Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci5
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo1
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka4
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Kanada1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Instytut Ziemi – Podoktorancki Program Badań

organizator:

Uniwersytet Columbia

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne, różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 28.10.2020

Instytut Ziemi – Podoktorancki Program Badań

Podoktorancki Program Badań na Instytucie Ziemi na Uniwersytecie Columbia to pierwszy na świecie program dla osób oddanych lepszemu zrozumieniu kluczowych naukowych i społecznych kwestii dla ogólnoświatowego zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development). Podoktoranccy naukowcy Instytutu Ziemi dołączą do różnorodnych zespołów wyróżniających się, zaangażowanych naukowców zarówno z Instytutu Ziemi, jak i całego Uniwersytetu Columbia. Program zapewnia nowatorskim, podoktoranckim naukowcom okazję do tworzenia fundamentu w jednej z głównych dziedzin Instytutu Ziemi (tj. nauki społeczne, o ziemi, biologiczne, inżynieria i nauki o zdrowiu). W tym samym czasie stypendyści zdobywają szeroką interdyscyplinarną wiedzę, potrzebną do zajęcia się kluczowymi sprawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Konkretne dziedziny badań obejmują bezpieczeństwo żywnościowe, systemy energetyczne, wpływy zmiany klimatu, zmniejszenie ubóstwa, choroby, a także degradację środowiska. Program oferuje unikalne, intelektualne otoczenie, które sprzyja interdyscyplinarnemu współdziałaniu, badaniom i edukacji.

Stypendia podoktoranckie trwają dwadzieścia cztery miesiące i zwykle zaczynają się 1 września. Jednak zależnie od indywidualnych okoliczności, jak również od potrzeb jednostki badawczej goszczącej stypendyst(k)ę, stypendium może rozpocząć się już 1 lipca.

Żeby być uprawnionym do ubiegania się o udział w programie, kandydaci musieli otrzymać stopnie doktorskie w przeciągu pięciu lat przed rozpoczęciem stypendium. Wszystkie wymagania doktorskie muszą być spełnione oraz stopień doktorski przyznany przed początkiem stypendium. Kandydaci obecnie zajmujący pozycje na uniwersytecie, posiadający stopień naukowy wyższy niż doktorat, nie mogą ubiegać się o stypendium według przepisów uniwersyteckich. Ci, którzy obecnie zajmują pozycje podoktoranckie powinni skontaktować się z biurem Instytutu w celu ustalenia warunków uczestnictwa. Program jest dostępny zarówno dla obywateli Stanów Zjednoczonych, jak i obywateli innych krajów, mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi. Uniwersytet Columbia jest pracodawcą dającym równe szanse zatrudnienia. osoby należące do mniejszości i kobiety są zachęcane do zgłaszania się.

Stypendyści otrzymają roczne uposażenie w wysokości 67 530 dolarów. Są im również przyznawane stypendia na badania naukowe w wysokości 12 000 dolarów w przeciągu dwóch lat na refundowane wydatki powiązane ze stypendium. Te środki mogą być użyte na wydatki związane z przeprowadzką, jak również na podróże, konferencje, czasopismq, książki, oprogramowanie, sprzęt (np. komputer) i inne koszty związane z badaniami.

Ponadto, stypendyści kwalifikują się do uzyskania świadczeń zapewnionych przez Uniwersytet Columbia dla pełnoetatowych pracowników. Więcej informacji znajdziesz online, odwiedzając Office of Human Resources Uniwersytetu Columbia.

Ostateczny termin aplikacji: 28 października 2020 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.earth.columbia.edu.

Tłumaczenie Borys Błoński

Zajrzyj do naszej bazy po więcej zagranicznych stypendiów dla naukowców!

Kontakt

The Earth Institute, Columbia University
Hogan Hall, 2910 Broadway, Level A
New York NY 10025

eipostdocs@ei.columbia.edu
www.earth.columbia.edu