Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci30
 • absolwenci36
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka4
 • różne29
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • medycyna2
 • literatura2
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy4
 • Indie1
 • Bułgaria2
 • Chorwacja2
 • Egipt1
 • Mołdawia1
 • Gruzja1
 • Cypr1
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Słowacja3
 • cały świat4
 • Francja3
 • Belgia2
 • Ukraina1
 • Brazylia1
 • Rumunia1
 • Kazachstan1
 • Maroko1
 • Austria3
 • Norwegia1
 • Tajwan3
 • Polska1
 • Węgry4
 • Korea Południowa1
 • Stany Zjednoczone7
 • Chiny4
 • Rosja1
 • Indonezja1
 • Słowenia1
 • Irlandia2
 • Kirgistan1
 • Macedonia1
 • Wielka Brytania3
 • Japonia3
 • Finlandia1
 • Hongkong2
 • Szwajcaria3
 • Kanada1
 • Turcja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Portugalia1
 • Estonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Wietnam1
 • Niemcy12
 • Szwecja1
 • Europa3
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa23
 • firma2
 • instytucja rządowa12
 • samorząd1
 • inny3
ARCHIWUM
Wróć do listy

Interdyscyplinarne stypendia zagraniczne dla naukowców z dziedziny biologii

organizator:

International Human Frontier Science Program Organization

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 25.08.2011

Interdyscyplinarne stypendia zagraniczne dla naukowców z dziedziny biologii

HFSP habilitacyjne stypendia zachęcające naukowców na początku kariery do poszerzania swoich  umiejętności badawczych przez przeniesienie w nowe obszary badań podczas w czasie pracy w innym kraju

2012 STYPENDIUM TERMINY

25 sierpnia 2011: Rejestracja
08 września 2011: przedstawienie projektu

Dalsze informacje są dostępne na stronie www.hfsp.org.

Stypendia HFSP to pobyt do trzech lat w kraju przyjmującym lub też z opcją ostatniego roku habilitacji, będącego powrotem do macierzystego kraju w celu rozpoczęcia własnej działalności laboratoryjnej.

Długoterminowe stypendia (LTF) są przeznaczone dla osób ubiegających się o doktorat w dziedzinie biologii. Mają one na celu rozpoczęcie przez stypendystów nowego projektu w innej dziedzinie nauk przyrodniczych. Stypendia te przyznaje się wnioskodawcom, którzy zaproponują oryginalne badania w dziedzinie biologii,odbiegającej od ich specjalizacji doktorskiej lub habilitacyjnej. Ma to na celu naukę przez stypendystów nowych metod.

Interdyscyplinarne stypendia (CDF) są otwarte dla kandydatów spoza nauk przyrodniczych np. fizyki, chemii, matematyki, inżynierii i informatyki, którzy mieli ograniczoną styczność z biologią. Wnioskodawcy ubiegający się o CDF powinni zaproponować znaczące odejście od ich dotychczasowych badań, zmieniając np. z nauki o materiałach lub fizyki na biologię komórkową, z chemii na biologię molekularną lub z informatyki na neurologię.

Kraje partnerskie projektów:
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Cypr (część UE), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Republika Korei, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki.

Informacja pochodzi ze strony: www.hfsp.org

Kontakt

International Human Frontier Science Program Organization
12, quai Saint-Jean
67080 Strasbourg Cedex, France

fellow@hfsp.org
www.hfsp.org/