Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci16
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • różne20
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • ekonomia/biznes3
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • cały świat8
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Stany Zjednoczone8
 • Ukraina1
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Graduate Student Awards 2013-14

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
medycyna, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.04.2012

Fulbright Graduate Student Awards 2013-14

Fulbright Graduate Student Awards 2013-14

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2013-14. Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów LLM, MBA i studiów. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2012.

Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek studiów oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.
Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu. Stypendyści zostaną wyłonieni z grupy najlepszych kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne w maju 2012. Poza finansowaniem studiów, program zapewnia załatwienie formalności związanych z umieszczeniem stypendysty w uczelni, wizę J1 sponsorowaną przez Departament Stanu USA, podstawowe ubezpieczenie na czas stypendium (10 miesięcy) oraz opłatę biletu lotniczego do USA. Ilość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta) i wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego oraz:
– są absolwentami polskich uczelni wyższych i posiadają tytuł magistra lub uzyskają go do końca roku akademickiego 2012-2013.
– uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów;
– nie studiują aktualnie bądź nie studiowały wcześniej w USA.

Wymagane dokumenty
Wniosek on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/international
w którym należy umieścić kopie następujących dokumentów:
– karta przebiegu studiów /suplementu do dyplomu w języku polskim lub angielskim;
– aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach lub dyplomu;
– aktualny wynik testu TOEFL lub potwierdzenia rejestracji na test;
– formularz adresowy wypełniony po polsku i Signature Form.

Wymagane są trzy listy rekomendacyjne przygotowane on-line zgodnie z instrukcjami w zgłoszeniu on-line, do 30 kwietnia 2012.

Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać pocztą do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 30 kwietnia 2012. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po 30 kwietnia 2012 nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w Warszawie, w biurze Komisji Fulbrighta, od 10 do 23 maja 2012. Decyzje o przyznanych stypendiach będą podjęte ma początku czerwca 2012 i przekazane kandydatom listownie. W przypadku osób, które ukończą studia w roku akademickim 2012-13, konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 2013.

Ostatecznym warunkiem uzyskania stypendium będzie pozytywna odpowiedź z uczelni amerykańskiej. Wskazane przez kandydata uczelnie i programy studiów zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że kwalifikacje kandydata oraz załączone dokumenty będą spełniać wymogi stawiane przez uczelnię. W przypadku pozytywnej decyzji uczelni, w której całkowity koszt pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy.

W czerwcu br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne dla kandydatów nominowanych na stypendia.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa


www.fulbright.edu.pl