Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci23
 • naukowcy13
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka4
 • literatura1
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • języki obce3
 • nauki humanistyczne/społeczne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • prawo7
 • różne33
 • ekonomia/biznes6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wietnam1
 • Austria4
 • Australia1
 • Indie1
 • Niemcy8
 • Unia Europejska1
 • Europa4
 • RPA1
 • Hongkong1
 • Węgry3
 • Rumunia2
 • Tajwan1
 • Luksemburg1
 • Egipt2
 • Stany Zjednoczone4
 • Grecja1
 • Ukraina1
 • Białoruś1
 • Kazachstan1
 • Rosja1
 • Wielka Brytania3
 • Holandia3
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Francja3
 • Czechy3
 • Bułgaria1
 • Serbia1
 • Singapur1
 • Włochy1
 • Kanada1
 • Belgia3
 • cały świat3
 • Chiny2
 • Słowacja3
 • Słowenia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa22
 • firma2
 • instytucja rządowa14
 • samorząd1
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Interdyscyplinarne stypendia zagraniczne dla naukowców z dziedziny biologii

organizator:

International Human Frontier Science Program Organization

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 25.08.2011

Interdyscyplinarne stypendia zagraniczne dla naukowców z dziedziny biologii

HFSP habilitacyjne stypendia zachęcające naukowców na początku kariery do poszerzania swoich  umiejętności badawczych przez przeniesienie w nowe obszary badań podczas w czasie pracy w innym kraju

2012 STYPENDIUM TERMINY

25 sierpnia 2011: Rejestracja
08 września 2011: przedstawienie projektu

Dalsze informacje są dostępne na stronie www.hfsp.org.

Stypendia HFSP to pobyt do trzech lat w kraju przyjmującym lub też z opcją ostatniego roku habilitacji, będącego powrotem do macierzystego kraju w celu rozpoczęcia własnej działalności laboratoryjnej.

Długoterminowe stypendia (LTF) są przeznaczone dla osób ubiegających się o doktorat w dziedzinie biologii. Mają one na celu rozpoczęcie przez stypendystów nowego projektu w innej dziedzinie nauk przyrodniczych. Stypendia te przyznaje się wnioskodawcom, którzy zaproponują oryginalne badania w dziedzinie biologii,odbiegającej od ich specjalizacji doktorskiej lub habilitacyjnej. Ma to na celu naukę przez stypendystów nowych metod.

Interdyscyplinarne stypendia (CDF) są otwarte dla kandydatów spoza nauk przyrodniczych np. fizyki, chemii, matematyki, inżynierii i informatyki, którzy mieli ograniczoną styczność z biologią. Wnioskodawcy ubiegający się o CDF powinni zaproponować znaczące odejście od ich dotychczasowych badań, zmieniając np. z nauki o materiałach lub fizyki na biologię komórkową, z chemii na biologię molekularną lub z informatyki na neurologię.

Kraje partnerskie projektów:
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Cypr (część UE), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Republika Korei, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki.

Informacja pochodzi ze strony: www.hfsp.org

Kontakt

International Human Frontier Science Program Organization
12, quai Saint-Jean
67080 Strasbourg Cedex, France

fellow@hfsp.org
www.hfsp.org/