Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Ukraina1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Irlandia1
 • Kanada1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • cały świat3
 • Wielka Brytania2
 • Unia Europejska1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Junior Advanced Research Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.04.2015

Fulbright Junior Advanced Research Award

Stypendia są przeznaczone dla doktorantów ostatnich 2 lat studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytucjach naukowych na realizację własnych projektów badawczych na amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin naukowych. Pewne ograniczenia dotyczą nauk medycznych: proponowane projekty nie mogą przewidywać bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Konkurs jest aktywny!

Zgłoszenia na wyjazd w roku akademickim 2016-17 przyjmowane są do 30 kwietnia 2015 r.

Czas trwania stypendium
Od 6 do 9 miesięcy.

Oferta

 • Status Visiting Student Researcher w wybranej uczelni lub instytucji badawczej, prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora, dostęp do zaplecza naukowego uczelni (bibliotek, laboratoriów, konsultacji)
 • Wizę J-1 dla stypendysty i J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy J sponsorowane przez Departament Stanu USA podlegają przepisowi Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement
 • Podstawowe ubezpieczenie medyczne

Jednorazowo:

 • Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA
 • Dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem się w USA
 • Dodatek na koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach

Miesięcznie:

 • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA)
 • Dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny (męża lub dziecka do 21 roku życia) towarzyszącej stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.

Wysokość stypendium i dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Wymagania wobec kandydatów

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • są obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce
 • posiadają stopień naukowy magistra
 • posiadają zaproszenie z instytucji amerykańskiej
 • wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
 • posiadają status doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować)
 • mają otwarty przewód doktorski przez senat lub radę naukową z nazwiskiem promotora i tytułem pracy doktorskiej

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo oraz posiadają kartę stałego pobytu w USA (zielona karta)
 • obecnie studiują w USA
 • w ostatnich pięciu latach przebywały na stypendiach w USA dłuższych niż pół roku
 • w ubiegłych latach otrzymały stypendium Fulbrighta w kategorii „Junior Advanced Research Award”

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz aplikacyjny w systemie Embark on-line, w tym następujące dokumenty:

 • Opis projektu badawczego oraz bibliografia w formacie MLA: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
 • Ocena merytoryczna projektu badawczego wystawiona przez promotora pracy doktorskiej na polskiej uczelni
 • Ocena merytoryczna projektu badawczego wystawiona przez potencjalnego opiekuna w instytucji amerykańskiej
 • List zapraszający z instytucji goszczącej, wystawiony przez kierownika danej jednostki
 • Dyplomy licencjacki lub magisterski, z których co najmniej jeden został uzyskany na polskiej uczelni wraz z suplementami w języku angielskim
 • Życiorys (CV) z listą największych osiągnięć akademickich i zawodowych (wzór do pobrania poniżej)
 • Trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim wystawione w systemie Embark (instrukcje dla recenzentów): https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800
 • Aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować)
 • Potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego przez senat lub radę naukową z nazwiskiem promotora i tytułem pracy doktorskiej
 • Aktualny wynik testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub inny akceptowany na arenie międzynarodowej egzamin). Od finalistów konkursu wymagane będzie podejście do egzaminu TOEFL. Komisja Fulbrighta zachęca kandydatów do zdania egzaminu TOEFL przed aplikowaniem i dołączenie wyników egzaminu do aplikacji.

Dodatkowo w wersji papierowej:

 • Wypełniony w języku polskim formularz adresowy w wersji papierowej (wzór do pobrania poniżej)
 • Wypełniony i podpisany Signature Form (wzór do pobrania poniżej)

Jak aplikować

 • Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości
 • Wypełnij formularz aplikacyjny
 • Przygotuj wymagane dokumenty. Ścisłe przestrzegaj wytycznych. Dokumenty załączaj w formacie pdf, w rozdzielczości 300DPI.
 • Złóż formularz w systemie Embark i dostarcz jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 30 kwietnia 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl