Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci32
 • absolwenci29
 • doktoranci28
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • stosunki międzynarodowe3
 • sztuka/muzyka1
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • historia4
 • marketing/reklama/PR/media1
 • archeologia1
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • inżynieria8
 • RÓŻNE23
 • języki obce2
 • prawo3
 • informatyka3
 • edukacja1
 • medycyna3
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie4
 • inne4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA19
 • nauki humanistyczne9
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Belgia1
 • cały świat6
 • Australia1
 • Irlandia1
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Stany Zjednoczone10
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Indie1
 • Niemcy13
 • Kanada2
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • Włochy2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Nowa Zelandia2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Polska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa15
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Italian Government – Courses Grant

organizator:

Italian Ministry of Foreign Affairs

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 31.03.2011

Italian Government – Courses Grant

Stypendia te przyznawane są przez rząd włoski dla cudzoziemców jako wkład w ich studia i badania naukowe we Włoszech. Mają one na celu rozprzestrzeniania języka włoskiego, kultury i nauki za granicą oraz na promowanie kultury, współpracy gospodarczej i technologicznej na świecie. Stypendium obejmuje miesięczne kieszonkowe, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie zdrowotne i inne opłaty. Czas trwania wynosi od 3 do 12 miesięcy.

Stypendia przyznawane są na studia lub badania w następujących typach prawnie akredytowanych instytucji:

* uczelnie, uniwersytety lub poli-instytuty techniczne;
* Instytuty szkolnictwa wyższego artystyczne lub muzyczne;
* National School of Cinema;
* Laboratoria badawcze i ośrodki, biblioteki, archiwa i muzea związane ze studiami licencjackimi i studiami uniwersyteckimi, w których kandydat zobowiązany jest do zarejestrowania.

Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka włoskiego, potwierdzona lub stwierdzona w wywiadzie przez Włoski Instytut Kultury, w Urzędzie Kultury Włoskiej lokalnej misji dyplomatycznej lub przez włoski Wydział Studiów uniwersytetu wnioskodawcy.

Konieczne dokumenty.
Kandydaci muszą mieć poświadczenia wymagane do rejestracji w instytucji swojego wyboru. Wszystkie referencje i świadectwa pracy należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na włoski, które musi być poświadczone za zgodność z zagraniczną wersją językową przez włoskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, tj. oficjalnego tłumacza oraz świadectwo potwierdzające (dichiarazione di valore in loco) autentyczności poświadczeń przygotowany przez włoską misję dyplomatyczną.

* Programy studiów na uniwersytetach włoskich: kandydat musi posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej ważny dla rekrutacji na uniwersytecie.
* Masters I lub II programów na uniwersytetach włoskich: Kandydaci muszą mieć stopień równy włoskiej maturze, wraz z innymi dokumentami, które mogą być wymagane przez wybraną instytucję.
* Kursy indywidualne: zaświadczenie o wpisie wydane przez Uniwersytet dla Obcokrajowców jest zwykle wystarczające.
* Artystyczne i muzyczne instytuty: konieczny certyfikat, że zawarli cykl szkoły średniej i są dopuszczeni do akredytowanych uczelni państwowych
* Języka i kultury włoskiej kursy: wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej jest wymagane.

Ograniczenia wiekowe
Granica wieku dla uzyskania stypendium jest zawarta w obustronnej umowie kulturalnej Programów Wykonawczych. W przypadku, gdy nie jest to wyraźnie ustalone, granica wieku wynosi 35 lat.

Jednak granica wieku nie ma zastosowania do wnioskodawców, którymi są nauczyciele języka włoskiego i osoby aktywnie angażujące się w nauczanie włoskiego.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w programach Executive Kultury Umowy, dotacja nie może być przyznana osobie,  która nadal będzie poniżej 18 roku życia w okresie objętym dotacją.

Biorąc pod uwagę różne ograniczenia wiekowe ustalone przez różne instytucje, zaleca się, aby sprawdzić takie informacje bezpośrednio w instytucji (National Cinema School, na przykład, limit wieku 27 lat).

Termin składania wniosków do końca marca. W celach złożenia wnisoku należy się zarejestrować na http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp

Więcej informacji na stronie www.esteri.it.

Informacje pochodzą ze strony www.scholarshipportal.eu.

Kontakt

Italian Ministry of Foreign Affairs
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Rome

segr-co@cert.esteri.it
www.esteri.it