Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.06.2012

Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14

Program stypendialny finansowany wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012 (data stempla pocztowego).

Stypendium badawcze dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium (2013-2014) będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium.

Stypendium, przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską w wybranej uczelni amerykańskiej, może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy. Początek roku akademickiego jest terminem rozpoczęcia stypendium. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin. Kandydaci z nauk medycznych mogą realizować jedynie badania niewymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Stypendysta otrzymuje od $1600 do $2000 miesięcznie z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu, $1500 na koszty biletu lotniczego powrotnego do USA, $2500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe oraz polisę ubezpieczeniową.
Jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci) przez minimum 80% czasu przyznanego stypendium, stypendysta otrzyma dodatkowo $1500 na koszt biletu powrotnego dla współmałżonka oraz miesięczny dodatek w wysokości: $250 – jedna osoba towarzysząca lub $350 – dwie lub więcej osób. Pozostałe koszty pobytu rodziny ponosi stypendysta.
Stypendium nie może być przyznane na w pobyt w kilku uczelniach, w innych niż uczelnie wyższe instytucjach naukowych, na realizację projektów dotyczących medycznych badań klinicznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w grudniu 2012. Ostateczne terminy będą ustalone przez komisję kwalifikacyjną.
Decyzje o przyznaniu stypendiów będą podjęte w styczniu 2013.

Wymagania formalne
O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria:
• są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
• są uczestnikami studiów doktoranckich w polskiej uczelni;
• w roku realizacji stypendium (2013-14) będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów;
• rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
• posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.
Preferowani będą kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach.

Wymagane dokumenty

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski zawierające następujące dokumenty:
• wypełnione w języku angielskim zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/, zgodnie z instrukcjami dla polskich kandydatów;
trzy listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora/opiekuna naukowego, w j.  angielskim, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane  bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012
• wypełniony w j. polskim formularz adresowy;
• fotokopia dyplomu magisterskiego;
• aktualne zaświadczenie o studiach w języku polskim
oraz kopia korespondencji lub zaproszenia z uczelni amerykańskiej, jeśli jest dostępna.

Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line, formularz adresowy, fotokopię dyplomu i aktualne zaświadczenie o  studiach należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 29 czerwca br.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 22 628 79 50; 625 69 32; 625 69 78
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl