Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci26
 • absolwenci34
 • doktoranci24
 • naukowcy17
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne24
 • sztuka/muzyka4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura2
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • medycyna2
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes6
 • projektowanie/architektura3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chorwacja1
 • Egipt1
 • Mołdawia1
 • Gruzja1
 • Szwecja1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone6
 • Belgia2
 • Indie1
 • Bułgaria2
 • Brazylia1
 • Rumunia1
 • Kazachstan1
 • Maroko1
 • Austria2
 • Japonia3
 • Holandia2
 • Cypr1
 • Czechy1
 • Szwajcaria3
 • cały świat5
 • Chiny4
 • Tajwan2
 • Ukraina1
 • Słowenia1
 • Irlandia1
 • Kirgistan1
 • Macedonia1
 • Wielka Brytania2
 • Niemcy11
 • Norwegia1
 • Polska1
 • Słowacja3
 • Korea Południowa1
 • Turcja2
 • Rosja1
 • Indonezja1
 • Estonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Wietnam1
 • Finlandia1
 • Hongkong2
 • Węgry3
 • Kanada1
 • Francja3
 • Włochy4
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Portugalia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa21
 • firma3
 • instytucja rządowa10
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 29.06.2012

Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14

Program stypendialny finansowany wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012 (data stempla pocztowego).

Stypendium badawcze dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium (2013-2014) będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium.

Stypendium, przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską w wybranej uczelni amerykańskiej, może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy. Początek roku akademickiego jest terminem rozpoczęcia stypendium. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin. Kandydaci z nauk medycznych mogą realizować jedynie badania niewymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Stypendysta otrzymuje od $1600 do $2000 miesięcznie z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu, $1500 na koszty biletu lotniczego powrotnego do USA, $2500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe oraz polisę ubezpieczeniową.
Jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci) przez minimum 80% czasu przyznanego stypendium, stypendysta otrzyma dodatkowo $1500 na koszt biletu powrotnego dla współmałżonka oraz miesięczny dodatek w wysokości: $250 – jedna osoba towarzysząca lub $350 – dwie lub więcej osób. Pozostałe koszty pobytu rodziny ponosi stypendysta.
Stypendium nie może być przyznane na w pobyt w kilku uczelniach, w innych niż uczelnie wyższe instytucjach naukowych, na realizację projektów dotyczących medycznych badań klinicznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w grudniu 2012. Ostateczne terminy będą ustalone przez komisję kwalifikacyjną.
Decyzje o przyznaniu stypendiów będą podjęte w styczniu 2013.

Wymagania formalne
O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria:
• są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
• są uczestnikami studiów doktoranckich w polskiej uczelni;
• w roku realizacji stypendium (2013-14) będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów;
• rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
• posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.
Preferowani będą kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach.

Wymagane dokumenty

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski zawierające następujące dokumenty:
• wypełnione w języku angielskim zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/, zgodnie z instrukcjami dla polskich kandydatów;
trzy listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora/opiekuna naukowego, w j.  angielskim, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane  bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012
• wypełniony w j. polskim formularz adresowy;
• fotokopia dyplomu magisterskiego;
• aktualne zaświadczenie o studiach w języku polskim
oraz kopia korespondencji lub zaproszenia z uczelni amerykańskiej, jeśli jest dostępna.

Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line, formularz adresowy, fotokopię dyplomu i aktualne zaświadczenie o  studiach należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 29 czerwca br.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 22 628 79 50; 625 69 32; 625 69 78
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl