Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci31
 • absolwenci33
 • doktoranci26
 • naukowcy15
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes5
 • literatura1
 • medycyna1
 • języki obce1
 • różne26
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • sztuka/muzyka2
 • projektowanie/architektura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne18
 • prawo2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Bośnia i Hercegowina2
 • Rosja1
 • Portugalia1
 • Chorwacja1
 • Egipt1
 • Austria4
 • Mołdawia1
 • Gruzja1
 • Szwajcaria1
 • Australia1
 • Estonia3
 • Indie1
 • Bułgaria2
 • Rumunia1
 • Niemcy12
 • Kazachstan1
 • Maroko1
 • Kanada2
 • Europa1
 • Czechy1
 • cały świat1
 • Finlandia2
 • Chiny3
 • Ukraina1
 • Brazylia1
 • Japonia3
 • Irlandia1
 • Kirgistan1
 • Włochy4
 • Macedonia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania7
 • Norwegia1
 • Holandia3
 • Słowacja3
 • Francja5
 • Szwecja2
 • Polska1
 • Turcja1
 • Indonezja1
 • Słowenia1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Wietnam1
 • Belgia2
 • Tajwan3
 • Cypr1
 • Węgry4
 • Grecja1
 • Dania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa23
 • firma3
 • instytucja rządowa14
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Georgetown Leadership Seminar 2015 Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

organizator:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 07.06.2015

Georgetown Leadership Seminar 2015 Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR 2015 organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown,
w którym uczył prof. Jan Karski.
Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC w dniach 25 – 30 października 2015 r.

Główne cele seminarium:
• Promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów;
• Poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz
• Nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy
międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.
Kandydaci:
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego nominuje w 2015 roku dwóch polskich kandydatów. O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i dziennikarze.
Preferencje:
Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei Jana
Karskiego w następujących dziedzinach:
• sprawy zagraniczne
• stosunki międzynarodowe
• nauki polityczne
• bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
• studia strategiczne i rozwiązywanie konfliktów
Kryteria formalne:
1. Wiek do 40 lat.
2. Polskie obywatelstwo, stałe zamieszkanie w Polsce
3. Wykształcenie pełne wyższe, co najmniej stopień magistra.
4. Stałe zatrudnienie w polskiej instytucji.
5. Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat.
6. Biegła znajomość języka angielskiego.
Warunki finansowe: Stypendium obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne oraz podróż do/z Waszyngtonu.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 7.06.2015
Rozmowy rekrutacyjne dla osób zakwalifikowanych
do ostatniego etapu konkursu: koniec czerwca 2015.
REKRUTACJA: Zgłoszenie* musi być wypełnione drukiem i powinno zawierać:
1. Formularz aplikacyjny:
a). kwestionariusz osobowy;
b). list motywacyjny
c). esej o Janie Karskim w języku polskim i angielskim
d). CV (curriculum vitae);
e). dwa listy rekomendacyjne w jęz. angielskim, najlepiej od pracodawcy/zwierzchnika i opiekuna naukowego wysłane przez nich bezpośrednio do Fundacji przed upływem terminu zgłoszeń.
2. Oryginał aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. **
* Organizatorzy proszą zachować jedną kopię zgłoszenia ponieważ materiały otrzymane przez Fundację nie będą zwracane kandydatom.
** Nie jest wymagane tłumaczenie na język angielski.
Formularz aplikacyjny można ściągnąć ze strony internetowej Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego:
Formularz można również otrzymać pisząc na adres: kontakt@jankarski.net
Organizatorzy proszą o wysłanie pełnego zgłoszenia pocztą na adres:
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Aleja J. Ch. Szucha 6
00-582 Warszawa
Dla uzyskania pewności, że nie zostanie przekroczony termin nadsyłania zgłoszeń, można
równolegle wysłać dodatkową kopię zgłoszenia drogą e-mailową: kontakt@jankarski.net
Informacje pochodzą ze strony www.jankarski.net

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Aleja J. Ch. Szucha 6
00-582 Warszawa

kontakt@jankarski.net
www.jankarski.net