Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • różne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • Włochy2
 • Ukraina1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Letnia szkoła języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu

organizator:

Uniwersytet Jagielloński - Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.04.2014

Letnia szkoła języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu, Niemcy, w terminie
4 – 29.08.2014r.
Kurs I: kursy językowe: początkowy, średnio zaawansowany i kurs zaawansowany
Kurs II: Fortbildungskurs für Germanistikstudierende (dla studentów germanistyki)
Kurs III: Deutsch als Wirtschaftssprache
O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:
– posiadający obywatelstwo polskie,
– wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych, -będących obecnie na II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających lub II-IV roku studiów jednolitych magisterskich, którzy uzyskali średnią (ze wszystkich lat) co najmniej 4.0, .nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w Programie ERASMUS Plus na rok 2014/2015.
Stypendium obejmuje:
– zwolnienie z opłat za kurs,
– stypendium w kwocie 550 euro na osobę, wypłacone w Heidelbergu, które pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie i dodatkowe koszty np. transport, wycieczki. Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, które studenci muszą sami pokryć.
Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:
– podanie (wraz z motywacją) w języku polskim skierowane do DWM z zaznaczeniem rodzaju kursu
– opisy kursów wywieszone są na tablice ogłoszeń DWM i na stronie www.uni-heidelberg.de/ifk
-opinie opiekuna lub promotora pracy magisterskiej (w jęz. polskim),
-średnią ocen (ważoną) z wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawione przez Sekretariat Wydziału/Instytutu); kopie dyplomów ukończonych studiów,
-zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego – dotyczy tylko osób starających się o kurs III.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Od 14 marca do 15 kwietnia 2014 (w godz. 9.00-15.30).
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ,
Collegium Novum, pok. 8b,
dr Maria Kantor.
Ogłoszenie wyników:
25 kwietnia 2014, godz. 10.00 (tablica DWM w Collegium Novum)

Informacje pochodzą ze strony:www.law.uj.edu.pl/~spn/?lang=pl

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński - Dział Współpracy Międzynarodowej UJ
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków


www.law.uj.edu.pl/~spn/?lang=pl