Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci11
 • absolwenci7
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • języki obce1
 • różne13
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • nauki humanistyczne/społeczne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Turcja1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • Singapur1
 • Holandia2
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja2
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Europa2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa13
 • firma1
 • instytucja rządowa5
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.06.2020

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Fulbright STEM Impact Award to program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Instytucją goszczącą może być akredytowana uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inna zatwierdzona niekomercyjna instytucja w USA. Stypendium może być realizowane w jednej instytucji goszczącej.

Cel programu jest dwojaki. Podczas pobytu w instytucji goszczącej:

1. Stypendysta dzieli się własną wiedzą w określonej dziedzinie STEM (prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe itp.) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)

oraz

2. Stypendysta poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

Stypendia przyznawane są w dziedzinach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex pod warunkiem, że czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do oraz z USA.

Długość stypendium

 • Długość stypendium: od 2 do 6 tygodni.
 • Preferowane są projekty trwające dłużej niż 2 tygodnie.
 • Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex (projekt podzielony na etapy realizowane w różnych terminach) pod warunkiem, że czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do oraz z USA.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21 trwa do 1 czerwca 2020 do godz. 23:59 czasu polskiego.

Komisja szuka:

 • Szukamy badaczy reprezentujących wszelkie dyscypliny nauki objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych oraz kandydatów z następujących dyscyplin: astronomia, nauki chemiczne, nauki fizyczne, informatyka, matematyka oraz nauki biologiczne.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i móc ją odzwierciedlać w naszych programach.
 • Szukamy osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.

Stypendium w pierwszej kolejności przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej stypendysty. Szacunkowe koszty życia w poszczególnych regionach USA są opracowywane we współpracy z IIE.

Stawki stypendialne 2020-21

Stypendium nie pokrywa dodatkowych opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, takich jak opłata afiliacyjna czy uczelniane ubezpieczenie medyczne. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania lub wyboru innej instytucji goszczącej, niewymagającej dodatkowych opłat.

Stypendium obejmuje również ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA w wysokości 1500 USD.

O udział w programie Fulbright STEM Impact Award 2020-21 mogą się ubiegać osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp., i obecnie pełnią takie obowiązki. Stypendia przyznawane są w dziedzinach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, działającego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1 Short-Term Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat Programu i aplikacji znajdują się na stronie Organizatora.

Kontakt do Koordynatora:
Justyna Kozyra-Bober
Manager Programów Fulbrighta
justyna.kozyra-bober@fulbright.edu.pl
882-013-015

Informacje pochodzą ze strony: fulbright.edu.pl.

Zobacz, jakie inne stypendia w USA znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 22 10 100 40
biuro@fulbright.edu.pl
fulbright.edu.pl