Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

organizator:

Polsko - Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.06.2012

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

Fulbright Senior Advanced  Research Awards: dla pracowników naukowych z doktoratem, zatrudnionych na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowym w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. Stypendia od 3 do 12 miesięcy.

Kryteria formalne

Preferowani kandydaci to osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie przebywały w USA na innych stypendiach oraz osoby, które uzyskały tytuł doktora po 2002 roku, oraz osoby, które nie otrzymały wcześniej stypendium Fulbrighta w innej kategorii. Stypendium może być przyznane na czas od 3 do 12 miesięcy, do jednego ośrodka naukowego, zgodnie z wyborem kandydata.

Stypendium nie może być przyznane osobom:

 • z podwójnym, polskim i amerykańskim obywatelstwem, posiadającym kartę stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • które otrzymały stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii w poprzednich latach;
 • które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia stypendium Fulbrighta przebywały w USA z wizą J przez więcej niż 6 miesięcy. Przepis ten nie dotyczy kategorii short-term scholar.

Po powrocie ze stypendium Fulbrighta, ponowny pobyt w USA w kategorii professor /research scholar będzie możliwy po upływie 24 miesięcy od daty zakończenia stypendium

Wymagane dokumenty

 • wypełnione zgłoszenie on-line:

https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/ (zawierające projekt badawczy, bibliografię, cv, listę publikacji, list zapraszający z uczelni amerykańskiej);
Wskazówki dotyczące przygotowania zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.cies.org/vs_scholars/Application_Instructions/ Instructions – „Visiting Scholar Applicants from Poland” oraz w poszczególnych punktach formularza.

 • 3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012;
 • formularz adresowy i aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca 2012. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko - Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul.Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 22 628 79 50
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl