Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
 • różne16
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.06.2014

Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wspólnie z Departamentami Slawistyk w University of Washington w Seattle oraz University of Michigan w Ann Arbor ogłaszają konkurs dla pracowników naukowych polskich uczelni na prowadzenie wykładów poświęconych kulturze polskiej w ramach semestralnego stypendium – Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award, zaplanowanego na semestr zimowy w 2014 roku.

Komisja Fulbrighta dokonuje wyboru kandydata zgodnie z zasadami Programu Fulbighta i przedstawia jego kandydaturę do ostatecznej akceptacji obu uczelniom. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych po doktoracie. Program stypendium w University of Michigan przewiduje prowadzenie dwóch kursów w języku angielskim podczas semestru, np.: zajęć z zakresu literatury polskiej XIX-ego lub XX-ego wieku oraz zajęć z zakresu wielokulturowych aspektów kultury polskiej, w tym relacji polsko-ukraińskich lub polsko-żydowskich. Od stypendysty w University of Washington oczekuje się prowadzenia dwóch kursów podczas semestru obejmujących różne aspekty polskiej literatury, historii i sztuki.

Stypendium jest finansowane wspólnie przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Slawistyki obu szkół.

Czas trwania:

Semestr zimowy 2014 (5-6 miesięcy).

Dla kogo?

Stypendium oferowane jest kandydatom spełniającym następujące warunki formalne:

 • Tytuł doktora i stałe zatrudnienie w polskiej uczelni lub instytucji naukowej
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego
 • Polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo, posiadacze zielonej karty i stypendyści Fulbrighta z poprzednich lat w kategorii stypendiów po doktoracie.

Oferta:

 • wiza i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium
 • wiza J-2 dla towarzyszących członków rodziny
 • stypendium w wysokości min. 3300 USA z przeznaczeniem na koszty utrzymania

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line, z wpisaną nazwą stypendium: Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award w punkcie 3 aplikacji: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/
 • projekt proponowanych zajęć
 • trzy listy rekomendacyjne wypełnione elektronicznie (instrukcje w zgłoszeniu)
 • życiorys
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
 • formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej)

Jedną wydrukowaną kopię zgłoszenia elektronicznego z załącznikami należy przesłać na adres biura Komisji Fulbrighta do 30 czerwca 2013. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się latem 2013. Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podjęta do końca września 2013 r. W przypadku pytań związanych z tym stypendium proszę pisać na adres karolina.sobieraj [@] fulbright.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


fulbright.edu.pl