Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci12
 • absolwenci12
 • doktoranci19
 • naukowcy12
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura2
 • ekonomia/biznes5
 • różne18
 • prawo1
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • literatura1
 • języki obce1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Polska1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Słowacja3
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Kanada1
 • Szwecja1
 • Niemcy4
 • Austria1
 • Francja1
 • Indie1
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • cały świat3
 • online1
 • Singapur1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania1
 • Szkocja1
 • Europa3
 • Japonia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma3
 • instytucja rządowa4
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Conchita Poncini Jimenez, Międzynarodowe Stypendia Praw Człowieka

organizator:

The International Federation of University Women

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 30.06.2012

Conchita Poncini Jimenez, Międzynarodowe Stypendia Praw Człowieka

Conchita Poncini Jimenez, Międzynarodowe Stypendia Praw Człowieka

The International Federation of University Women (IFUW) z dumą ogłasza Stypendia Praw Człowieka Poncini Conchita Jimenez, promującego korzystanie instrumentów na rzecz ochrony praw człowieka i umowy w zakresie poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt. Nagrodę nazwano na cześć Conchita Poncini Jimenez, Przedstawicielki IFUW Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1994-2011.

Począwszy od swojej kariery zawodowej w Międzynarodowym Biurze Pracy w latach 1964-1994, do jej aktywnej pracy jako wolontariusz IFUW od 1994 aż do jej śmierci na raka w 2011 r., Conchita spędziła życie walcząc na rzecz równości płci i przeciwko upodmiotowieniu kobiet. Była liderem w kampanii na rzecz uznania praw kobiet za prawa człowieka i działała ciągle przeciwko naruszeniom i praktykom zagrażającym prawom i życiu kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Około 70% kobiet na świecie doświadcza przemocy w życiu. Około 800.000 osób jest przemycanych rocznie przez granice, większość z nich to kobiety i dziewczęta. Trzy miliony dziewcząt rocznie doświadcza okaleczenia narządów płciowych. Tylko jeden kraj na trzy ma parytet płci, zarówno na poziomie szkół podstawowych i średnich. To tylko kilka z danych statystycznych dotyczących łamania praw człowieka kobiet jakie mają miejsce na całym świecie.

Międzynarodowe instrumenty i porozumienia na rzecz praw kobiet, takich jak „Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet” (CEDAW), zostały przyjęte, ale wiele potrzeba, aby zapewnić ich realizację na poziomie krajowym i lokalnym. Stypendia Praw Człowieka Poncini Conchita Jimenez będą przyznawane dla zaawansowanych badań, staży lub studia związanych z wykorzystaniem instrumentów ochrony praw człowieka i porozumień na rzecz awansu kobiet,.

Zasady
• Stypendia Praw Człowieka Poncini Conchita Jimenez jest otwarty dla kobiet działającyh na rzecz praw człowieka, naukowców, dziennikarzy, pisarzy czy socjologów z działający na rzecz poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt oraz realizacji ich praw człowieka.
• Aplikować mogą zarówno członkowie IFUW i nie-członkowie.
• Pierwszeństwo będą miały wnioski działaczy o co najmniej pięciu lat sprawdzony działacz i / lub doświadczenie w pracy badawczej w tej dziedzinie.
• Wszyscy kandydaci muszą mieć albo dyplom szkoły wyższej lub równoważne kwalifikacje lub mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe porównywalne w znacznym stopniu.
• Nagroda jest otwarta dla kobiet wszystkich narodowości.
• Wnioski muszą odnosić się do stosowania instrumentów ochrony praw człowieka i porozumień na rzecz awansu kobiet, na przykład „Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet” (CEDAW) lub „Konwencji o prawach dziecka „(CRC).
• Nagroda może być wykorzystana do jednego z następujących celów: duży projekt badawczy na uniwersytecie lub w instytucji szkolnictwa wyższego w każdym kraju; staż lub projekt przeprowadzony w odpowiedniej międzynarodowej lub krajowej organizacji praw człowieka, lub badanie na studiach akademickich (np. magisterskie lub doktoranckie) dla tych, którzy posiadają znaczące doświadczenie krajowe lub międzynarodowe w zakresie działania na rzecz praw człowieka, ale nie wyższego stopnia.

Warunki:
• Uczestnik Międzynarodowych Stypendiów Praw Człowieka otrzyma CHF 20.000, płatne w dwóch ratach. Pierwszy zostanie wypłacona na początku kadencji, druga po złożeniu sprawozdania śródokresowego.
• Nagroda jest nieodnawialna.
• Nagroda jest dla 8 do 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy / studiów lub do 24 miesięcy w niepełnym wymiarze czasu pracy / studiów.
• Od absolwenta Międzynarodowego Stypendium Praw Człowieka oczekuje się:
o Wypełnij pracy lub nauki, dla których nagroda jest przyznana;
o Oddania średniookresowe sprawozdanie z postępu prac (jedna strona);
o Oddania pisemnego sprawozdania na koniec okresu finansowania (3000 do 5000 słów);
o Ustnej prezentacji na konferencji IFUW Triennale w Stambule w sierpniu 2013 roku, (możliwość przelotu i zakwaterowanie).
• Wszelkie zmiany w głównym planie badań, studiów lub szkolenia, różniące się od wniosku musi uprzedniej pisemnej zgody komisji selekcyjnej.
• Finansowa pomocy udzielana przez IFUW musi być potwierdzony w każdym opublikowanym materiale zawierającym wyniki przeprowadzonych prac.

Formalności:
• Wszystkie wnioski muszą być złożone na oficjalnym formularzu.
• Proszę uważnie przeczytać instrukcję. Wnioskodawcy, którzy nie wykonać czynności opisane w tym materiale zostaną zdyskwalifikowane.
Aplikacje i wszystkie dokumenty towarzyszące muszą zostać przesłane do cpj-fellowship@ifuw.org nie później niż 30 czerwca 2012. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
• Okres, za który nagroda IFUW żąda może rozpocząć nie wcześniej niż 1 września 2012 i musi zostać zakończone nie później niż 31 grudnia 2014.

Wnioskodawcy muszą wypełnić oficjalny formularz zgłoszeniowy, w tym zawierające pytania prywatne, wyjaśniając swoje doświadczenie i plany na przyszłość. Będą one również poproszone o podanie listu potwierdzającego od gospodarza / uniwersytetu / instytucji, a także trzy listy referencyjne. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi uzyskania szczegółowych informacji. Wnioskodawcy, którzy nie wykonają czynności opisane w tym materiale zostaną zdyskwalifikowani.

Wnioski będą sprawdzane przez zespół IFUW i zewnętrznych recenzentów doświadczonych w prawach. Niewielka liczba zostanie wybrana jako finalistów. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do końca sierpnia 2012.

Tłumaczenie MB

Informacje pochodzą ze strony www.ifuw.org

Kontakt

The International Federation of University Women
www.ifuw.org