Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci14
 • naukowcy9
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo1
 • projektowanie/architektura1
 • medycyna3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • ekonomia/biznes1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • różne13
 • sztuka/muzyka4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • cały świat2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online3
 • Singapur1
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Stany Zjednoczone7
 • Szwajcaria1
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Belgia1
 • Norwegia1
 • Finlandia1
 • Francja1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Włochy2
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania1
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Niemcy3
 • Łotwa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa8
 • firma1
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy

Doktoranckie stypendia humanistyczne Wolfson

organizator:

Uniwersytet Sheffield

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 03.02.2014

Doktoranckie stypendia humanistyczne Wolfson

Uniwersytet Sheffield dzięki Fundacji Wolfson, która zajmuje się wspieraniem i promowaniem doskonałości otrzymał dotację na badania w ramach studiów doktoranckichw dziedzinie humanistyki.
Uniwersytet Sheffield jest jednym z zaledwie dziewięciu uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, które zostały wybrane do udziału w programie finansowania pilotażowych stypendiów podyplomowych. Sheffield został wybrany ze względu na jego doświadczenie w badaniach doskonałości i sukcesów w przyciąganiu obiecujących doktorantów. Fundacja Wolfson przyznała Uniwersytetowi Sheffiled  trzy stypendia na rok 2014-15, z którego Uniwersytet stworzył sześć nagród.
Aktualne informacje oraz opis stypendium Wolfson Scholars znajdują się na stronie: https://twitter.com/WolfsonSheff
Doktoranckie Stypendia Wolfson będą dostępne w szerokich dziedzinach historii, literatury i języków. Stypendia będą przyznawane do wybitnych studentów, którzy wykazują potencjał, aby zaistnieć w jednej z tych dyscyplin i w przyszłości zostać  jednym z akademickich liderów. Stypendia będą przyznawane wyłącznie za osiągnięcia dla studentów aspirujących do kariery naukowej.

Doktoranckie stypendia Wolfson pokrywają koszty:

1. Czesne
2. Roczne stypendium (wolne od podatku), obecnie £ 15,000
3. Grant na badania, szkolenia (obecnie 5500 PLN rocznie), który można przeznaczyć na wizyty studyjne,  udział w konferencjach, książki, zakup materiałów i sprzętu.
Stypendia finansowane są do trzech lat w pełnym wymiarze godzin lub do sześciu lat nauki w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem satysfakcjonującego postępu. Stypendia w niepełnym wymiarze czasu zostaną wypłacone w wysokości 50% stawki w pełnym wymiarze (tj. £ 7500 stypendium na rok).


Wymagania:

Znaczący dorobek naukowy, student/ka I lub II roku studiów magisterskich w dziedzinie nauki odpowiadającej tematyce przyznawanego stypendium(lub równorzędnych kwalifikacjach ).
Wyrażenie zgody na rozpoczęcie pierwszego roku studiów doktoranckich w pełnym wymiarze czasu lub w niepełnym wymiarze czasu na Uniwersytecie Sheffield w roku akademickim 2014-15 (tj. po 01 sierpnia 2014 , dokładna data rozpoczęcia do uzgodnienia z przełożonym) nad projektem, który zalicza się do jednej z szerokich kategorii historii, literatury lub języków.
Stypendia mogą być przyznane obywatelom Wielkiej Brytanii, UE oraz studentom międzynarodowym.

Jak aplikować?

Stypendia są przyznawane na zasadzie konkursu – Wnioski są oceniane na podstawie osiągnięć akademickich i kwalifikacji, doświadczenia, tła badania, dobrze rokującego projektu badawczego , oceny potencjalnego wpływu badania  oraz dobrego kontaktu z promotorem.
1 . W pierwszym etapie należy skontaktować się z działem / opiekunem akademickim do omówienia zaproponowanego projektu badawczego.
2 . Należy ubiegać się o przyjęcie na doktorat. Kiedy już to zrobisz otrzymasz numer aplikacji / przyjęć (zwykle w ciągu kilku dni roboczych). Numer ten będzie potrzebny  do ubiegania się o stypendium, dlatego warto uzyskać go wcześniej.
3 . Mając  numer wniosku można ubiegać się o stypendium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten uwzględnia  informacje dokumenty uzupełniające (transkrypcje, referencje, itp.) , które dołącza się  do wniosku przyjęć. Formularz ten możesz użyć, aby ubiegać się o różne programy stypendialne (nagroda uczelni, wydziału , Harry Worthington, Wolfson, ERRS DTC stypendia) – formularz należy wypełnić tylko raz, zaznaczając stypendium,  o które chcesz się ubiegać.
4 . Termin składania wniosków Doktoranckich Stypendiów Wolfson -poniedziałek 03 lutego 2014 do godz. 12 w południe . Spóźnione wnioski nie będą przyjmowane w żadnym wypadku .
5 . Każdy wniosek zostanie rozpatrzony przez panele stypendialne, a wyniki zostaną przekazane do końca maja 2014 roku.

Dalsze informacje

Pytania można kierować na e-mail: pgr-scholarships@sheffield.ac.uk.