Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Ukraina1
 • Kanada1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Wielka Brytania2
 • Unia Europejska1
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Junior Research Award 2019-20

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 15.05.2018

Fulbright Junior Research Award 2019-20

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Chcesz zebrać materiały do swojej pracy doktorskiej? Książki i publikacje, które Cię interesują znajdują się w bibliotekach w USA? Chcesz mieć dostęp do najnowszych technologii w laboratoriach, które znajdują się tylko w Stanach Zjednoczonych?

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-20 trwa od 2 lutego do 15 maja 2018.

Komisja szuka doktorantów:

Którzy potrafią przekonać Komisję, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i jak pobyt na stypendium wpisze się w ich plany badawcze oraz rozwój nauki w Polsce.
Ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.
Pracowitych i zmotywowanych.
Gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.

Czas trwania
6-9 miesięcy.

Udział w programie obejmuje

Stypendium

Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie. Ostateczna wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium może również obejmować:

 • Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD),
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD),
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie),
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy),
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą).

Wiza

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Ubezpieczenie medyczne

W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej, którzy służą swoim wsparciem.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii studenckiej i doktoranckiej można znaleźć na stronie: https://blog.fulbrightonline.org/.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji a tym samym w szerzenie idei Programu Fulbrighta.

Przynależność do społeczności absolwentów

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 170 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do tego prestiżowego grona i korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów.

Jako absolwenci Programu mają Państwo możliwość współpracy z Komisją Fulbrighta przy działaniach promocyjnych. Dla kandydatów na stypendia to właśnie absolwenci są doskonałym źródłem wiedzy na temat korzyści płynących z pobytu w USA oraz skutecznej aplikacji do Programu. Komisja zachęca do dzielenia się swoim sukcesem i wiedzą poprzez kontakty osobiste z potencjalnymi kandydatami, uczestnictwo w naszych prezentacjach oraz poprzez organizację spotkań promujących Program Fulbrighta w Polsce. Organizator zaprasza również do podejmowania innych inicjatyw na które można otrzymać środki z funduszu Karen Kirchgasser Fund. Fundusz ten oferuje finansowanie projektów absolwenckich do kwoty 1000 zł na każdy nowy projekt.

Kolejną możliwością współpracy z Komisją jest włączenie się w proces rekrutacji przyszłych stypendystów, czy to poprzez recenzję wniosków czy też poprzez uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych. Co roku organizowane są również sesje informacyjne dla stypendystów wyjeżdzających do USA lub przyjeżdzających do Polski, podczas których absolwenci Programu prezentują istotne kwestie związane z pobytem, nauką, prowadzeniem badań i wykładów w USA lub w Polsce.

Nową inicjatywą Komisji jest program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, realizowany wspólnie z organizacją partnerską Stowarzyszeniem Top 500 Innovators. Program ten skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym oraz w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Mentorami w Programie są absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Program trwa od marca do czerwca każdego roku, rekrutacja mentorów rozpoczyna się we wrześniu.

Ponadto, w ciągu roku Komisja organizuje szereg regionalnych i kameralnych spotkań dla absolwentów oraz Fulbright Alumni End of Summer BBQ we wrześniu w Warszawie a także uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia w listopadzie również w Warszawie.

Jako absolwenci Programu Fulbrighta mogą Państwo zostać członkami kliku organizacji absolwenckich. W Polsce działają dwa niezależne od Komisji stowarzyszenia absolwenckie: Stowarzyszenie Alumni oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. W USA działa stowarzyszenie Fulbright Association. Komisja zachęca również do rejestracji w międzynarodowej bazie absolwentów prowadzonej przez Departament Stanu USA: alumni.state.gov.

Wymogi i ograniczenia

O udział w programie Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Instrukcje

Sprawdź, czy spełniasz wymagania formalne

 • Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj: fulbright.edu.pl/dokumenty.

Załóż konto w systemie Embark

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie, za pośrednictwem systemu Embark.
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu aplikacji w systemie Embark należy kierować się naszymi instrukcjami: https://goo.gl/NyxF9q.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Wyślij aplikację w systemie Embark

Kompletną aplikację, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty wyślij nie później niż 15 maja 2018 r. do godziny 23:59. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wypełnij formularz adresowy

Po wysłaniu aplikacji w systemie Embark wypełnij formularz adresowy: https://goo.gl/yEGpps. Bez formularza aplikacja nie jest kompletna i nie zostanie rozpatrzona.

Wymagane dokumenty

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego w systemie Embark, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim, które należy wgrać do systemu, najlepiej jako pliki PDF.

Research Objective

Opis projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Personal Statement

Personal statement to list motywacyjny, w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno na uczelni jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, w jaki sposób to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak studia w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Curriculum Vitae

Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych będących w recenzji lub w druku) oraz zgłoszeń patentowych.

Zaświadczenie o statusie doktoranta

Aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta wystawione przez dziekanat.

Opinia od promotora

Ocena merytoryczna projektu badawczego kandydata wystawiona przez promotora pracy doktorskiej wraz z zaświadczeniem o zaawansowaniu pracy doktorskiej kandydata.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka

Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Od wszystkich finalistów programu, którzy nie posiadają aktualnych wyników TOEFL/IELTS, lub których wyniki są niesatysfakcjonujące, będzie wymagane bezpłatne przystąpienie do testu TOEFL.

Listy rekomendacyjne

Trzy listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora pracy doktorskiej. List musi być napisany w j. angielskim, może być przygotowany wcześniej jako plik .PDF, a następnie wgrany do systemu. Kandydat wysyła zaproszenie osobie rekomendującej za pośrednictwem systemu Embark – instrukcje oraz dane logowania zostaną wysłane na podany adres e-mail. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem zgłoszenia.

Kontakt do koordynatora: patrycja.golab@fulbright.edu.pl, tel. 882-013-012. Do kontaktu telefonicznego Komisja zaprasza w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach osoby zainteresowane są proszone o kontakt e-mail. Jest również możliwość uczestniczenia w webinarach informacyjnych.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

LINKI:
Formularz aplikacyjny

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 882 013 012
patrycja.golab@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl