Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • prawo3
 • informatyka3
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.06.2012

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-14

Program stypendialny finansowany wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012 (data stempla pocztowego).

Stypendium badawcze przeznaczone dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych i placówkach badawczych, na realizację indywidualnego projektu badawczego we wskazanej przez stypendystę uczelni lub instytucji naukowej w USA. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Preferowani są kandydaci, którzy uzyskali tytuł doktora po 2002 roku oraz osoby które nie przebywały w USA na innych stypendiach w ciągu ostatnich 5 lat.

Stypendium może być przyznane w okresie od sierpnia 2013 do sierpnia 2014 roku.
Stypendysta otrzymuje od $3000 do $3500 miesięcznie z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu, $1500 na koszty biletu lotniczego powrotnego do USA oraz $1500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe.

Jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci do 21 lat) przez minimum 80% czasu przyznanego stypendium, stypendysta otrzyma dodatkowo $1500 na koszt biletu powrotnego dla współmałżonka oraz miesięczny dodatek na koszty utrzymania w wysokości $250 – jedna osoba towarzysząca lub $350 – dwie lub więcej osób.
Stypendium nie może być przyznane na w pobyt w kilku uczelniach lub ośrodkach naukowych oraz na realizację projektów dotyczących medycznych badań klinicznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w grudniu 2012.

Ostateczne terminy będą ustalone przez komisję kwalifikacyjną.

Decyzje o przyznaniu stypendiów będą podjęte w styczniu 2013.


Wymagania formalne
O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria:
• są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
• posiadają tytuł doktora
• są zatrudnieni w polskich uczelniach wyższych i instytucjach naukowych na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowym
• posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii w poprzednich latach. Kandydaci, którzy w przeszłości otrzymali Junior Advanced Research Award mogą składać wniosek o stypendium w kategorii Senior po upływie 5 lat od zakończenia pobytu w USA.

Uwaga: Uczestnicy programów Fulbrighta otrzymują wizy J-1 sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year-home-residency.
Wiza J-1 nie może być przyznana osobom, które przebywały w USA z wizą J dłużej niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia stypendium Fulbrighta. Wiza J-1 nie może być przyznana przez okres 2 lat (24 miesiące) po zakończeniu pobytu w USA osobom, które przebywały z wizą J w kategoriach professor lub research scholar.

Wymagane dokumenty
• zgłoszenie on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/ , zawierające projekt badawczy, bibliografię, cv, listę publikacji, list zapraszający z uczelni amerykańskiej;
•  3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012;
• w języku polskim: formularz adresowy i aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu .
Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca 2012. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 22 628 79 50; 625 69 32; 625 69 78
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl