Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci10
 • absolwenci10
 • doktoranci15
 • naukowcy8
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne5
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura1
 • różne16
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • sztuka/muzyka3
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia1
 • Stany Zjednoczone5
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia1
 • Korea Południowa1
 • Włochy2
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Czechy2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy2
 • Francja2
 • Singapur1
 • Wielka Brytania3
 • Słowacja2
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Tajwan1
 • cały świat3
 • Europa1
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa8
 • firma1
 • instytucja rządowa6
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Italian Government – Courses Grant

organizator:

Italian Ministry of Foreign Affairs

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 31.03.2011

Italian Government – Courses Grant

Stypendia te przyznawane są przez rząd włoski dla cudzoziemców jako wkład w ich studia i badania naukowe we Włoszech. Mają one na celu rozprzestrzeniania języka włoskiego, kultury i nauki za granicą oraz na promowanie kultury, współpracy gospodarczej i technologicznej na świecie. Stypendium obejmuje miesięczne kieszonkowe, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie zdrowotne i inne opłaty. Czas trwania wynosi od 3 do 12 miesięcy.

Stypendia przyznawane są na studia lub badania w następujących typach prawnie akredytowanych instytucji:

* uczelnie, uniwersytety lub poli-instytuty techniczne;
* Instytuty szkolnictwa wyższego artystyczne lub muzyczne;
* National School of Cinema;
* Laboratoria badawcze i ośrodki, biblioteki, archiwa i muzea związane ze studiami licencjackimi i studiami uniwersyteckimi, w których kandydat zobowiązany jest do zarejestrowania.

Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka włoskiego, potwierdzona lub stwierdzona w wywiadzie przez Włoski Instytut Kultury, w Urzędzie Kultury Włoskiej lokalnej misji dyplomatycznej lub przez włoski Wydział Studiów uniwersytetu wnioskodawcy.

Konieczne dokumenty.
Kandydaci muszą mieć poświadczenia wymagane do rejestracji w instytucji swojego wyboru. Wszystkie referencje i świadectwa pracy należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na włoski, które musi być poświadczone za zgodność z zagraniczną wersją językową przez włoskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, tj. oficjalnego tłumacza oraz świadectwo potwierdzające (dichiarazione di valore in loco) autentyczności poświadczeń przygotowany przez włoską misję dyplomatyczną.

* Programy studiów na uniwersytetach włoskich: kandydat musi posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej ważny dla rekrutacji na uniwersytecie.
* Masters I lub II programów na uniwersytetach włoskich: Kandydaci muszą mieć stopień równy włoskiej maturze, wraz z innymi dokumentami, które mogą być wymagane przez wybraną instytucję.
* Kursy indywidualne: zaświadczenie o wpisie wydane przez Uniwersytet dla Obcokrajowców jest zwykle wystarczające.
* Artystyczne i muzyczne instytuty: konieczny certyfikat, że zawarli cykl szkoły średniej i są dopuszczeni do akredytowanych uczelni państwowych
* Języka i kultury włoskiej kursy: wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej jest wymagane.

Ograniczenia wiekowe
Granica wieku dla uzyskania stypendium jest zawarta w obustronnej umowie kulturalnej Programów Wykonawczych. W przypadku, gdy nie jest to wyraźnie ustalone, granica wieku wynosi 35 lat.

Jednak granica wieku nie ma zastosowania do wnioskodawców, którymi są nauczyciele języka włoskiego i osoby aktywnie angażujące się w nauczanie włoskiego.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w programach Executive Kultury Umowy, dotacja nie może być przyznana osobie,  która nadal będzie poniżej 18 roku życia w okresie objętym dotacją.

Biorąc pod uwagę różne ograniczenia wiekowe ustalone przez różne instytucje, zaleca się, aby sprawdzić takie informacje bezpośrednio w instytucji (National Cinema School, na przykład, limit wieku 27 lat).

Termin składania wniosków do końca marca. W celach złożenia wnisoku należy się zarejestrować na http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp

Więcej informacji na stronie www.esteri.it.

Informacje pochodzą ze strony www.scholarshipportal.eu.

Kontakt

Italian Ministry of Foreign Affairs
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Rome

segr-co@cert.esteri.it
www.esteri.it