Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • języki obce1
 • różne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
 • Europa2
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.06.2012

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

Program stypendialny finansowany wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012 (data stempla pocztowego).

Stypendium badawcze przeznaczone dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych i placówkach badawczych, na realizację indywidualnego projektu badawczego we wskazanej przez stypendystę uczelni lub instytucji naukowej w USA. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Preferowani są kandydaci, którzy uzyskali tytuł doktora po 2002 roku oraz osoby które nie przebywały w USA na innych stypendiach w ciągu ostatnich 5 lat.

Stypendium może być przyznane w okresie od sierpnia 2013 do sierpnia 2014 roku.
Stypendysta otrzymuje od $3000 do $3500 miesięcznie z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu, $1500 na koszty biletu lotniczego powrotnego do USA oraz $1500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe.

Jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci do 21 lat) przez minimum 80% czasu przyznanego stypendium, stypendysta otrzyma dodatkowo $1500 na koszt biletu powrotnego dla współmałżonka oraz miesięczny dodatek na koszty utrzymania w wysokości $250 – jedna osoba towarzysząca lub $350 – dwie lub więcej osób.
Stypendium nie może być przyznane na w pobyt w kilku uczelniach lub ośrodkach naukowych oraz na realizację projektów dotyczących medycznych badań klinicznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w grudniu 2012.

Ostateczne terminy będą ustalone przez komisję kwalifikacyjną.

Decyzje o przyznaniu stypendiów będą podjęte w styczniu 2013.


Wymagania formalne
O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria:
• są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
• posiadają tytuł doktora
• są zatrudnieni w polskich uczelniach wyższych i instytucjach naukowych na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowym
• posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii w poprzednich latach. Kandydaci, którzy w przeszłości otrzymali Junior Advanced Research Award mogą składać wniosek o stypendium w kategorii Senior po upływie 5 lat od zakończenia pobytu w USA.

Uwaga: Uczestnicy programów Fulbrighta otrzymują wizy J-1 sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year-home-residency.
Wiza J-1 nie może być przyznana osobom, które przebywały w USA z wizą J dłużej niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia stypendium Fulbrighta. Wiza J-1 nie może być przyznana przez okres 2 lat (24 miesiące) po zakończeniu pobytu w USA osobom, które przebywały z wizą J w kategoriach professor lub research scholar.

Wymagane dokumenty
• zgłoszenie on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/ , zawierające projekt badawczy, bibliografię, cv, listę publikacji, list zapraszający z uczelni amerykańskiej;
•  3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012;
• w języku polskim: formularz adresowy i aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu .
Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca 2012. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 22 628 79 50; 625 69 32; 625 69 78
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl