukowej poza Europą – w przypadku badaczy i badaczek chcących powrócić do Europy.

Dodatkowo, osoby składające wniosek muszą spełnić zasadę mobilności, tj. nie mogą wybrać jednostki goszczącej w kraju, w którym pracowali i/lub mieszkali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat przed datą zamknięcia konkursu.

Wnioski, które podczas oceny otrzymają mniej niż 70% punktów mogą podlegać rocznej karencji, co oznacza brak możliwości ich ponownego złożenia w konkursie w roku 2022.

*Narzędzie pomagające dokonać obliczeń znajduje się tu pod nazwą MSCA-PF: Self-assessment tool for the calculation of the 8-years research experience.

Rodzaje grantów

Są dwa rodzaje stypendiów w ramach PF:

– Granty Europejskie (European Postdoctoral Fellowships: EF): stworzony dla naukowców, chcących poszerzać swoje działania w obrębie Europy. Mogą to być osoby zarówno z jej obszaru jak i pochodzące z innych części świata. Stypendia mogą być realizowane na terenie krajów UE oraz stowarzyszonych z Horizon Europe oraz mogą trwać od 1 roku do 2 lat. Aplikować mogą naukowcy dowolnej narodowości.

– Granty Międzynarodowe (Global Postdoctoral Fellowships: GF): program finansuje mobilność naukowców poza obszarem Europy. Stypendium trwa od 2 do 3 lat, z czego okres pierwszych 1-2 lat będzie realizowany w jednym z niestowarzyszonych Krajów Trzecich.  Następnie naukowiec zobowiązany jest do tzw. return phase, która trwa 1 rok i wiąże się z rocznym pobytem w organizacji sytuowanej w kraju należącym do UE lub w kraju stowarzyszonym z Horizon Europe. Aplikować mogą obywatele Unii Europejskiej oraz jej długoterminowi rezydenci (od 5 lat wzwyż), a także obywatele krajów stowarzyszonych z Horyzont Europa.

Oba rodzaje stypendiów uwzględniają możliwość krótkoterminowego oddelegowania naukowca do placówki znajdującej się w dowolnym miejscu na świecie (nie dotyczy fazy return phase w Grantach Międzynarodowych).

Dodatkowo, dla osób, które chcą nawiązać współpracę z sektorem nieakademickim (firmy, banki, fundacje, itp.) możliwe jest wydłużenie projektu o dodatkowe 6 miesięcy zatrudnienia w europejskiej jednostce nieakademickiej.

Korzyści dla naukowców

 • rozwój kariery naukowej poprzez badania i szkolenia
 • możliwość nawiązania współpracy z sektorem nieakademickim
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas realizacji grantu
 • finansowanie badań, konferencji i publikacji

Korzyści dla instytucji

 • zatrudnienie naukowca finansowane w 100% z projektu
 • rozwoju potencjału naukowego jednostki
 • możliwość wykorzystania wyników – IP należy do jednostki
 • udział w projekcie jest punktowany w ewaluacji jednostek naukowych MEiN

Finansowanie

Budżet projektu obejmuje wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji i publikacji, jak również koszty zarządzania i koszty pośrednie – w formie kosztów jednostkowych, kalkulowanych  na podstawie zaplanowanego czasu realizacji projektu (w miesiącach).

Wynagrodzenie naukowca (kwoty brutto z kosztami pracodawcy) / miesiąc:

 • zasadnicze: 5 080 €*
 • dodatek mobilnościowy: 600 €
 • dodatek rodzinny (jeśli dotyczy): 660 €
 • dodatek związany z długotrwała chorobą: wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA
 • dodatek tzw. special needs allowance (jeśli dotyczy): wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA

Koszty instytucji / miesiąc:

 • badania, szkolenia i działania sieciowe: 1000 €
 • zarządzanie i koszty pośrednie: 650 €

*kwota podlega krajowym współczynnikom korekcyjnym, których wysokości określone są w Programie Pracy MSCA, str 105.

Jak aplikować?

Składanie wniosków odbywa się poprzez stronę Komisji Europejskiej Funding and tenders opportunities portal.

Terminy:

MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

Termin rozpoczęcia naboru: 12 maja 2022

Termin zakończenia naboru: 14 września 2022 (17.00 czasu brukselskiego)

Termin ogłoszenia wyników naboru: Luty 2023

Warto zajrzeć:

Podstawowe, przydatne dla wnioskodawców informacje znajdują się TUTAJ.

Marie Skłodowska – Curie actions – guidelines on supervision – wytyczne, pomagające zarówno naukowcom jak i instytucjom określić kierunek monitorowania pracy naukowca.

Marie Skłodowska-Curie actions – Green Charter – reprezentuje zbiór dobrych praktyk adresowanych zarówno do instytucji jak i naukowców, włączając w to kwestie ochrony środowiska.

Net4Mobility+ – oferty instytucji chcących zaprosić badaczy i badaczki do wspólnego złożenia wniosku MSCA PF.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

W naszej bazie czekają na Ciebie także inne stypendia zagraniczne!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

European Research Executive Agency
Place Rogier 16
B-1049 Brussels


ec.europa.eu