Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
kulturoznawstwo
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.06.2014

Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wspólnie z Departamentami Slawistyk w University of Washington w Seattle oraz University of Michigan w Ann Arbor ogłaszają konkurs dla pracowników naukowych polskich uczelni na prowadzenie wykładów poświęconych kulturze polskiej w ramach semestralnego stypendium – Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award, zaplanowanego na semestr zimowy w 2014 roku.

Komisja Fulbrighta dokonuje wyboru kandydata zgodnie z zasadami Programu Fulbighta i przedstawia jego kandydaturę do ostatecznej akceptacji obu uczelniom. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych po doktoracie. Program stypendium w University of Michigan przewiduje prowadzenie dwóch kursów w języku angielskim podczas semestru, np.: zajęć z zakresu literatury polskiej XIX-ego lub XX-ego wieku oraz zajęć z zakresu wielokulturowych aspektów kultury polskiej, w tym relacji polsko-ukraińskich lub polsko-żydowskich. Od stypendysty w University of Washington oczekuje się prowadzenia dwóch kursów podczas semestru obejmujących różne aspekty polskiej literatury, historii i sztuki.

Stypendium jest finansowane wspólnie przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Slawistyki obu szkół.

Czas trwania:

Semestr zimowy 2014 (5-6 miesięcy).

Dla kogo?

Stypendium oferowane jest kandydatom spełniającym następujące warunki formalne:

 • Tytuł doktora i stałe zatrudnienie w polskiej uczelni lub instytucji naukowej
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego
 • Polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo, posiadacze zielonej karty i stypendyści Fulbrighta z poprzednich lat w kategorii stypendiów po doktoracie.

Oferta:

 • wiza i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium
 • wiza J-2 dla towarzyszących członków rodziny
 • stypendium w wysokości min. 3300 USA z przeznaczeniem na koszty utrzymania

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line, z wpisaną nazwą stypendium: Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award w punkcie 3 aplikacji: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/
 • projekt proponowanych zajęć
 • trzy listy rekomendacyjne wypełnione elektronicznie (instrukcje w zgłoszeniu)
 • życiorys
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
 • formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej)

Jedną wydrukowaną kopię zgłoszenia elektronicznego z załącznikami należy przesłać na adres biura Komisji Fulbrighta do 30 czerwca 2013. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się latem 2013. Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podjęta do końca września 2013 r. W przypadku pytań związanych z tym stypendium proszę pisać na adres karolina.sobieraj [@] fulbright.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


fulbright.edu.pl