Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci14
 • absolwenci14
 • doktoranci26
 • naukowcy21
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • sztuka/muzyka3
 • ekonomia/biznes4
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • języki obce3
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Niemcy7
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Słowacja1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone9
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • online4
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Singapur2
 • Japonia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa12
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.06.2014

Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wspólnie z Departamentami Slawistyk w University of Washington w Seattle oraz University of Michigan w Ann Arbor ogłaszają konkurs dla pracowników naukowych polskich uczelni na prowadzenie wykładów poświęconych kulturze polskiej w ramach semestralnego stypendium – Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award, zaplanowanego na semestr zimowy w 2014 roku.

Komisja Fulbrighta dokonuje wyboru kandydata zgodnie z zasadami Programu Fulbighta i przedstawia jego kandydaturę do ostatecznej akceptacji obu uczelniom. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych po doktoracie. Program stypendium w University of Michigan przewiduje prowadzenie dwóch kursów w języku angielskim podczas semestru, np.: zajęć z zakresu literatury polskiej XIX-ego lub XX-ego wieku oraz zajęć z zakresu wielokulturowych aspektów kultury polskiej, w tym relacji polsko-ukraińskich lub polsko-żydowskich. Od stypendysty w University of Washington oczekuje się prowadzenia dwóch kursów podczas semestru obejmujących różne aspekty polskiej literatury, historii i sztuki.

Stypendium jest finansowane wspólnie przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Slawistyki obu szkół.

Czas trwania:

Semestr zimowy 2014 (5-6 miesięcy).

Dla kogo?

Stypendium oferowane jest kandydatom spełniającym następujące warunki formalne:

 • Tytuł doktora i stałe zatrudnienie w polskiej uczelni lub instytucji naukowej
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego
 • Polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo, posiadacze zielonej karty i stypendyści Fulbrighta z poprzednich lat w kategorii stypendiów po doktoracie.

Oferta:

 • wiza i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium
 • wiza J-2 dla towarzyszących członków rodziny
 • stypendium w wysokości min. 3300 USA z przeznaczeniem na koszty utrzymania

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line, z wpisaną nazwą stypendium: Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award w punkcie 3 aplikacji: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/
 • projekt proponowanych zajęć
 • trzy listy rekomendacyjne wypełnione elektronicznie (instrukcje w zgłoszeniu)
 • życiorys
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
 • formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej)

Jedną wydrukowaną kopię zgłoszenia elektronicznego z załącznikami należy przesłać na adres biura Komisji Fulbrighta do 30 czerwca 2013. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się latem 2013. Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podjęta do końca września 2013 r. W przypadku pytań związanych z tym stypendium proszę pisać na adres karolina.sobieraj [@] fulbright.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


fulbright.edu.pl