Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci11
 • absolwenci6
 • doktoranci14
 • naukowcy8
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • sztuka/muzyka4
 • prawo2
 • różne11
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • języki obce2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wielka Brytania1
 • Rumunia1
 • online2
 • Europa2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Australia1
 • Austria2
 • Kanada1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Szwajcaria1
 • cały świat5
 • Niemcy4
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone5
 • Indie1
 • Holandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa5
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kanadyjsko-Polski Program Staży dla Młodzieży

organizator:

Canada-Poland Youth Internship Program

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Kanada
termin składania wniosków: 25.05.2012

Kanadyjsko-Polski Program Staży dla Młodzieży

Kanadyjsko-Polski Program Staży dla Młodzieży

Niezależne Stowarzyszenie na rzecz Kanadyjsko-Polskich Staży dla Młodzieży (Canada-Poland Youth Internship Society  – CPYIS)  z siedzibą w Ottawie zaprasza młodych obywateli Polski do składania podań o staż w Parlamencie Kanady w Ottawie. Program ten stwarza polskiej młodzieży możliwość poznania życia w Kanadzie, jednocześnie oferując możliwość rozwoju umiejętności oraz zdobycia wartościowego doświadczenia zawodowego. Staż parlamentarny będzie trwał trzy miesiące i rozpocznie się we wrześniu.

Kandydatom przyjętym do programu, CPYIS pokryje następujące koszty:

1) Powrotny bilet lotniczy z Polski;
2) Zakwaterowanie podczas trzech miesięcy trwania stażu;
3) ubezpieczenie kosztów podróży;
4) miesięczne stypendium ufundowane bądź przez CPYIS bądź przez biuro kanadyjskiego parlamentarzysty, u którego będzie odbywał się staż.
Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci powinni:

1. nie mieć ukończonych 36 lat w momencie rozpoczęcia stażu
2. posiadać polskie obywatelstwo oraz zamieszkiwać w Polsce
2. znać język angielski lub francuski na poziomie zaawansowanym
3. być absolwentem szkoły wyższej lub ukończyć co najmniej 3 lata studiów wyższych przed rozpoczęciem programu.
Wniosek (pakiet dokumentów)

Kandydaci powinni dostarczyć następujące dokumenty:

1. List motywacyjny, w którym kandydat przedstawi dlaczego jest zainteresowany uczestnictwem w programie, co wniesie do programu oraz w jaki sposób uczestnictwo w programie przyczyni się do przedsięwzięć podejmowanych przez kandydata w przyszłości. (List powinien liczyć co najwyżej 500 słów, i powinien być napisany po angielsku lub po francusku).
2. Życiorys (maksymalnie do 2 stron)
3. 2 listy polecające (przynajmniej jeden z uczelni)
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów, lub najbardziej aktualny wypis z indeksu.
Kryteria selekcji

Wnioski będą rozpatrywane na postawie następujących kryteriów:

1. spełnienia wymogów dotyczących kandydowania do programu
2. siły listu motywacyjnego kandydata oraz dwóch listów polecających
3. osiągnięć akademickich i poza akademickich oraz zaangażowania akademickiego i poza akademickiego  a także poprzednie doświadczenia zawodowe opisane w życiorysie kandydata
4. poziomu znajomości języka angielskiego i/lub francuskiego (będzie sprawdzany)

Wnioski prosimy wysyłać na adres:

Canada-Poland Youth Internship Program
c/o Blaine Calkins, MP
House of Commons
Ottawa, ON
K1A 0A6
Canada

Wnioski powinny być wysłane nie później niż 25 maja 2012 (decyduje data stempla pocztowego).

Pytania dotyczące programu CPYIP prosimy kierować do: Jessica-Ann Buchta cpyip@hotmail.ca

Kandydaci przyjęci do programu będą kierowani do Ambasady Kanady w Warszawie gdzie są proszeni o złożenia wniosku o pozwolenie na prace w ramach inicjatywy International Experience Canada. Studentów prosimy o składanie wniosków w kategorii „staż”, natomiast absolwentów prosimy o składanie wniosków w kategorii „młody profesjonalista”. Pozytywnie rozpatrzony wniosek na pozwolenie na pracę jest warunkiem podjęcia pracy w charakterze stażysty w Kanadzie.

Informacje pochodzą ze strony http://www.canadainternational.gc.ca/poland-pologne/experience_canada_experience/internship.aspx?lang=pl&view=d

Kontakt

Canada-Poland Youth Internship Program
c/o Blaine Calkins, MP House of Commons
Ottawa, ON K1A 0A6 Canada

cpyip@hotmail.ca
www.canadainternational.gc.ca