Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
 • ekonomia/biznes2
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Ukraina1
 • Kanada1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat3
 • Wielka Brytania2
 • Unia Europejska1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Doktoranckie stypendia humanistyczne Wolfson

organizator:

Uniwersytet Sheffield

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 03.02.2014

Doktoranckie stypendia humanistyczne Wolfson

Uniwersytet Sheffield dzięki Fundacji Wolfson, która zajmuje się wspieraniem i promowaniem doskonałości otrzymał dotację na badania w ramach studiów doktoranckichw dziedzinie humanistyki.
Uniwersytet Sheffield jest jednym z zaledwie dziewięciu uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, które zostały wybrane do udziału w programie finansowania pilotażowych stypendiów podyplomowych. Sheffield został wybrany ze względu na jego doświadczenie w badaniach doskonałości i sukcesów w przyciąganiu obiecujących doktorantów. Fundacja Wolfson przyznała Uniwersytetowi Sheffiled  trzy stypendia na rok 2014-15, z którego Uniwersytet stworzył sześć nagród.
Aktualne informacje oraz opis stypendium Wolfson Scholars znajdują się na stronie: https://twitter.com/WolfsonSheff
Doktoranckie Stypendia Wolfson będą dostępne w szerokich dziedzinach historii, literatury i języków. Stypendia będą przyznawane do wybitnych studentów, którzy wykazują potencjał, aby zaistnieć w jednej z tych dyscyplin i w przyszłości zostać  jednym z akademickich liderów. Stypendia będą przyznawane wyłącznie za osiągnięcia dla studentów aspirujących do kariery naukowej.

Doktoranckie stypendia Wolfson pokrywają koszty:

1. Czesne
2. Roczne stypendium (wolne od podatku), obecnie £ 15,000
3. Grant na badania, szkolenia (obecnie 5500 PLN rocznie), który można przeznaczyć na wizyty studyjne,  udział w konferencjach, książki, zakup materiałów i sprzętu.
Stypendia finansowane są do trzech lat w pełnym wymiarze godzin lub do sześciu lat nauki w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem satysfakcjonującego postępu. Stypendia w niepełnym wymiarze czasu zostaną wypłacone w wysokości 50% stawki w pełnym wymiarze (tj. £ 7500 stypendium na rok).


Wymagania:

Znaczący dorobek naukowy, student/ka I lub II roku studiów magisterskich w dziedzinie nauki odpowiadającej tematyce przyznawanego stypendium(lub równorzędnych kwalifikacjach ).
Wyrażenie zgody na rozpoczęcie pierwszego roku studiów doktoranckich w pełnym wymiarze czasu lub w niepełnym wymiarze czasu na Uniwersytecie Sheffield w roku akademickim 2014-15 (tj. po 01 sierpnia 2014 , dokładna data rozpoczęcia do uzgodnienia z przełożonym) nad projektem, który zalicza się do jednej z szerokich kategorii historii, literatury lub języków.
Stypendia mogą być przyznane obywatelom Wielkiej Brytanii, UE oraz studentom międzynarodowym.

Jak aplikować?

Stypendia są przyznawane na zasadzie konkursu – Wnioski są oceniane na podstawie osiągnięć akademickich i kwalifikacji, doświadczenia, tła badania, dobrze rokującego projektu badawczego , oceny potencjalnego wpływu badania  oraz dobrego kontaktu z promotorem.
1 . W pierwszym etapie należy skontaktować się z działem / opiekunem akademickim do omówienia zaproponowanego projektu badawczego.
2 . Należy ubiegać się o przyjęcie na doktorat. Kiedy już to zrobisz otrzymasz numer aplikacji / przyjęć (zwykle w ciągu kilku dni roboczych). Numer ten będzie potrzebny  do ubiegania się o stypendium, dlatego warto uzyskać go wcześniej.
3 . Mając  numer wniosku można ubiegać się o stypendium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten uwzględnia  informacje dokumenty uzupełniające (transkrypcje, referencje, itp.) , które dołącza się  do wniosku przyjęć. Formularz ten możesz użyć, aby ubiegać się o różne programy stypendialne (nagroda uczelni, wydziału , Harry Worthington, Wolfson, ERRS DTC stypendia) – formularz należy wypełnić tylko raz, zaznaczając stypendium,  o które chcesz się ubiegać.
4 . Termin składania wniosków Doktoranckich Stypendiów Wolfson -poniedziałek 03 lutego 2014 do godz. 12 w południe . Spóźnione wnioski nie będą przyjmowane w żadnym wypadku .
5 . Każdy wniosek zostanie rozpatrzony przez panele stypendialne, a wyniki zostaną przekazane do końca maja 2014 roku.

Dalsze informacje

Pytania można kierować na e-mail: pgr-scholarships@sheffield.ac.uk.