Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • literatura1
 • medycyna5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • różne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
 • Japonia3
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Włochy4
 • Niemcy9
 • Hiszpania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

organizator:

Polsko - Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.06.2012

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

Fulbright Senior Advanced  Research Awards: dla pracowników naukowych z doktoratem, zatrudnionych na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowym w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. Stypendia od 3 do 12 miesięcy.

Kryteria formalne

Preferowani kandydaci to osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie przebywały w USA na innych stypendiach oraz osoby, które uzyskały tytuł doktora po 2002 roku, oraz osoby, które nie otrzymały wcześniej stypendium Fulbrighta w innej kategorii. Stypendium może być przyznane na czas od 3 do 12 miesięcy, do jednego ośrodka naukowego, zgodnie z wyborem kandydata.

Stypendium nie może być przyznane osobom:

 • z podwójnym, polskim i amerykańskim obywatelstwem, posiadającym kartę stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • które otrzymały stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii w poprzednich latach;
 • które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia stypendium Fulbrighta przebywały w USA z wizą J przez więcej niż 6 miesięcy. Przepis ten nie dotyczy kategorii short-term scholar.

Po powrocie ze stypendium Fulbrighta, ponowny pobyt w USA w kategorii professor /research scholar będzie możliwy po upływie 24 miesięcy od daty zakończenia stypendium

Wymagane dokumenty

 • wypełnione zgłoszenie on-line:

https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/ (zawierające projekt badawczy, bibliografię, cv, listę publikacji, list zapraszający z uczelni amerykańskiej);
Wskazówki dotyczące przygotowania zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.cies.org/vs_scholars/Application_Instructions/ Instructions – „Visiting Scholar Applicants from Poland” oraz w poszczególnych punktach formularza.

 • 3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012;
 • formularz adresowy i aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca 2012. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko - Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul.Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 22 628 79 50
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl