Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
 • prawo2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • medycyna2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Norwegia1
 • cały świat3
 • Wielka Brytania2
 • Unia Europejska1
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Ukraina1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Kanada1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Georgetown Leadership Seminar 2015 Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

organizator:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 07.06.2015

Georgetown Leadership Seminar 2015 Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR 2015 organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown,
w którym uczył prof. Jan Karski.
Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC w dniach 25 – 30 października 2015 r.

Główne cele seminarium:
• Promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów;
• Poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz
• Nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy
międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.
Kandydaci:
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego nominuje w 2015 roku dwóch polskich kandydatów. O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i dziennikarze.
Preferencje:
Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei Jana
Karskiego w następujących dziedzinach:
• sprawy zagraniczne
• stosunki międzynarodowe
• nauki polityczne
• bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
• studia strategiczne i rozwiązywanie konfliktów
Kryteria formalne:
1. Wiek do 40 lat.
2. Polskie obywatelstwo, stałe zamieszkanie w Polsce
3. Wykształcenie pełne wyższe, co najmniej stopień magistra.
4. Stałe zatrudnienie w polskiej instytucji.
5. Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat.
6. Biegła znajomość języka angielskiego.
Warunki finansowe: Stypendium obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne oraz podróż do/z Waszyngtonu.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 7.06.2015
Rozmowy rekrutacyjne dla osób zakwalifikowanych
do ostatniego etapu konkursu: koniec czerwca 2015.
REKRUTACJA: Zgłoszenie* musi być wypełnione drukiem i powinno zawierać:
1. Formularz aplikacyjny:
a). kwestionariusz osobowy;
b). list motywacyjny
c). esej o Janie Karskim w języku polskim i angielskim
d). CV (curriculum vitae);
e). dwa listy rekomendacyjne w jęz. angielskim, najlepiej od pracodawcy/zwierzchnika i opiekuna naukowego wysłane przez nich bezpośrednio do Fundacji przed upływem terminu zgłoszeń.
2. Oryginał aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. **
* Organizatorzy proszą zachować jedną kopię zgłoszenia ponieważ materiały otrzymane przez Fundację nie będą zwracane kandydatom.
** Nie jest wymagane tłumaczenie na język angielski.
Formularz aplikacyjny można ściągnąć ze strony internetowej Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego:
Formularz można również otrzymać pisząc na adres: kontakt@jankarski.net
Organizatorzy proszą o wysłanie pełnego zgłoszenia pocztą na adres:
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Aleja J. Ch. Szucha 6
00-582 Warszawa
Dla uzyskania pewności, że nie zostanie przekroczony termin nadsyłania zgłoszeń, można
równolegle wysłać dodatkową kopię zgłoszenia drogą e-mailową: kontakt@jankarski.net
Informacje pochodzą ze strony www.jankarski.net

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Aleja J. Ch. Szucha 6
00-582 Warszawa

kontakt@jankarski.net
www.jankarski.net