Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Lectureship at University of Washington

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
kulturoznawstwo
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.03.2012

Fulbright Lectureship at University of Washington

Fulbright Lectureship at University of Washington

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wspólnie z University of Washington Polish Studies Endowment Committee w Seattle oferują 9-miesięczne stypendium na prowadzenie wykładów na Wydziale Slawistyki z zakresu polskiej literatury, kultury i historii. www.polishstudiesuw.org. Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i ubezpieczenia.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca 2012.

Zasady realizacji programu

Stypendium jest finansowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.
Komisja Fulbrighta dokonuje wyboru kandydata zgodnie z zasadami Programu Fulbrighta i przedstawia jego kandydaturę do ostatecznej akceptacji Wydziałowi Slawistyki w University of Washington.

Stypendium przeznaczone na koszty utrzymania przez 9 miesięcy wynosi $32,700 do $37,350 (w zależności od liczby członków rodziny towarzyszącej stypendyście).
Program Fulbrighta zapewnia dodatkowo podstawowe ubezpieczenie stypendysty. Koszty ubezpieczenia towarzyszącej rodziny stypendysta opłaca z własnych funduszy.
Stypendysta otrzyma wizę J-1, rodzina towarzysząca (współmałżonek i dzieci do 21 lat) wizy J-2.

Wykładowca poprowadzi 3 kursy, po jednym w trymestrze (10 tygodni) na Wydziale Slawistyki. Jeden z nich jest oferowany wspólnie (cross listed) z Russian, East European and Central Asian Studies Program (REECAS). Tematyka kursów na Wydziale Slawistyki może obejmować szeroko rozumianą wiedzę o polskiej kulturze lub koncentrować się na tematach dotyczących polskiej literatury, filmu, teatru, sztuki, muzyki, architektury. Będą to kursy do wyboru, adresowane głównie do studentów pierwszego stopnia studiów (undergraduate). Kurs w ramach programu RECAAS, oferowany studentom studiów II stopnia (graduate), powinien dotyczyć podstawowych zagadnień historycznych i społecznych. Przewidywany wymiar zajęć obejmuje 6-7 godzin tygodniowo, w tym 2-3 godziny dyżuru przeznaczonego na konsultacje. Ostateczny układ i tematyka kursów będą wspólnie uzgodnione przez wykładowcę i Wydział Slawistyki UW.

Stypendium oferowane są kandydatom spełniającym wszystkie wymienione warunki formalne:
• tytuł doktora i stałe zatrudnienie w polskich uczelniach lub instytucjach naukowych
• bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego
• polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce
O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają podwójne, polskie i amerykańskie obywatelstwo, posiadacze zielonej karty, byli stypendyści Fulbrighta w kategorii stypendiów po doktoracie.

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/ zawierający:
1. Projekt proponowanych zajęć
2. Trzy listy rekomendacyjne  wypełnione elektronicznie (instrukcje w zgłoszeniu)
3. Życiorys
4. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca 2012.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną 10-13 kwietnia 2012.

University of Washington, Slavic Department: http://depts.washington.edu/slavweb/
UW Polish Studies Endowment Committee: www.polishstudiesuw.org
University of Washington Russian, East European and Central Asian Studies Program (REECAS): http://jsis.washington.edu/ellison/

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa


www.fulbright.edu.pl