Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci31
 • absolwenci35
 • doktoranci26
 • naukowcy21
 • inni14
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes6
 • projektowanie/architektura5
 • różne33
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne16
 • medycyna5
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo2
 • sztuka/muzyka1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy10
 • Wielka Brytania2
 • cały świat16
 • Australia1
 • Luksemburg1
 • Korea Południowa1
 • Europa3
 • Włochy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Austria2
 • Hiszpania1
 • Belgia2
 • Japonia3
 • Indie1
 • Węgry1
 • Francja5
 • Chiny3
 • Unia Europejska1
 • Kanada1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa22
 • firma7
 • instytucja rządowa13
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Letnia szkoła języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu

organizator:

Uniwersytet Jagielloński - Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.04.2014

Letnia szkoła języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu, Niemcy, w terminie
4 – 29.08.2014r.
Kurs I: kursy językowe: początkowy, średnio zaawansowany i kurs zaawansowany
Kurs II: Fortbildungskurs für Germanistikstudierende (dla studentów germanistyki)
Kurs III: Deutsch als Wirtschaftssprache
O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:
– posiadający obywatelstwo polskie,
– wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych, -będących obecnie na II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających lub II-IV roku studiów jednolitych magisterskich, którzy uzyskali średnią (ze wszystkich lat) co najmniej 4.0, .nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w Programie ERASMUS Plus na rok 2014/2015.
Stypendium obejmuje:
– zwolnienie z opłat za kurs,
– stypendium w kwocie 550 euro na osobę, wypłacone w Heidelbergu, które pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie i dodatkowe koszty np. transport, wycieczki. Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, które studenci muszą sami pokryć.
Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:
– podanie (wraz z motywacją) w języku polskim skierowane do DWM z zaznaczeniem rodzaju kursu
– opisy kursów wywieszone są na tablice ogłoszeń DWM i na stronie www.uni-heidelberg.de/ifk
-opinie opiekuna lub promotora pracy magisterskiej (w jęz. polskim),
-średnią ocen (ważoną) z wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawione przez Sekretariat Wydziału/Instytutu); kopie dyplomów ukończonych studiów,
-zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego – dotyczy tylko osób starających się o kurs III.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Od 14 marca do 15 kwietnia 2014 (w godz. 9.00-15.30).
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ,
Collegium Novum, pok. 8b,
dr Maria Kantor.
Ogłoszenie wyników:
25 kwietnia 2014, godz. 10.00 (tablica DWM w Collegium Novum)

Informacje pochodzą ze strony:www.law.uj.edu.pl/~spn/?lang=pl

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński - Dział Współpracy Międzynarodowej UJ
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków


www.law.uj.edu.pl/~spn/?lang=pl