Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci10
 • absolwenci12
 • doktoranci18
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura2
 • różne16
 • języki obce2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • sztuka/muzyka5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Tajwan1
 • online1
 • Szwecja1
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia2
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Kanada1
 • Hiszpania1
 • Włochy2
 • Singapur1
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Stany Zjednoczone4
 • Holandia1
 • Niemcy3
 • Portugalia1
 • Francja3
 • Europa1
 • Australia1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Wielka Brytania2
 • Korea Południowa1
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kwalifikacja Stypendialna British Alumni Society dla polskich licealistów 2024

organizator:

British Alumni Society (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce)

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, języki obce
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 25.02.2024

Kwalifikacja Stypendialna British Alumni Society dla polskich licealistów 2024

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminem maturalnym w systemie angielskim A-level, lub matury międzynarodowej – IB.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Bedstone College – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta
 2. Ellesmere College – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna, ale aplikują tylko chłopcy
 3. Farringtons School – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta
 4. Langley School – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta
 5. Scarborough College – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta
 6. Wrekin College – 2 miejsca, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają koszty wizy, obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, dojazdów, oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: druga klasa LO
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty: średnia z wyniku centylowego z jęz. polskiego i matematyki co najmniej 85 (wynik w skali centylowej jest wskazany na zaświadczeniu o wyniku egzaminu jako odsetek osób, które uzyskały wynik taki sam lub niższy)
 • jednocześnie wynik w skali centylowej z każdego z tych dwóch przedmiotów nie może być niższy niż 80
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia I klasy LO – co najmniej 4,50
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 160 000 PLN netto w roku 2022 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie wymagane dokumenty, wzory formularzy, oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie bas.org.pl: https://bas.org.pl/news/ :

 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły w jęz. angielskim, ewentualnie w języku polskim, z oryginalnymi podpisami, plus tłumaczenie na język angielski
 • kserokopia świadectwa ukończenia ósmej klasy
 • kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy I
 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2022 nie przekraczał 160.000 PLN.
 • Zgłoszenia podlegają wstępnej ocenie. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, której termin planowany jest na 13 i 14 kwietnia 2024. Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 25 lutego 2024 (decyduje data stempla pocztowego.)

Informacje pochodzą ze strony: bas.org.pl

Zainteresowała Cię kwalifikacja stypendialna British Alumni Society? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

British Alumni Society (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce)
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
tel. 0048 665 65 85 25
marzena.reich@bas.org.pl
www.bas.org.pl