Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci9
 • absolwenci15
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes3
 • literatura3
 • różne15
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • projektowanie/architektura1
 • medycyna5
 • prawo1
 • sztuka/muzyka2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online3
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • Niemcy8
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat8
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwajcaria2
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa10
 • samorząd3
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Scholar-in-Residence Program

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 15.10.2015

Fulbright Scholar-in-Residence Program

Program Scholar-in-Residence (S-I-R) wspiera mniejsze uczelnie amerykańskie poszukujące możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej i współpracy międzynarodowej. W ramach programu pracownicy naukowi z innych z krajów, w tym z Polski, prowadzą własny projekt badawczy i uzgodniony z uczelnią goszczącą projekt wykładów dla studentów studiów I stopnia oraz wspomagają rozwój programów nauczania. Od stypendysty oczekuje się również aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2015 r.

Profil uczelni goszczącej

W konkursie biorą udział amerykańskie akredytowane instytucje szkolnictwa wyższego. Priorytetowo traktowane są małe, lokalne college związane z kształceniem mniejszości społecznych, religijnych i kulturowych (minority-serving institutions), lokalne dwuletnie szkoły wyższe (community colleges) oraz kolegia sztuk wyzwolonych (liberal arts colleges).
Finansowanie

Program jest w całości finansowany przez Departament Stanu.

Czas trwania stypendium
Jeden semestr lub rok akademicki.

Proces rekrutacyjny
Warunkiem uzyskania stypendium jest złożenie przez instytucję zapraszającą wniosku do Council for International Exchange of Scholars (CIES). Proces rekrutacyjny w ramach programu S-I-R przebiega na 2 sposoby:

 • Polski pracownik naukowy zainteresowany programem nawiązuje relację z uczelnią amerykańską o ww. profilu (może skorzystać z listy instytucji, które w przeszłości gościły pracownika naukowego w ramach S-I-R). Uczelnia amerykańska aplikując do programu S-I-R wskazuje imiennie wybranego kandydata z Polski. Podstawowymi kryteriami oceny i ostatecznego wyboru uczelni jest przedstawiony przez nią projekt pobytu i przewidywanej działalności stypendysty, w tym jego zaangażowanie w działalność służącą lokalnej społeczności. Polscy kandydaci wskazani imiennie przez uczelnię wybraną w drodze konkursu mają obowiązek stawić się na rozmowę z komitetem naukowym i dyrektorem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz uczestniczyć w spotkaniu przygotowującym do wyjazdu w siedzibie Komisji w Warszawie.
 • Uczelnia amerykańska aplikując do programu S-I-R przedstawia szczegółową propozycję dotyczącą tematyki wykładów oraz wskazuje kraj, z którego chce zaprosić wykładowcę. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rekomenduje stronie amerykańskiej kandydata wybranego przez siebie w drodze konkursu, prowadzi przez procedury wizowe oraz przygotowuje do wyjazdu podczas spotkania w siedzibie Komisji w Warszawie.

Wymogi

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
 • nie mieszkały w USA (lub mieszkały przez krótki czas),
 • spełniają wymogi uczelni amerykańskiej składającej aplikację do konkursu S-I-R.

Oferta

 • miesięczne stypendium na koszty utrzymania (wysokość zależna od lokalizacji),
 • dodatek na zagospodarowanie się (zależne od długości stypendium) oraz dodatek naukowy,
 • dodatek na koszty utrzymania członków rodziny*, którzy przebywają ze stypendystą przez min. 80% czasu trwania stypendium,
 • bilet do/ze Stanów dla stypendysty (oraz dla jednego członka rodziny*, jeśli czas trwania stypendium to cały rok akademicki, a członek rodziny będzie przebywał ze stypendystą przez min. 80% czasu trwania stypendium),
 • podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty (stypendysta jest zobowiązany zakupić ubezpieczenie dla towarzyszącej rodziny),
 • wiza J-1 dla stypendysty i J-2 dla członków rodziny*,
 • inne udogodnienia/dodatki oferowane przez zapraszającą instytucję.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl