Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci17
 • absolwenci18
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy2
 • Austria2
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone4
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania2
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Lectureship at University of Washington

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.03.2012

Fulbright Lectureship at University of Washington

Fulbright Lectureship at University of Washington

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wspólnie z University of Washington Polish Studies Endowment Committee w Seattle oferują 9-miesięczne stypendium na prowadzenie wykładów na Wydziale Slawistyki z zakresu polskiej literatury, kultury i historii. www.polishstudiesuw.org. Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i ubezpieczenia.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca 2012.

Zasady realizacji programu

Stypendium jest finansowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.
Komisja Fulbrighta dokonuje wyboru kandydata zgodnie z zasadami Programu Fulbrighta i przedstawia jego kandydaturę do ostatecznej akceptacji Wydziałowi Slawistyki w University of Washington.

Stypendium przeznaczone na koszty utrzymania przez 9 miesięcy wynosi $32,700 do $37,350 (w zależności od liczby członków rodziny towarzyszącej stypendyście).
Program Fulbrighta zapewnia dodatkowo podstawowe ubezpieczenie stypendysty. Koszty ubezpieczenia towarzyszącej rodziny stypendysta opłaca z własnych funduszy.
Stypendysta otrzyma wizę J-1, rodzina towarzysząca (współmałżonek i dzieci do 21 lat) wizy J-2.

Wykładowca poprowadzi 3 kursy, po jednym w trymestrze (10 tygodni) na Wydziale Slawistyki. Jeden z nich jest oferowany wspólnie (cross listed) z Russian, East European and Central Asian Studies Program (REECAS). Tematyka kursów na Wydziale Slawistyki może obejmować szeroko rozumianą wiedzę o polskiej kulturze lub koncentrować się na tematach dotyczących polskiej literatury, filmu, teatru, sztuki, muzyki, architektury. Będą to kursy do wyboru, adresowane głównie do studentów pierwszego stopnia studiów (undergraduate). Kurs w ramach programu RECAAS, oferowany studentom studiów II stopnia (graduate), powinien dotyczyć podstawowych zagadnień historycznych i społecznych. Przewidywany wymiar zajęć obejmuje 6-7 godzin tygodniowo, w tym 2-3 godziny dyżuru przeznaczonego na konsultacje. Ostateczny układ i tematyka kursów będą wspólnie uzgodnione przez wykładowcę i Wydział Slawistyki UW.

Stypendium oferowane są kandydatom spełniającym wszystkie wymienione warunki formalne:
• tytuł doktora i stałe zatrudnienie w polskich uczelniach lub instytucjach naukowych
• bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego
• polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce
O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają podwójne, polskie i amerykańskie obywatelstwo, posiadacze zielonej karty, byli stypendyści Fulbrighta w kategorii stypendiów po doktoracie.

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/ zawierający:
1. Projekt proponowanych zajęć
2. Trzy listy rekomendacyjne  wypełnione elektronicznie (instrukcje w zgłoszeniu)
3. Życiorys
4. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca 2012.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną 10-13 kwietnia 2012.

University of Washington, Slavic Department: http://depts.washington.edu/slavweb/
UW Polish Studies Endowment Committee: www.polishstudiesuw.org
University of Washington Russian, East European and Central Asian Studies Program (REECAS): http://jsis.washington.edu/ellison/

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa


www.fulbright.edu.pl