Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Doktoranckie stypendia humanistyczne Wolfson

organizator:

Uniwersytet Sheffield

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 03.02.2014

Doktoranckie stypendia humanistyczne Wolfson

Uniwersytet Sheffield dzięki Fundacji Wolfson, która zajmuje się wspieraniem i promowaniem doskonałości otrzymał dotację na badania w ramach studiów doktoranckichw dziedzinie humanistyki.
Uniwersytet Sheffield jest jednym z zaledwie dziewięciu uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, które zostały wybrane do udziału w programie finansowania pilotażowych stypendiów podyplomowych. Sheffield został wybrany ze względu na jego doświadczenie w badaniach doskonałości i sukcesów w przyciąganiu obiecujących doktorantów. Fundacja Wolfson przyznała Uniwersytetowi Sheffiled  trzy stypendia na rok 2014-15, z którego Uniwersytet stworzył sześć nagród.
Aktualne informacje oraz opis stypendium Wolfson Scholars znajdują się na stronie: https://twitter.com/WolfsonSheff
Doktoranckie Stypendia Wolfson będą dostępne w szerokich dziedzinach historii, literatury i języków. Stypendia będą przyznawane do wybitnych studentów, którzy wykazują potencjał, aby zaistnieć w jednej z tych dyscyplin i w przyszłości zostać  jednym z akademickich liderów. Stypendia będą przyznawane wyłącznie za osiągnięcia dla studentów aspirujących do kariery naukowej.

Doktoranckie stypendia Wolfson pokrywają koszty:

1. Czesne
2. Roczne stypendium (wolne od podatku), obecnie £ 15,000
3. Grant na badania, szkolenia (obecnie 5500 PLN rocznie), który można przeznaczyć na wizyty studyjne,  udział w konferencjach, książki, zakup materiałów i sprzętu.
Stypendia finansowane są do trzech lat w pełnym wymiarze godzin lub do sześciu lat nauki w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem satysfakcjonującego postępu. Stypendia w niepełnym wymiarze czasu zostaną wypłacone w wysokości 50% stawki w pełnym wymiarze (tj. £ 7500 stypendium na rok).


Wymagania:

Znaczący dorobek naukowy, student/ka I lub II roku studiów magisterskich w dziedzinie nauki odpowiadającej tematyce przyznawanego stypendium(lub równorzędnych kwalifikacjach ).
Wyrażenie zgody na rozpoczęcie pierwszego roku studiów doktoranckich w pełnym wymiarze czasu lub w niepełnym wymiarze czasu na Uniwersytecie Sheffield w roku akademickim 2014-15 (tj. po 01 sierpnia 2014 , dokładna data rozpoczęcia do uzgodnienia z przełożonym) nad projektem, który zalicza się do jednej z szerokich kategorii historii, literatury lub języków.
Stypendia mogą być przyznane obywatelom Wielkiej Brytanii, UE oraz studentom międzynarodowym.

Jak aplikować?

Stypendia są przyznawane na zasadzie konkursu – Wnioski są oceniane na podstawie osiągnięć akademickich i kwalifikacji, doświadczenia, tła badania, dobrze rokującego projektu badawczego , oceny potencjalnego wpływu badania  oraz dobrego kontaktu z promotorem.
1 . W pierwszym etapie należy skontaktować się z działem / opiekunem akademickim do omówienia zaproponowanego projektu badawczego.
2 . Należy ubiegać się o przyjęcie na doktorat. Kiedy już to zrobisz otrzymasz numer aplikacji / przyjęć (zwykle w ciągu kilku dni roboczych). Numer ten będzie potrzebny  do ubiegania się o stypendium, dlatego warto uzyskać go wcześniej.
3 . Mając  numer wniosku można ubiegać się o stypendium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten uwzględnia  informacje dokumenty uzupełniające (transkrypcje, referencje, itp.) , które dołącza się  do wniosku przyjęć. Formularz ten możesz użyć, aby ubiegać się o różne programy stypendialne (nagroda uczelni, wydziału , Harry Worthington, Wolfson, ERRS DTC stypendia) – formularz należy wypełnić tylko raz, zaznaczając stypendium,  o które chcesz się ubiegać.
4 . Termin składania wniosków Doktoranckich Stypendiów Wolfson -poniedziałek 03 lutego 2014 do godz. 12 w południe . Spóźnione wnioski nie będą przyjmowane w żadnym wypadku .
5 . Każdy wniosek zostanie rozpatrzony przez panele stypendialne, a wyniki zostaną przekazane do końca maja 2014 roku.

Dalsze informacje

Pytania można kierować na e-mail: pgr-scholarships@sheffield.ac.uk.