Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.04.2015

Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

Stypendia dla absolwentów polskich uczelni posiadających dyplom licencjacki lub magisterski, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich na uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2015-16. Program obejmuje wszystkie kierunki, z wyjątkiem studiów medycznych i programów MBA nieobjętych specjalną ofertą stypendialną w ramach programów wspólnych Komisji Fulbrighta i instytucji oferujących programy MBA.

Konkurs jest aktywny!

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2015 r.

Oferta

 • stypendium w wysokości do $32 000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich,
 • podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty,
 • wizę J-1 (sponsorowaną przez Departament Stanu USA, (podlegającą przepisowi 2-year-home-country physical presence requirement) oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny,
 • stypendium może być przyznane w tej samej kwocie lub niższej na drugi rok studiów. Dofinansowanie 2-go roku również odbywa się na zasadzie konkursu.

Czas trwania stypendium

9 miesięcy – 1 rok akademicki, najczęściej od końca sierpnia do początku maja.
Wymagania wobec kandydatów

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

 • są obywatelami polskimi;
 • wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego;
 • są absolwentami polskich uczelni wyższych;
 • uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają amerykańskie obywatelstwo lub podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo;
 • posiadają kartę stałego pobytu w USA (zieloną kartę);
 • zamieszkują poza granicami Polski dłużej niż ostatnie dwa lata;
 • studiują obecnie na terenie USA;
 • spędziły na studiach w USA ponad pół roku.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz aplikacyjny w systemie Embark, w tym:

 • kopia listu z uczelni amerykańskiej potwierdzającego przyjęcie na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich,
 • kopia dyplomu licencjackiego i/lub magisterskiego z polskiej uczelni razem z suplementem w języku angielskim (albo oświadczenie o planowanym ukończeniu studiów do czerwca br.),
 • opis zainteresowań naukowych (Study/Reserach Objective),
 • Personal Statement,
 • 3 listy rekomendacyjne w języku angielskim wystawione za pośrednictwem systemu Embark (Instrukcje dla osób rekomendujących: https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona wynikami testu TOEFL/IELTS lub kopia potwierdzenia rejestracji na test,
 • CV z listą dotychczasowych osiągnięć akademickich według wzoru dostępnego poniżej,

Dodatkowo w wersji papierowej (wzory do pobrania poniżej):

 • podpisany Signature Form,
 • formularz adresowy.

Jak aplikować

 • Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.
 • Wypełnij formularz aplikacyjny.
 • Przygotuj wymagane dokumenty. Ściśle przestrzegaj wytycznych. Dokumenty załączaj w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI.
 • Wydrukowaną i podpisaną aplikację z systemu Embark wraz z Signature Form oraz formularzem adresowym należy dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w terminie do 30 kwietnia br. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Masz pytania związane z tym programem?

Koordynatorem Programu Fulbright Self-Placed Graduate Student Award jest Karolina Nowicka (karolina.nowicka [@] fulbright.edu.pl).

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl