Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci16
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • różne20
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • ekonomia/biznes3
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • cały świat8
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Stany Zjednoczone8
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

BGF Studia artystyczne we Francji

organizator:

Departament Współpracy z Zagranicą

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 21.02.2017

BGF Studia artystyczne we Francji

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy ukończyli studia na swojej uczelni lub są na drugim roku studiów magisterskich i chcieliby kontynuować naukę w konserwatoriach lub wyższych specjalistycznych szkołach we Francji (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, sztuka cyrkowa, kino…).

Aby aplikować o stypendium BGF Studia artystyczne, kandydat musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie
 • dobrze znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku)
 • posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów

W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce oraz którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.

Czas trwania

Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (stypendium jest wpłacane na konto założone w banku we Francji).

Inne świadczenia

 • Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 € które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium.
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6100 € rocznie).
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Stypendium zapewnia i pokrywa koszty zamieszkania w akademiku lub w ramach innej formy zakwaterowania.

Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją, a finansuje jedynie przejazd z lotniska do miasta w którym stypendysta podejmuje studia we Francji. Stypendium BGF nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium.
 • Zaświadczenie o przyjęciu na studia lub list intencyjny wysłany przez uczelnię na którą dokonana była aplikacja. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia lub listu, dossier może zawierać dokument (mail lub potwierdzenie sporządzone przez osobę odpowiedzialną za rekrutacje na danym kierunku) potwierdzający wysłanie aplikacji na uczelnię.
 • Minimum dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji.
 • Dyplom potwierdzający znajomości języka obcego (kopia dokumentu jeżeli oryginał jest w języku francuskim lub angielskim lub kopia tłumaczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, jeżeli dokument jest w języku polskim).
 • Fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu.
 • Kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…).
 • Życiorys napisany w języku w którym podjęte będą studia (francuski, angielski…)
 • List motywacyjny.
 • Inne dokumenty, które kandydat uzna za niezbędne do rozpatrzenia kandydatury.

Na tym etapie selekcji nie są wymagane tłumaczenia przysięgłe dokumentów, dokumenty w językach obcych mogą być przetłumaczone przez kandydata.

Złożenie dokumentów

Kandydaci na stypendium artystyczne powinni złożyć dossier przed 21/02/2017 r. Dossier powinno zostać wysłane na adres:

Aleksandra Ozga
aozga@mkidn.gov.pl
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel.: (00 48) 22 42 10 138

Selekcja kandydatów

 • Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez MKiDN. Następnie dossier wybranych kandydatów przekazywane są do Ambasady Francji w Polsce, gdzie dokonywana jest druga ewaluacja przesłanych dokumentów. Wybrani po tym etapie kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

 • Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku w którym prowadzone będą studia/staż (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

 • Etap 3: Ogłoszenie wyników

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje się agencja Campus France Paris przekazując drogą mailową niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Informacje pochodzą ze strony: www.institutfrancais.pl

Kontakt

Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (00 48) 22 42 10 138
aozga@mkidn.gov.pl