Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci27
 • absolwenci32
 • doktoranci29
 • naukowcy24
 • inni15
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna3
 • ekonomia/biznes5
 • języki obce3
 • różne36
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • sztuka/muzyka4
 • literatura3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • prawo3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia3
 • Kanada3
 • Włochy3
 • Słowacja2
 • Irlandia2
 • Wielka Brytania1
 • Turcja1
 • Europa6
 • Izrael1
 • Islandia1
 • Australia2
 • Chorwacja1
 • Polska2
 • Niemcy10
 • online5
 • Chiny1
 • Austria1
 • Hongkong1
 • Czechy1
 • cały świat3
 • Szwajcaria3
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa21
 • firma4
 • instytucja rządowa16
ARCHIWUM
Wróć do listy

Dwa lata nauki w angielskiej szkole z internatem – stypendia BAS

organizator:

British Alumni Society

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 28.02.2018

Dwa lata nauki w angielskiej szkole z internatem – stypendia BAS

Kwalifikacja stypendialna BAS na lata 2018-2020

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

1. Bedstone College – 1 miejsce mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
2. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
3. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
4. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
5. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
6. Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
7. Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
8. Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane .
Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
– wiek: 1 klasa LO;
– stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
– wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
– średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;
– udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
– dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2016 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:
– osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
– kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
– kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
– wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); -osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
– poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
– deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2016 nie przekraczał 130 000 PLN.

Regulamin Kwalifikacji BAS 2018

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:
British Alumni Society
(Fundacja British Council)
ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa
do dnia 28 lutego 2018 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl

Kontakt: marzena.reich @gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, +48 665 65 85 25

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

British Alumni Society
Ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
tel. 665 65 85 25
marzena.reich@gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl
www.bas.org.pl

Dokumenty

do pobrania