Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy13
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka1
 • różne13
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • prawo1
 • medycyna3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Włochy3
 • Litwa1
 • cały świat3
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada1
 • Europa1
 • Australia1
 • Słowacja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na stypendia naukowo-badawcze Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin na rok 2023

organizator:

Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin

Rodzaj:
medycyna, nauki humanistyczne/społeczne, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne, sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Szwajcaria
termin składania wniosków: 16.05.2023

Konkurs na stypendia naukowo-badawcze Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin na rok 2023

Rada Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin z dniem 15.02. 2023 ogłasza konkurs na stypendia naukowo-badawcze z zakresu nauk:                                                                                 

 1. humanistycznych i społecznych
 2. medycznych i nauki o zdrowiu
 3. nauk ścisłych i przyrodniczych
 4. z dziedziny sztuki.

Konkurs adresowany jest do osób, które studiują lub przygotowują pracę doktorską na uczelni wyższej lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu magistra lub doktora oraz do pracowników naukowych.

Stypendystami lub Stypendystkami mogą zostać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 21. rok życia, a nie przekroczyły 40. roku życia w chwili przyznawania Stypendium.

Stypendium w wysokości maksymalnie 1200 CHF (na miesiąc) jest przyznawane w ramach Konkursu na realizację projektu naukowo-badawczego. Okres finansowania, w ramach którego przyznawane i wypłacane jest Stypendium, wynosi maksymalnie 12 (dwanaście) miesięcy.

Stypendia przyznaje Rada Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji w drodze Konkursu, którego przebieg określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowo-badawczych przez Fundację im. Anneliese i Mieczysława Koćwin” obowiązujący od dnia 29.12.2020r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Kandydatów, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie Wniosku o stypendium. Formularz wniosku dostępny jest tutaj.

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie 90 dni od dnia 15.02.2023r., tj. do 16 maja 2023r. w następującym trybie:

Kandydaci przesyłają wypełniony Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres:

Anneliese und Mieczyslaw Kocwin Stiftung c/o

Herr Jaroslaw Andrzej Horzemski,

Ettingerstrasse 32,

4106 Therwil, Szwajcaria

oraz równocześnie w formie wiadomości e-mail zawierającej zeskanowany Wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail odbiorcy dokumentów, tj. Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin: kocwin.foundation@gmail.com

Wnioski złożone po upływie terminu składania wniosków, wnioski niekompletne lub też niepodpisane pozostają bez rozpoznania. Termin uważa się za zachowany wyłącznie wówczas, gdy wniosek został wysłany zarówno pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego), jak również pocztą elektroniczną na wskazany adres.
Oceny wniosków w ramach Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Fundacji, jeden Doradca Fundacji, reprezentujący Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie oraz jeden Członek reprezentujący środowisko naukowe (samodzielny pracownik naukowy z tytułem profesora).

Obszerniejszy opis programu stypendialnego, treść ogłoszenia, wyciąg z regulaminu oraz wniosek o przyznanie stypendium (do pobrania) znajdują się na stronie internetowej Fundacji pod adresem: https://kocwin-foundation.eu

Informacje pochodzą od Organizatora.

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych, dostępne w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin
Ettingerstrasse 32
4106 Therwil/Szwajcaria

kocwin.foundation@gmail.com
www.kocwin-foundation.eu