Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci24
 • absolwenci19
 • doktoranci19
 • naukowcy21
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna5
 • projektowanie/architektura4
 • różne25
 • ekonomia/biznes9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe6
 • prawo2
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • języki obce1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia4
 • Unia Europejska2
 • Francja2
 • Szwajcaria2
 • Turcja2
 • Chiny1
 • cały świat8
 • Europa2
 • Niemcy9
 • online9
 • Szwecja1
 • Tajlandia1
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone8
 • Wielka Brytania1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Izrael1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa11
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Centrum Nauk Humanistycznych Mahindra – stypendia podoktoranckie 2021

organizator:

Uniwersytet Harvarda

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 12.11.2021

Centrum Nauk Humanistycznych Mahindra – stypendia podoktoranckie 2021

Centrum Nauk Humanistycznych Mahindra zaprasza do składania wniosków o jednoroczne stypendia podoktoranckie w związku z seminarium Fundacji Andrew W. Mellona na temat migracji i nauk humanistycznych.

Migracja odgrywa istotną rolę zarówno w wyobraźni moralnej nauk humanistycznych, jak i w kształtowaniu aktywistycznej wizji humanitaryzmu i praw człowieka. Zbyt często nauki humanistyczne są przywoływane jedynie jako świadectwo, którego podstawowe wartości estetyczne i moralne leżą w ich ilustrującej mocy empatii i przywoływania. Jednak intelektualna formacja nauk humanistycznych – sama ich koncepcja natury znaczenia, wiedzy i moralności – jest głęboko zbieżna z przemieszczaniem się wartości i weryfikacją norm, które kształtują narracje życia migrantów.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia od naukowców ze wszystkich dyscyplin naukowych, których praca w sposób innowacyjny wiąże się z migracją i naukami humanistycznymi. Oprócz realizacji własnych projektów badawczych, stypendyści będą głównymi uczestnikami odbywających się co dwa tygodnie seminariów podczas obu semsetrów. Wśród pozostałych uczestników znajdą się studenci wydziałów i absolwenci Harvardu i innych uniwersytetów w regionie, a także okazjonalni prelegenci wizytujący.

ZASADY I WARUNKI

Stypendyści otrzymają stypendium w wysokości 65 000 USD, ubezpieczenie medyczne, dodatkowe wsparcie badawcze w wysokości 2 500 USD oraz (dla osób, które nie mieszkają jeszcze w Bostonie) 1 500 USD na koszty przeprowadzki. Stypendyści powinni przebywaćna Harvardzie przez czas trwania stypendium.

INFORMACJE O KWALIFIKOWALNOŚCI I TERMINIE

Kandydaci na stypendia 2021-22 powinni otrzymać stopień doktora lub stopień końcowy w maju 2018 lub później. Wnioskodawcy bez stopnia doktora lub stopnia końcowego muszą wykazać, że spełnili wszystkie wymagania dotyczące stopnia końcowego (tj. obrony rozprawy) do 1 sierpnia 2021 r. Międzynarodowi naukowcy spoza Stanów Zjednoczonych są mianowani na podstawie wizy J-1 (status Research Scholar) lub F-1 OPT (opcjonalne szkolenie praktyczne), w zależności od okoliczności. W przypadku przyznania stypendium, termin przyjmowania stypendystów międzynarodowych to 1 września 2021 – 31 sierpnia 2022. Centrum Mahindra zastrzega sobie prawo do anulowania stypendium, jeśli odbiorca nie będzie w stanie spełnić tych warunków i /lub nie uzyska odpowiedniego statusu wizy.

Ostateczny termin składania wniosków przez wnioskodawców to 12 listopada 2021 r. Termin nadsyłania listów z rekomendacjami upływa 3 grudnia 2021 r.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE APLIKOWANIA

 • Należy składać wnioski za pomocą systemu zgłoszeń online.
 • Oprócz informacji biograficznych i zawodowych, kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów wraz z wnioskiem:
  • Życiorys.
  • Oświadczenie o projekcie badawczym (1.000-3.000 słów), które zawiera szczegółowy opis tego, co wnioskodawca proponuje zrobić w trakcie roku stypendialnego.
  • Rozdział pracy naukowej lub artykuł naukowy (nie więcej niż 40 stron).
  • Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe trzech referentów, którzy otrzymają na e-mail prośbę wygenerowaną przez system o przesłanie listu polecającego po złożeniu wniosku przez kandydata. Wymagane są trzy listy polecające, a wniosek jest uznawany za kompletny dopiero po otrzymaniu trzech listów polecających. Rekomendacje mogą być zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej kandydata, ale muszą one dotyczyć konkretnie proponowanego projektu badawczego. Listy powinny być dodane do wniosku elektronicznego.

Organizatorzy proszą o kontakt z Candace Kang w przypadku pytań dotyczących ubiegania się o stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: mahindrahumanities.fas.harvard.edu.

Tłumaczenie AG

W naszej bazie znajdziesz wiele innych, ciekawych stypendiów zagranicznych dla naukowców!

Kontakt

Mahindra Humanities Center, Harvard University
Barker Center 12, Quincy Street
Cambridge, MA 02138
tel. +1 617-495-0738
humcentr@fas.harvard.edu
mahindrahumanities.fas.harvard.edu