Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Letnia szkoła języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu

organizator:

Uniwersytet Jagielloński - Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.04.2014

Letnia szkoła języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu, Niemcy, w terminie
4 – 29.08.2014r.
Kurs I: kursy językowe: początkowy, średnio zaawansowany i kurs zaawansowany
Kurs II: Fortbildungskurs für Germanistikstudierende (dla studentów germanistyki)
Kurs III: Deutsch als Wirtschaftssprache
O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:
– posiadający obywatelstwo polskie,
– wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych, -będących obecnie na II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających lub II-IV roku studiów jednolitych magisterskich, którzy uzyskali średnią (ze wszystkich lat) co najmniej 4.0, .nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w Programie ERASMUS Plus na rok 2014/2015.
Stypendium obejmuje:
– zwolnienie z opłat za kurs,
– stypendium w kwocie 550 euro na osobę, wypłacone w Heidelbergu, które pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie i dodatkowe koszty np. transport, wycieczki. Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, które studenci muszą sami pokryć.
Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:
– podanie (wraz z motywacją) w języku polskim skierowane do DWM z zaznaczeniem rodzaju kursu
– opisy kursów wywieszone są na tablice ogłoszeń DWM i na stronie www.uni-heidelberg.de/ifk
-opinie opiekuna lub promotora pracy magisterskiej (w jęz. polskim),
-średnią ocen (ważoną) z wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawione przez Sekretariat Wydziału/Instytutu); kopie dyplomów ukończonych studiów,
-zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego – dotyczy tylko osób starających się o kurs III.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Od 14 marca do 15 kwietnia 2014 (w godz. 9.00-15.30).
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ,
Collegium Novum, pok. 8b,
dr Maria Kantor.
Ogłoszenie wyników:
25 kwietnia 2014, godz. 10.00 (tablica DWM w Collegium Novum)

Informacje pochodzą ze strony:www.law.uj.edu.pl/~spn/?lang=pl

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński - Dział Współpracy Międzynarodowej UJ
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków


www.law.uj.edu.pl/~spn/?lang=pl