Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci14
 • absolwenci12
 • doktoranci24
 • naukowcy18
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes4
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • sztuka/muzyka3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Singapur2
 • Japonia3
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Granty Fundacji Gini dla naukowców 2023

organizator:

Fondazione "Ing. Aldo Gini"

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 15.09.2023

Granty Fundacji Gini dla naukowców 2023

Fundacja „Ing. Aldo Gini” wspiera tych, którzy planują okres studiów i/lub specjalizację na wydziale Uniwersytetu w Padwie w dziedzinie rolnictwa, inżynierii bądź nauk matematycznych, fizycznych lub przyrodniczych.

Stypendia są przyznawane na okres nie dłuższy niż jeden rok osobom, które planują odbyć okres studiów i/lub specjalizację na wydziałach Uniwersytetu w Padwie w dziedzinie rolnictwa, inżynierii bądź nauk matematycznych, fizycznych lub przyrodniczych przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą:

 1. mieć mniej niż 35 lat w dniu zamknięcia naboru
 2. posiadać tytuł magistra uzyskany na zagranicznym uniwersytecie w dziedzinach związanych z rolnictwem, inżynierią bądź naukami matematycznymi, fizycznymi lub przyrodniczymi.

Ponadto, kandydaci nie mogą korzystać ze stypendium doktoranckiego Uniwersytetu w Padwie w okresie, w którym będą wspierani przez Fondazione Gini.

Stypendium rozpoczyna się nie później niż 31 października 2024 roku. Kwota każdego stypendium nie będzie wyższa niż 11 000,00 euro brutto, w tej kwocie wliczone są również koszty podróży. Kwota stypendium jest podzielona na 3 raty.

Oryginały podpisanych wniosków należy przesłać listem poleconym lub najlepiej kurierem na adres Fondazione „Ing. Aldo Gini”, via Portello 15, 35129 Padova, nie później niż do 15 września 2023 r., załączając dokumenty wymienione w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: www.ingegneria.unipd.it

Ogłoszenie przetłumaczyła: wolontariuszka Izabella Niedziejko

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fondazione "Ing. Aldo Gini"
via Portello 15
35129 Padova
tel. 049.8275047
gini@unipd.it
www.unipd.it/fondazionegini