Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat7
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 01.11.2017

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

Program ten umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Kandydaci

Grupy studenckie: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów I stopnia i studiów II stopnia oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w wyjątkowych przypadkach uczestnikami grupy może być kilku doktorantów. Grupa powinna z takim samym stopniem zaawansowania posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.

Czas trwania podróży

7-12 dni

Warunki uzyskania dotacji

 • Wnioski składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni w DAAD w Warszawie.
 • Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
 • Program podróży musi być ustalony wspólnie z odwiedzanymi niemieckimi uczelniami/instytucjami (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne) i potwierdzony zaproszeniami od niemieckich partnerów.
 • Program podróży powinien obejmować odwiedziny na co najmniej dwóch niemieckich uczelniach, w trakcie których studenci uczestniczą w wykładach oraz ewentualnie ćwiczeniach, spotykają niemieckich nauczycieli akademickich i studentów. Wieczorami i w weekend realizowany jest program turystyczny podróży.

Wysokość dotacji

50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami dotację otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
Przyznana dotacja będzie wypłacona w polskiej walucie.
DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania dotacji uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury informacyjne).

Przyznanie dotacji

 • Decyzję o przyznaniu dotacji na podróże grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowę z osobą uprawnioną do reprezentowania danego wydziału i podpisania umowy z DAAD.
 • 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem podróży.
 • Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie s prawozdanie z podróży
  w języku niemieckim (lub po uprzednim ustaleniu w języku angielskim). Sprawozdanie to powinno
  zawierać: listę uczestników podróży, opis przebiegu podróży oraz omówienie konkretnych korzyści naukowych,
  wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych miejscach.
 • Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej kwoty.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:

 1. Formularz DAAD: Antragsformular „Studienreisen für polnische Studentengruppen nach Deutschland”
 2. Lista uczestników wraz z informacjami o ich znajomości języka (niemieckiego lub angielskiego) oraz wykształceniu (na formularzu).
 3. Uzasadnienie: precyzyjne przedstawienie motywów i celu podróży (w dowolnej formie w języku niemieckim).
 4. Tabelaryczne przedstawienie czasu i miejsc pobytu.
 5. Wyszczególnienie nawiązanych przed wyjazdem kontaktów z niemieckimi partnerami (na formularzu).
 6. Kopie/skany oficjalnych zaproszeń podających czas, miejsce i charakter spotkania (prosimy nie dołączać korespondencji mailowej).

Uwagi

 • Wykluczone jest przyznanie stypendium temu samemu wydziałowi danej uczelni w dwóch kolejnych latach.
 • Formularz oraz uzasadnienie muszą być sporządzone w języku niemieckim.
 • Jeżeli zamierzeniem podróży jest pobyt tylko w jednym
  miejscu w Niemczech w celu przeprowadzenia
  wspólnego projektu lub seminarium z niemiecką szkołą wyższą, konieczne jest złożenie w centrali DAAD w Bonn (Referat P 14) wniosku o stypendium na
 • „Praktyki studenckie” („Studienpraktika”) przez niemieckiego partnera. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.daad.de

Termin składania dokumentów

 • 1 listopada na podróże od 1 marca
 • 1 lutego na podróże od 1 czerwca
 • 1 maja na podróże od 1 września

Miejsce składania dokumentów

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa


www.daad.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Formularz