Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci11
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy15
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe6
 • prawo1
 • medycyna4
 • sztuka/muzyka1
 • różne14
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
 • Singapur1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada2
 • Europa1
 • Australia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online2
 • Chiny1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Włochy2
 • Litwa1
 • cały świat4
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa11
 • firma2
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IAEA – Program stypendialny im. Marii Skłodowskiej-Curie 2023

organizator:

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 30.09.2023

IAEA – Program stypendialny im. Marii Skłodowskiej-Curie 2023

Program stypendialny im. Marii Skłodowskiej-Curie (MSCFP, The Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme) stara się zwiększyć liczbę kobiet zatrudnionych w dziedzinie energii jądrowej, wspierając inkluzywną grupę zatrudnionych mężczyzn i kobiet, którzy przyczyniają się i są siłą napędową ogólnoświatowej naukowej i technologicznej innowacji.

Nazwany po pionierskiej fizyczce i laureatce nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, program stara się inspirować i zachęcać młode kobiety do podążania ścieżką kariery w nauce nuklearnej i technologii, bezpieczeństwie nuklearnym albo nieproliferacji przez zapewnienie wysoce zmotywowanym i utalentowanym studentkom stypendiów na studia magisterskie, a także możliwość realizacji staży w IAEA (ang. International Atomic Energy Agency, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej).

Wybrane studentki otrzymują stypendium na 2 lata na studia magisterskie w nauce jądrowej i technologii, bezpieczeństwie nuklearnym albo badaniu nieproliferacji na uniwersytetach z akredytacją (przykłady dziedzin pokrewnych są wymienione tutaj). Stypendystki mają też okazję na realizacją staży w IAEA do 12 miesięcy.

Stypendia są przyznawane maksymalnie 100 studentkom wybieranym corocznie w zależności od dostępności środków. Reprezentacja geograficzna jest również brana pod uwagę. Więcej informacji na temat procesu składania wniosków do sprawdzenia na stronie jak aplikować.

Znaczenie kobiet w nauce

Naukowe przełomy przyniosły światu wcześniej niewyobrażalne korzyści. Pionierska praca Marii Skłodowskiej-Curie dotycząca radioaktywności pod koniec XIX wieku umożliwiła nam wykorzystanie potęgi atomu produkującego niezliczone korzyści dla ludzkości.

Kiedy świat stawia czoło wyzwaniom wynikającym ze zmieniającego się klimatu, rosnącego zaludnienia, braku bezpieczeństwa żywnościowego i wzrastającego zapotrzebowania energetycznego, utrzymywanie wykwalifikowanej siły roboczej będącej siłą napędową innowacji i wydajności jest decydujące. Nauka nuklearna, technologia, bezpieczeństwo nuklearne oraz studia o nieproliferacji mogą pomóc krajom uporać się z kilkoma tymi wyzwaniami, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych profesjonalistów w tej dziedzinie jest wysokie i będzie nadal wzrastać.

W swojej wyjątkowej misji przyspieszenia i zwiększenia pokojowego zastosowania energii atomowej, IAEA przoduje w badaniach i przekazywaniu technologii. Ponadto, IAEA zależy od stabilnej grupy wykwalifikowanych profesjonalistów technicznych gotowych wypełnić swoją misję. Ta siła robocza musi uwzględniać kobiety.

Kobiety nie są daleko adekwatnie reprezentowane na polu naukowym. Często stawiają czoło barierom wejścia i rozwoju kariery w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki już od lat szkolnych. Program stypendialny Marii Skłodowskiej-Curie próbuje umożliwić większej liczbie kobiet z całego świata podążanie ścieżką kariery w naukach ścisłych, szczególnie w nauce nuklearnej, technologii, bezpieczeństwie nuklearnym albo studiach o nieproliferacji. Program stypendialny Marii Skłodowskiej-Curie pozwala rozwijać kadrę ekspertów i ekspertek istotne pracujących zarówno dla państwowych instytucji energii jądrowej i programów nuklearnych, jak i  instytucji bezpieczeństwa nuklearnego w państwach członkowskich IAEA.

Kto powinien aplikować?

Program stypendialny Marii Skłodowskiej-Curie IAEA jest dostępny dla studentek z państw członkowskich IAEA, które są przyjęte albo zapisane na programy magisterskie na akredytowanym uniwersytecie.

Pierwszeństwo przysługuje kandydatkom z wynikami w nauce powyżej średniej (75% albo powyżej albo GPA > 3.0 z 4.0).

Jak aplikować?

Te kandydatki, które spełnią wstępne wymagania, są zaproszone do składania wniosków przy użyciu formularza zgłoszenia online IAEA MSCFP. Składanie wniosków online kończy się 11 października o 23:59 czasu wiedeńskiego.

Dokumenty wymagane w dodatku do wypełnionego formularza zgłoszenia online to:

 • Oficjalny list przyjęcia na program magisterski z dziedziny studiów nuklearnych albo inny dowód uczęszczania na zajęcia
 • Potwierdzenie kosztu czesnego
 • Kserokopia ważnego paszportu albo dowodu osobistego
 • Wypełnione formularze referencji wysłane mailem przez dwie osoby polecające

Uwaga: Wszystkie dokumenty zgłoszenia muszą być złożone w języku angielskim przy użyciu formularza zgłoszenia online MSCFP. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wybrane stypendystki otrzymują do 20 000 euro na pokrycie kosztów czesnego i do 20 000 euro na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie studiów magisterskich.

Informacje pochodzą ze strony: www.iaea.org

Tłumaczenie Borys Błoński

Przejrzyj też inne oferty zagranicznych stypendiów dla studentek!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre, PO Box 100
A-1400 Vienna, Austria
tel. +43 (1) 2600-0
MSCFP@iaea.org
www.iaea.org