Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • różne22
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • Singapur2
 • Japonia3
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Slavic Award 2020-21

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
literatura, języki obce
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 21.01.2020

Fulbright Slavic Award 2020-21

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

 • The Ohio State University w Columbus (OSU)

Oferta obejmuje stypendium na 4 miesiące (jeden semestr).
Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2021 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Semestr rozpocznie się 8 stycznia 2021 r. i zakończy się 8 maja 2021 r. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
Stypendysta (wykładowca) będzie prowadził kurs w języku angielskim (15 tygodni). Dwugodzinne zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu i będą dostępne dla studentów studiów magisterskich oraz studentów ostatnich lat studiów licencjackich. Zajęcia będą miały formę interaktywnych wykładów (z dyskusją).
Dodatkowo stypendysta powinien być gotowy do poprowadzenia okazjonalnych wykładów otwartych dla studentów i kadry akademickiej OSU oraz uczestnictwa w tematycznych konferencjach i badaniach.
Sugerowana tematyka kursu obejmuje: polską kulturę i politykę w kontekście europejskim, relacje Polski z Unią Europejską z perspektywy stosunków międzynarodowych, ekonomii, polityki, tożsamości i historii, analizę dynamiki zmian w ‘starej’ i ‘nowej’ Europie, politykę mediów społecznościowych, studia nad diasporą.
Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.

 • University of Illinois w Chicago (UIC)

Oferta obejmuje stypendium na 4 miesiące (jeden semestr).
Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2021 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
Stypendysta (wykładowca) będzie prowadził dwa kursy w semestrze: jeden kurs (wykład z dyskusją) dla początkujących (grupa ok 30-60 studentów); drugi kurs (seminarium) dla zaawansowanych (1-15 studentów). Kurs dla początkujących powinien mieć charakter przeglądowy. Kurs dla zaawansowanych powinien skupiać się na badawczych zainteresowaniach stypendysty. Ze względu na to, iż poziom przygotowania studentów będzie różnił się w zależności od rodzaju kursu, stypendysta powinien przygotować odmienne strategie dydaktyczne: wykład z testami dla początkujących oraz dyskusję/esej końcowy dla zaawansowanych.
Wydziałem goszczącym będzie Department of Polish, Russian, and Lithuanian Studies, z programami w obrębie Central and Eastern European Studies, zatem mile widziane (nie wymagane) będą tematy kursów ściśle związane ze Studiami Środkowo- i Wschodnioeuropejskimi, dotyczącymi kultury polskiej, rosyjskiej i jidysz oraz innych kultur z tego regionu.
Sugerowana tematyka kursów: Wprowadzenie do kina polskiego, kino europejskie (z naciskiem na Europę Wschodnią i Środkową), studia genderowe, kultura popularna, sztuki wizualne, kultura i polityka; literatura i kultura Europy Wschodniej i Środkowej.
Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.
Materiał dydaktyczny dla obu kursów powinien być w języku angielskim. Bibliografia używana w kursach zaawansowanych może zawierać tytuły w języku polskim, rosyjskim lub jidysz, jednak nie wszyscy studenci będą mogli czytać w tych językach.

Nabór wniosków na wyjazd trwa do 21 stycznia 2020.

Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Posiadają tytuł doktora i są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • W terminie złożą wniosek w systemie Embark wraz z wymaganymi Dokumentami Aplikacyjnymi oraz wypełnią Formularz adresowy.

Stypendia są współfinansowane przez Komisję Fulbrighta oraz instytucje goszczące. Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w jednej z instytucji goszczących, uprawniający do prowadzenia pracy dydaktycznej z dostępem do przestrzeni biurowej, zaplecza naukowego uczelni i bibliotek.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium obejmuje:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawki uzgodnionej z Institute of International Education (IIE). Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej: 3100 USD miesięcznie dla University of Illinois w Chicago (UIC), 2750 USD miesięcznie dla Ohio State University w Columbus (OSU)
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu (300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania? Skontaktuj się z koordynatorką:
Justyna Maziarska-Lesisz
Starsza Specjalistka ds. Programów
tel. 575 381 559
e-mail: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa

biuro@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl