Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • cały świat4
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Graduate Student Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.04.2015

Fulbright Graduate Student Award

Stypendia dla absolwentów polskich uczelni zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich. Program obejmuje wszystkie kierunki, z wyjątkiem studiów medycznych i programów MBA nieobjętych specjalną ofertą stypendialną w ramach programów wspólnych Komisji Fulbrighta i instytucji oferujących programy MBA.

Konkurs jest aktywny!

Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazd w roku akademickim 2016-17 mija 30 kwietnia 2015 r.

Stypendium obejmuje:

 • stypendium w wysokości do $32 000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich,
 • podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty,
 • wizę J-1 (sponsorowaną przez Departament Stanu USA, podlegającą przepisowi 2-year-home-country physical presence requirement) oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny,
 • stypendium jest przyznane na pierwszy rok studiów. Stypendium może być przyznane w tej samej kwocie lub niższej na drugi rok studiów. Dofinansowanie drugiego roku również odbywa się na zasadzie konkursu.

Wymagania wobec kandydatów:

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

 • są obywatelami polskimi;
 • posiadają tytuł zawodowy licencjata bądź magistra uzyskany w polskiej uczelni. Tytuł licencjata musi być uzyskany najpóźniej do czerwca w roku konkursu, zaś tytuł magistra do czerwca w roku wyjazdu;
 • wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego;
 • uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów;
 • ostatecznym warunkiem uzyskania stypendium będzie pozytywna odpowiedź z uczelni amerykańskiej. Wskazane przez kandydata uczelnie i programy studiów zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że kwalifikacje kandydata oraz załączone dokumenty będą spełniać wymogi stawiane przez uczelnię. W przypadku pozytywnej decyzji uczelni, w której całkowity koszt pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają amerykańskie obywatelstwo lub podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo;
 • posiadają kartę stałego pobytu w USA (zieloną kartę);
 • zamieszkują poza granicami Polski dłużej niż ostatnie dwa lata;
 • studiują obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych;
 • spędziły na studiach w Stanach ponad pół roku.

Czas trwania:
9 miesięcy – 1 rok akademicki, najczęściej od września do czerwca.
Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz aplikacyjny w systemie Embark, w tym:

 • kopia dyplomu licencjackiego i/lub magisterskiego z polskiej uczelni razem z suplementem w języku angielskim (albo oświadczenie o planowanym ukończeniu studiów do czerwca br.),
 • opis zainteresowań naukowych (Study/Research Objective);
 • Personal Statement;
 • aktualne wyniki testów TOEFL/IELTS i GRE (możliwe jest podejście do próbnego testu w biurze Komisji),
 • CV z listą dotychczasowych osiągnięć akademickich według wzoru dostępnego poniżej,
 • 3 listy rekomendacyjne w języku angielskim wystawione za pośrednictwem systemu Embark (Instrukcje dla osób rekomendujących: https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800),

Dodatkowo w wersji papierowej (wzory do pobrania poniżej):

 • wypełniony i podpisany formularz adresowy,
 • podpisany Signature Form

Jak aplikować?

 • Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.
 • Wypełnij formularz aplikacyjny.
 • Przygotuj wymagane dokumenty. Ściśle przestrzegaj wytycznych z systemu Embark. Dokumenty załączaj w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI.
 • Wydrukowaną i podpisaną aplikację z systemu Embark wraz z Signature Form oraz formularzem adresowym należy dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w terminie do 30 kwietnia br. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Masz pytania związane z tym programem?

Koordynatorem Fulbright Graduate Student Award jest Patrycja Gołąb (patrycja.golab [@] fulbright.edu.pl).

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl