Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

EMBO: Long-Term Fellowships

organizator:

EMBO - European Molecular Biology Organization

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.12.2011

EMBO: Long-Term Fellowships

Stypendium dla studentów posiadających stopień doktora

EMBO Long-Term Stypendia przyznawane są na okres do dwóch lat i oferują wsparcie w trakcie wizyt badawczych w laboratoriach w całej Europie i na świecie. Wymiana międzynarodowa jest więc kluczowym elementem w procesie aplikacji. Wszystkie stypendia muszą obejmować podróże między krajami i jednym z tych krajów musi być państwo członkowskiego EMBC. Jedynie kandydaci, którzy mieli przerwy w karierze, przez co najmniej rok z powodu opieki nad dzieckiem mogą składać wniosek o pobyt w tym samym kraju.

Wnioskodawcy muszą spełniać następujące kryteria:

* Kandydaci muszą być co najmniej raz  jedynym autorem publikacji w prasie lub posiadać publikacje w międzynarodowych recenzowanych dziennikach w momencie składania wniosku.

* Kandydaci mogą składać wnioski o jeden projekt dotyczący wybranego laboratorium, w każdej rundzie selekcji.

* Wnioski są rozpatrywane tylko z pośród kandydatów z maksymalnie trzy-letnim doświadczenia doktora habilitowanego. Wyjątek stanowią wnioskodawcy z przerwą w karierze z powodu służby wojskowej lub opieki nad dziećmi.

* Kandydaci, którzy mieli przerwę w karierze, przez co najmniej rok z powodu opieki nad dzieckiem  mogą składać wniosek o pobyt w tym samym kraju.

* Wszystkie wnioski muszą obejmować  podróże między państwami i jednym z tych krajów musi być państwo członkowskie EMBC,

Zgłoszenia przyjmowane są dwa razy w ciągu roku do 15 lutego oraz 15 sierpnia.
Czas trwania stypendium to maksymalnie 2 4 miesiące i obejmuje również kraje poza europejskie.

Więcej informacji na stronie www.embo.org.

Informacje pochodzą ze strony www.scholarshipportal.eu.

Kontakt

EMBO - European Molecular Biology Organization
.
.

firstname.lastname @ embo.org
www.embo.org