Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

EMBO: Long-Term Fellowships

organizator:

EMBO - European Molecular Biology Organization

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.12.2011

EMBO: Long-Term Fellowships

Stypendium dla studentów posiadających stopień doktora

EMBO Long-Term Stypendia przyznawane są na okres do dwóch lat i oferują wsparcie w trakcie wizyt badawczych w laboratoriach w całej Europie i na świecie. Wymiana międzynarodowa jest więc kluczowym elementem w procesie aplikacji. Wszystkie stypendia muszą obejmować podróże między krajami i jednym z tych krajów musi być państwo członkowskiego EMBC. Jedynie kandydaci, którzy mieli przerwy w karierze, przez co najmniej rok z powodu opieki nad dzieckiem mogą składać wniosek o pobyt w tym samym kraju.

Wnioskodawcy muszą spełniać następujące kryteria:

* Kandydaci muszą być co najmniej raz  jedynym autorem publikacji w prasie lub posiadać publikacje w międzynarodowych recenzowanych dziennikach w momencie składania wniosku.

* Kandydaci mogą składać wnioski o jeden projekt dotyczący wybranego laboratorium, w każdej rundzie selekcji.

* Wnioski są rozpatrywane tylko z pośród kandydatów z maksymalnie trzy-letnim doświadczenia doktora habilitowanego. Wyjątek stanowią wnioskodawcy z przerwą w karierze z powodu służby wojskowej lub opieki nad dziećmi.

* Kandydaci, którzy mieli przerwę w karierze, przez co najmniej rok z powodu opieki nad dzieckiem  mogą składać wniosek o pobyt w tym samym kraju.

* Wszystkie wnioski muszą obejmować  podróże między państwami i jednym z tych krajów musi być państwo członkowskie EMBC,

Zgłoszenia przyjmowane są dwa razy w ciągu roku do 15 lutego oraz 15 sierpnia.
Czas trwania stypendium to maksymalnie 2 4 miesiące i obejmuje również kraje poza europejskie.

Więcej informacji na stronie www.embo.org.

Informacje pochodzą ze strony www.scholarshipportal.eu.

Kontakt

EMBO - European Molecular Biology Organization
.
.

firstname.lastname @ embo.org
www.embo.org