Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • cały świat4
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Interdyscyplinarne stypendia zagraniczne dla naukowców z dziedziny biologii

organizator:

International Human Frontier Science Program Organization

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 25.08.2011

Interdyscyplinarne stypendia zagraniczne dla naukowców z dziedziny biologii

HFSP habilitacyjne stypendia zachęcające naukowców na początku kariery do poszerzania swoich  umiejętności badawczych przez przeniesienie w nowe obszary badań podczas w czasie pracy w innym kraju

2012 STYPENDIUM TERMINY

25 sierpnia 2011: Rejestracja
08 września 2011: przedstawienie projektu

Dalsze informacje są dostępne na stronie www.hfsp.org.

Stypendia HFSP to pobyt do trzech lat w kraju przyjmującym lub też z opcją ostatniego roku habilitacji, będącego powrotem do macierzystego kraju w celu rozpoczęcia własnej działalności laboratoryjnej.

Długoterminowe stypendia (LTF) są przeznaczone dla osób ubiegających się o doktorat w dziedzinie biologii. Mają one na celu rozpoczęcie przez stypendystów nowego projektu w innej dziedzinie nauk przyrodniczych. Stypendia te przyznaje się wnioskodawcom, którzy zaproponują oryginalne badania w dziedzinie biologii,odbiegającej od ich specjalizacji doktorskiej lub habilitacyjnej. Ma to na celu naukę przez stypendystów nowych metod.

Interdyscyplinarne stypendia (CDF) są otwarte dla kandydatów spoza nauk przyrodniczych np. fizyki, chemii, matematyki, inżynierii i informatyki, którzy mieli ograniczoną styczność z biologią. Wnioskodawcy ubiegający się o CDF powinni zaproponować znaczące odejście od ich dotychczasowych badań, zmieniając np. z nauki o materiałach lub fizyki na biologię komórkową, z chemii na biologię molekularną lub z informatyki na neurologię.

Kraje partnerskie projektów:
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Cypr (część UE), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Republika Korei, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki.

Informacja pochodzi ze strony: www.hfsp.org

Kontakt

International Human Frontier Science Program Organization
12, quai Saint-Jean
67080 Strasbourg Cedex, France

fellow@hfsp.org
www.hfsp.org/